טענת לא נעשה דבר - פסיקה

טענת אפסות מסוג "לא נעשה דבר" (Non Est Factum) התקבלה בפסיקה במקרים קיצוניים וחריגים, למשל מקרה בו החותם על חוזה היה עולה חדש מצרפת, בגיל שיבה, אשר לא ידע עברית כלל, וחתם על מסמכים בבנק (עניין ע"א 1034/91 בנק טפחות נ. ליפרט פ"ד מז(3) 309). כמו כן, בע"א 1548/96 בנק איגוד לישראל בע"מ נ. זהבה ויעקב לופו, פ"ד נד2) 559, ציינה כב' השופטת דורנר כי נטל ההוכחה של טענת אפסות הוא כבד מנטל הוכחה הנדרש להוכחת טענות אחרות במשפט האזרחי. טענת לא נעשה דבר