למי שייך שכר טרחת עורך דין שנפסק ע"י בית המשפט ?

הלכה פסוקה היא, כי שכר טרחה שנפסק ע"י בית המשפט שייך ללקוח. ראו את דברי השופט ברנזון בע"א 541/63, כהן נ' יחיא לוי, פ"ד יח(2), עמ' 120,128: "שכר טרחת עורך דין, כמו הוצאות משפט אחרות, נפסקות לטובת בעל הדין והן שייכות לו ולא לעורך הדין. ההוצאות נועדות לפצות את בעל הדין על הסכומים שהוציא או שהתחייב עליהם, ולא להעשיר את עורך הדין בנוסף על שכר הטרחה המוסכם עם לקוחו." יחד עם זאת, קובע סעיף 10 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז - 1967, כי "זוכה המיוצג ע"י עורך דין בתיק הוצאה לפועל זכאי לשכר טרחת עורך דין". היינו, שכ"ט עו"ד נפסק לטובת הזוכה ומשולם לו ע"י החייב, והזוכה אמור להעבירו לידי עורך דינו. שכר טרחת עורך דיןשאלות משפטיותשכר טרחהעורך דין