סירוב לקבל עבודה פיזית

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא סירוב לעבוד בעבודה פיזית / סירוב לקבל עבודה פיזית: .1המערער היה רשום בלשכת התעסוקה בחולון במדור הבטחת הכנסה. המערער מוגבל בשלוש מאצבעות כף ידו השמאלית עקב תאונת עבודה, ועל-פי אישור ועדת הכושר מסוגל לעבוד ביד ימין כל עבודה. המערער הוא איטר יד ימינו. .2בתאריך 2.9.1984הוצע למערער לעבוד כשומר בחברת השמירה "עמישב". המערער סרב לקבל עבורה זו בטענה, כי זו עבודה פיזית המצריכה אחזקת נשק ולו יש שלוש אצבעות משותקות. ועדת הערר דחתה את עררו בנימוק שהצעת העבודה היתה כדין. .3בכתב הערעור שהוגש כתובענת מובטל פרט המערער את טענותיו וציין, כי כשומר עליו לשמור מפני פורצים וגם להחזיק בנשק, ולאור הגבלתו ביד אחת אין הוא מסוגל לעשות זאת. .4המערער חזר על טיעוניו הנ"ל בדיון היום, וציין בתשובה לשאלות בית-הדין, כי לא נאמר לו שהשמירה צריכה להיות עם נשק וכמו כן לא ביקר מעולם במקום העבודה המוצע. המערער הבהיר, שתפקידו היה צריך להיות "ש. ג." בשער תדיראן, שער כניסה לרכב והולכי רגל. פקיד ההשמה אמר בבית-הדין, שמדובר בעבודה ללא נשק, הכוללת שמירה, פיקוח, ביקורת, טלפונים וזיהוי אנשים הנכנסים למפעל. פקיד ההשמה ציין, שהעבודה מיועדת לפנסיונרים ומוגבלים חלקית ויש לה אופי של פקיד מודיעין. כמו כן ציין פקיד ההשמה, כי בתדיראן יש שערים אוטומטיים. .5על דברים אלה של פקיד ההשמה הגיב המערער, שנאמר לו שזו עבודת שמירה, וכי הסביר לפקיד ההשמה שהוא מוגבל ולא יוכל למנוע כניסת אנשים חריגים במצבו הבריאותי. פקיד ההשמה לעומת זאת טען, שתגובת המערער להצעת העבודה היתה, שהיא איננה בשבילו, כי היא איננה "מתאימה לרמתו" - הנדסאי קירור לשעבר. את נושא אי-הכשירות לשמור עב נשק שמע פקיד ההשמה, לדבריו, לראשונה בדיון זה. .6אין לנו צורך להכריע, איזה מהגרסות נכונה. אין מחלוקת, שהמערער סרב להצעת עבודה שהוצעה לו. השאלה, האם הסירוב היה כדין, תוכרע על בסיס שני נתונים: אופיה של העבודה המוצעת והתאמתה לכושרו הגופני ומצב בריאותו של המערער. המערער לא יכול היה לומר לנו בוודאות, מה אופיה של העבודה המוצעת, מלבד הגדרתה כעבודת שמירה, אך הוא ציין, שאם מדובר בעבודה בעלת אופי דומה לעבודה שתוארה על-ידי פקיד ההשמה, כדבריו בבית-הדין, ייתכן והיה מקבל. על המערער היתה, איפוא, מוטלת במקרה זה החובה לגשת למקום העבודה המוצע ולבדוק את טיבה של העבודה. משלא עשה כן, עומדת גרסת המשיב שמדובר בעבודה מסוג העבודה שתוארה על-ידי פקיד ההשמה. עבודה מסוג זה מתאימה לכושרו הגופני ולמצב בריאותו של המערער ולכן בדין נרשם הסירוב למערער. .7יחד עם זה, ברצוננו להעיר, אם כי אין להערה זו נפקות לעניין פסיקת הדין בתיק זה, כי מן הראוי שפקידי השמה השולחים מובטלים לעבודות שמירה יגדירו בפירוט רב יותר את טיבה של עבודת השמירה, שהרי כפי שאנו רואים - תחת הכותרת "שמירה" יש עבודות מסוגים שונים ויכולה להיות לכך משמעות לגבי הנשלח לעבודה. .8פסק-דין זה ניתן ברוב דעות. אחד מנציגי הציבור סבר, שהמקרה הוא מקרה גבולי ולכן יש מקום לקבל את הערעור. לדעתו משנאמר למערער שמדובר בעבודות שמירה ללא פירוט, יכול היה לסרב כדין להצעת העבודה לאור המגבלה בכף ידו השמאלית. גם נציג ציבור זה מצטרף לדעה, שיש חשיבות לכך שהמובטל יפנה למקום העבודה המוצע בטרם יחליט על סירוב. .9אשר על כן אנו מחליטים לדחות את הערעור. .10אין צו להוצאות. סירוב עבודה