ריבוי נושים - סעיף 59 (א) לחוק החוזים

הוראת סעיף 59 (א) לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג - 1973 אשר כותרתה "ריבוי נושים", קובעת כהאי לישנא: "שנים שמגיע להם חיוב אחד, חזקה שכל אחד מהם רשאי לדרוש את קיומו, ובלבד שלא ייפרעו מהחייב יותר מן המגיע ממנו; החייב רשאי לקיים את החיוב כלפי אחד הנושים, לפי בחירתו, כל עוד לא ניתן פסק דין לטובת הנושה האחר". חזקה שכל אחד מן הנושים לבדו זכאי לאכוף על החייב את החיוב החוזי. פשיטא שחזקה זו ניתנת לסתירה להלן פסיקה רלוונטית בנושא ריבוי נושים: ע"א 391/89 וייסנר נ' אריה חברה לביטוח בע"מ, פ"ד מז (1) 837, 859 - 860 (1993); ע"א 1967/90 גיברשטיין נ' בנק הפועלים בע"מ, פ"ד מו (5) 661, 670 (1992); ע"א 706/86 גבעתי נ' רונן, פ"ד מה (2) 230, 237 (1991). בש"א (מחוזי חי') 9428/08, ע"א (מחוזי חי') 2911/04 מרציאנו נ' מרכז רפואי בנימינה בע"מ ת"א (מחוזי חי') 1149/01 לומיר חברה לבניין בע"מ נ' עיריית חדרה חוזהנושהחוק החוזים