תקיפה ליד מועדון עם בקבוק שבור

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תקיפה ליד מועדון עם בקבוק שבור: השופט יעקב שפסר: ערעור על גזר דינו של בית משפט השלום באילת, לפיו הורשע המערער בעבירת פציעה כשהעבריין מזוין, והושתו עליו 8 חודשי מאסר לריצוי בפועל, פיצוי כספי בסך 5,000 ₪, מאסרים מותנים וצו מבחן. רקע גזר הדין הינו אירוע מיום 3.5.2008, בסמוך לאחר השעה 05:25 לפנות בוקר, שבו בעקבות תגרה שהיתה בסמוך למועדון באילת, פצע המערער את המתלונן בכך שתקפו באמצעות בקבוק שבור, באוזנו ומתחת לחזהו הימני, וכתוצאה מכך נפצע המתלונן ונגרמו לו חתכים שהצריכו טיפול רפואי לרבות תפרים. תמצית טיעוני המערער הינם כי עבר הליך טיפולי ארוך על רקע התמכרות לאלכוהול, התמכרות אשר הביאה לטענתו גם לאירוע זה, וממנה נגמל כתוצאה מאותו הליך טיפולי. עוד טוען המערער, כי עונש המאסר בפועל הושת בניגוד להמלצת שירות המבחן, ועל כן מבקש הוא שלא להוריד לטמיון את הישגי ההליך השיקומי. על רקע עובדות אלה, לרבות נישואיו, בין לבין, של המערער לרעייתו, בהיותו אב לילדה בת כ - 3, הודייתו וחרטתו, לשנות את עונש המאסר בפועל ולהמירו בעבודות שירות. המדינה מתנגדת לערעור ומבקשת לדחותו, תוך שמפנה היא הן לפגיעות הקשות והן לעברו של המערער, אשר נידון בעבר על עבירות אלימות שונות, וביניהן אף ריצה 6 חודשי מאסר שהומרו בעבודות שירות. עיון בגזר דינו של בית משפט קמא, מלמד כי שם את ליבו לכלל ההיבטים הנוגעים לשקלול מרכיבי הענישה, לרבות לדרך השיקומית שעבר המערער, ואף קבע בעניין זה, כי שיקומו אכן חשוב וראוי ובשל כך לא ימצה את מידת הדין עימו. כן שם ליבו להודאתו ולנסיבותיו האישיות, לרבות שהותו במעצר בית ואף אותן הביא לזכותו. עם זאת, קבע בית המשפט קמא, ובצדק לדעתי, כי אכן המדובר בחומרה מיוחדת במעשיו של הנאשם, אשר חתך את גופו של המתלונן בשני מקומות שונים, באופן המלמד על אכזריות ותוקפנות בלתי מרוסנים. בעניין זה, ציין בית המשפט, כי שיקומו של הנאשם על אף החשיבות שבו אינו חזות הכל, וכי המעשים הקשים והאכזריים נשוא ענייננו שנעברו כלפי מתלונן שעבד כמאבטח במועדון, מחייבים ענישה משמעותית. אכן, דרך ראויה לציון עבר המערער בעניין שיקומו. דבר הבא לידי ביטוי בסדרת תסקירי שירות מבחן אשר ניתנו בעניינו במהלך הדיון בבית המשפט קמא. עם זאת, נראה לי כי הדרך השיקומית אינה יכולה להאפיל על חומרת המעשים נשוא ענייננו. חברה מתוקנת לא יכולה להשלים עם ביצוע מעשים מסוג זה, ולצערנו הפכה התופעה של האלימות בחברתנו נרחבת ויש לפעול נחרצות למיגורה. נוכח האמור, סבור אני כי בית המשפט קמא איזן באופן ראוי ומידתי את השיקולים שהנחו אותו בגזר דינו, ובנסיבות אלה, אמליץ לחבריי לדחות את הערעור. יעקב שפסר, שופט השופטת רות אבידע: מצטרפת אני לחברי השופט שפסר באשר לתיאור חומרתם הרבה של מעשי המערער. העונש שהוטל עליו אלמלא השיקום המשמעותי שעבר, היה עונש קל ביותר. בית המשפט ציין בגזר הדין כי השיקום אינו חזות הכל, ואכן כך הם פני הדברים. השאלה תמיד היא היכן בסופו של דבר נמצאת נקודת האיזון, כאשר באים אנו לאזן בין כלל שיקולי הענישה. יש ונותנים משקל ורב יותר לחומרת העבירה, ויש ונותנים משקל רב יותר לשיקום העבריין. בענייננו, המדובר בעבירה שנעברה על ידי המערער במאי 2008. במהלך שנה שלמה הזמין בית המשפט מספר תסקירים משירות המבחן ומעיון בתסקירים עולה, כי אכן עשה המערער צעדים גדולים במסגרת הליך השיקום עד כי ניתן לומר כי במידת מה בבואנו היום לגזור את דינו עומד בפנינו אדם אחר מזה שביצע את המעשים הקשים ביותר שהמערער ביצע באחד הלילות במאי 2008. החזרתו של המערער אל מאחורי סורג ובריח - לאחר שהיה במעצר חודש - עלול, אולי, לפגוע בהליך השיקומי. פגיעה בהליך השיקומי של המערער משליך לא רק על המערער אלא על משפחתו ולפעמים גם על החברה. בנסיבות אלו, לו דעתי היתה נשמעת ומשבית המשפט דן את המערער ל - 8 חודשי מאסר, וכאמור, חודש ישב במעצר, חודש אותו ניכה בית המשפט, ובדין מתקופת המאסר שפסק, היינו נותנים את האפשרות להשית על המערער עונש מאסר שניתן לרצות בעבודות שירות, ובמידה וימצא מתאים לכך אף להורות כן. רות אבידע, שופטת השופט יורם צלקובניק: במחלוקת שבין חבריי, מצטרף אני בעמדתי לזו של חברי השופט שפסר. מדובר במעשה תקיפה חמור מאוד באמצעות נשק קר, שכוון לאברי גוף רגישים, אך בנס לא הסתיים המעשה בפציעה אנושה. המעשה בוצע חרף מעורבות בעבר במעשים אלימים. המערער עשה כברת דרך מרשימה בהליך השיקומי הנוכחי, ובית המשפט נתן לכך ביטוי ממשי בדרך של ענישה מפליגה בקולתה. אלמלא הליך שיקומי זה, היה ראוי כי יוטל על המערער עונש חמור הרבה יותר. יורם צלקובניק, שופט אשר על כן, בדעת רוב, הערעור נדחה. המערער יתייצב לריצוי עונש המאסר ביום 1.5.2011 לא יאוחר משעה 08:00 בכלא "דקל". עד אז המערער משוחרר באותם תנאים בהם היה משוחרר עד כה. משפט פליליאלימותתקיפה