ביטול עסקה ערוצים ברוסית

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול עסקה ערוצים ברוסית: 1. התובע הגיש נגד הנתבעת כתב תביעה בסך של 10,000 ₪. 2. לטענת התובע הוא התקשר עם הנתבעת, שהינה חברה המספקת ציוד ושירותי לווין, בחוזה מיום 28.1.10 (להלן:"החוזה"). על פי החוזה התחייבה הנתבעת לספק לתובע ולהתקין בביתו ציוד לווין. 3. על פי החוזה התחייב התובע לשלם לנתבעת עבור עלות הציוד סך של 5,748 ₪. עבור התקנת הציוד 1,250 ₪ ועבור קבלת תמיכה 5,100 ₪ בהסדר של 85 ₪ כפול 60 חודשים. סך כל העסקה 12,098 ₪. בפועל שילם התובע עבור ההתקנה 450 ₪ במקום 1,250 ש"ח. 4. במעמד החתימה על החוזה שילם התובע סך של 2,000 ₪ במזומן וכן שילם סך של 450 ₪ עבור ההתקנה. התובע מסר לנתבעת 18 שיקים כל אחד על סך 208 ₪, כל זאת בעבור הציוד. כמו כן חתם התובע על הוראת קבע בסך של 85 ₪ לחודש למשך 60 חודש, לצורך התמיכה הטכנית. 5. טוען התובע כי למעשה לא קיבל את התמורה בעבור ההתקשרות. לדבריו, הציוד הטכני הגיע רק לאחר 5 חודשים, ביום 30.5.11 והמכשיר שניתן לו לא היה תקין ועקב כך, לדבריו, ביטל את הוראת הקבע בסכום של 85 ₪ לחודש. עוד לדבריו, במהלך כל התקופה מאז ההתקנה ניסה ליצור קשר עם הנתבעת וביקש ממנה לבצע את העסקה, כפי שהוסכם, אך הנתבעת לא ביצעה את העסקה. לדברי התובע, ביום 28.10.10 שלח הודעה לנתבעת בה הוא מודיע על ביטול התשלומים עבור התמיכה הטכנית, דהיינו ביטול הוראת הקבע בסך 85 ₪. 6. ככלל, טוען התובע כי אין הוא מצליח לקלוט את הערוצים שהובטחו לו, ובוודאי שלא את 55 ערוצים. כמו כן לדבריו לאחר שהותקן ביום 30.5.10 הממיר שהובטח לו, לא ניתן היה באמצעותו לקלוט את התכניות המבוקשות והוא רכש בעצמו ממיר על חשבונו ובאמצעותו הוא רואה היום את הטלויזיה, את התחנות שהוא מעוניין לקלוט אותן. 7. עוד טוען התובע כי נציגי הנתבעת מתקשרים עימו ודורשים ממנו לשלם את הסך של 5,572 ₪, הם מטרידים אותו, מאיימים עליו. התובע מבקש לבטל את העסקה ומבקש שיוחזר לו כספו. 8. התובע צירף לתביעתו את הסכם המכר שנחתם ביום 28.1.10 עם הנתבעת. כמו כן צורף אישור על התקנה וקבלת ציוד טכני והוראה לחיוב חשבון בסך של 85 ₪. 9. לטענת התובע נשלח אליו בדואר רשום מכתב התראה לגבי תשלום סך של 5,572 ₪. 10. טוענת הנתבעת כי יש לדחות את התביעה של התובע. לדבריה, הותקן אצל התובע הציוד הטכני כ - 4 ימים לאחר חתימת ההסכם. יחד עם זאת, מודעת הנתבעת כי במעמד התקנת הציוד הטכני בבית התובע לא היה ברשות התובע "ממיר רשת" (להלן:"ממיר רשת/הממיר הרלוונטי") כפי שנקבע בהסכם, מאחר וממיר זה לא היה במלאי באותה תקופה. במקום "ממיר רשת" הותקן אצל התובע ממיר רגיל (להלן:"הממיר הרגיל"). לדבריו, רק ביום 30.5.10 הותקן אצל התובע "ממיר רשת". 11. עוד לדברי הנתבעת הממיר הרגיל מאפשר לתובע לקלוט יותר מ - 50 ערוצי טלויזיה בשפה הרוסית ואין ממש בטענת התובע לפיה לא הצליח לקלוט את הערוצים באמצעות הממיר הרגיל. 12. הנתבעת גם מכחישה את טענות התובע, לפיה היא מטרידה את התובע יומם ולילה. נכון אמנם כי הייתה פנייה לתובע להסדרת התשלומים החודשיים עבור התמיכה הטכנית וזאת היות והתובע קיבל את הציוד שהזמין וצופה בערוצי טלויזיה מאז ההתקנה הראשונה. אשר על כן מבקשת הנתבעת לדחות את התביעה ולחייב את התובע בהוצאות. 13. בדיון שהתקיים ביום 23.5.11 חזר התובע על דבריו וציין כי מיד לאחר התקנת הציוד לא הייתה אפשרות לראות את התכניות שאותן הוא ביקש לראות. לדבריו, הם פנו בכתב לנתבעת וביקשו לבטל את העסקה בינתיים המשיכו לשלם את הסכומים שהתחייבו לשלם על פי ההסכם, כל התשלומים ששולמו באמצעות השיקים, למעט 3 תשלומים, נפרעו כולם. בסופו של דבר נאלצו לבטל את התמיכה הטכנית באמצעות הוראת קבע כי לא קיבלו את השירות, על פי ההסכם. 14. בדיון טען ב"כ הנתבעת כי אכן לא הותקן בביתו של התובע ממיר הרשת שהוזמן על פי ההסכם, אלא רק לאחר 5 חודשים. לדבריו, לא ניתן היה להתקין בביתו של התובע גם בחודש מאי 2010 את ממיר הרשת מאחר ולתובע אין אינטרנט בבית והממיר תלוי בקיום רשת אינטרנט בבית. 15. נציג הנתבעת נשאל ע"י בית המשפט האם בעת חתימת ההסכם נעשה עם התובע בירור לעניין קיום רשת אינטרנט בבית, שכן כפי שציין ב"כ הנתבעת, התקנת ממיר הרשת מחייבת קיומה של רשת אינטרנט. 16. הובהר לי כי התובע כלל לא נשאל לגבי קיום רשת אינטרנט בביתו ובמעמד הדיון גם ציין התובע כי הוא ואשתו אינם משתמשים באינטרנט ועל כן איננו מחובר לרשת כלשהי, שתספק לו שירותי אינטרנט. לדבריו, מעולם לא נשאל בטרם החתימה על העסקה האם יש בביתו חיבור לאינטרנט ולא נאמר לו שבלי חיבור לאינטרנט לא יוכל להשתמש בממיר הרשת. דברים אלה נודעו לו רק לאחר שהתקשר בעסקה. 17. ב"כ הנתבעת חזר בדיון וטען כי התובע יכול לראות מספר רב של ערוצים בעוד שהתובע חזר וטען כי הוא ואשתו לא הצליחו לראות את התכניות שהתכוונו לראות ורק לאחר שרכשו ממיר אחר על חשבונם, הצליחו לקלוט את התכניות המבוקשות. 18. לאחר ששמעתי את הצדדים, מצאתי כי יש מקום לקבל באופן חלקי את תביעת התובע ולהורות על ביטול העסקה כפי שאפרט להלן. 19. הוברר לי כי ההתקשרות עם התובע לא הייתה בתום לב. בעת ההתקשרות, על אף שהנתבעת ידעה שאין לה במלאי את ממיר הרשת שהיה חלק מהעסקה, היא לא טרחה להודיע על כך לתובע והחתימה אותו על העסקה, על אף שלא יכלה לספק לו את הציוד שאותו הוא רכש. לא רק זאת, ובכך אני רואה את החומרה שבהתנהלות הנתבעת. היה על הנתבעת, לפני שהחתימה את התובע על החוזה לבדוק האם בביתו של התובע יש חיבור לאינטרנט, שכן לדבריה, זה התנאי להתקנת ממיר הרשת. הנתבעת מעולם לא הבהירה לתובע כי יש צורך בחיבור לאינטרנט והחתימה אותו על העסקה, כשלמעשה לא ניתן היה לבצע אותה בהעדר חיבור לאינטרנט. הנתבעת נטלה מהתובע את הכספים והחתימה אותו על התחייבויות אך לא סיפקה לו את ממיר הרשת במועד וגם לא הבהירה לו טרם חתם על העסקה כי לצורך התקנת ממיר זה צריכה להיות תשתית אינטרנט בבית. 20. התובע שילם לנתבעת במזומן 2,000 ₪. כמו כן שילם לה 450 ₪ עבור ההתקנה. כמו כן מסר לה 18 שיקים בסך 208 ₪ כל אחד, שמתוכם 15 כבר נפדו. סך הכל שילם התובע לנתבעת 5,570 ₪ ובנוסף לכך גם החל לשלם בהוראת קבע 85 ₪ לחודש, וזאת בין החודשים ינואר לאוקטובר 2010 דהיינו שולמו כ - 850 ₪ בהוראת קבע. סך הכל שילם התובע לנתבעת סך של 6,420 ₪. 21. לטענת התובע, הוא לא קיבל את התמורה ו/או כספו. הנתבעת לא הצליחה להוכיח לבית המשפט כי התובע קיבל את מלוא התמורה עבור הכספים ששילם. אין מחלוקת שעקב אי התקנת ממיר הרשת לא יכול היה התובע לצפות בכל הערוצים שאותם הוא ביקש לראות. גם הנתבעת מאשרת זאת. כאשר התכוונה הנתבעת להתקין את ממיר הרשת, התברר כי בהעדר רשת אינטרנט לא ניתן להתקין אותו וכך נשאר התובע למעשה עם הממיר רגיל, שבאמצעותו לא הצליח לקלוט את התחנות שאותן ביקש לקלוט וכתוצאה מכך הוא רכש לו ממיר אחר על חשבונו. 22. מכל האמור לעיל מצאתי כי יש מקום להורות על ביטול העסקה. 23. יחד עם זאת, מאחר וחלפו שנה ו - 4 חודשים מאז החתימה על החוזה ובמהלך אותה תקופה עשה גם התובע שימוש חלקי בציוד שהותקן בביתו, הרי שביטול העסקה יעשה באופן הבא: התובע יחזיר לנתבעת את הציוד שהותקן בביתו. מדובר בצלחות, בממיר ובציוד טכני נוסף שהותקן בביתו. תשלומי הוראת הקבע עבור תמיכה טכנית יפסקו. התובע לא יהיה מחוייב לשלם לנתבעת את יתרת סכום ההתקשרות בסך של 5,572 ₪. הנתבעת תפצה את התובע בסך של 3,000 ₪. סכום זה ישולם לתובע בתוך 14 יום מיום קבלת פסק הדין וישא הפרשי הצמדה וריבית מיום 1.6.11 ועד התשלום בפועל. טלויזיהעולים חדשיםביטול עסקה (הגנת הצרכן)