ביטול צו מניעה האוסר על פיטורים

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול צו מניעה האוסר על פיטורים: זוהי בקשה לבטל את צו המניעה הזמני שניתן בתאריך 5.8.99בתיק בש"א 7677/99 האוסר על פיטורי המשיב מעבודתו אצל המבקשת. א. בתאריך 4.8.99הגיש המשיב בקשה לביה"ד למתן צו מניעה זמני שימנע את פיטוריו שיכנסו לתוקף ביום .31.8.99 ב. הדיון נקבע למחרת היום ב 5.8.99במעמד הצדדים. המשיב נדרש לבצע מסירה אישית למבקשת ואכן המסירה בוצעה בו ביום. ג. לדיון ביום 5.8.99לא התייצב נציג מטעם המבקשת ולכן ניתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד. ד. לאחר קבלת צו המניעה הזמני - בו ביום הוגשה בקשה לביטול צו המניעה זמני בנימוק, כי לבקשה למתן צו המניעה הזמני לא צורפה הודעה על מועד הדיון. הבקשה נקבעה לדיון ביום 1.9.99ובהסכמת הצדדים - נדחתה לדיון ביום .6.9.99 ה. בדיון מיום 6.9.99סוכם כי תצהירי הצדדים והמסמכים ישמשו כראיה בפנינו, וכך אמנם נעשה. להלן עובדות המקרה: .1המשיב התקבל לעבודה בעירייה בתפקיד של מסגר בתאריך .24.8.86 .2המשיב קבל את כתב המינוי כעובד קבוע בתאריך .1.9.87בתאריך הנ"ל התמנה לתפקיד רמ"ד אחזקת מתקני ספורט. .3המשיב השתייך למינהל החת"ר בכל התפקידים בהם שובץ במהלך שנות עבודתו. .4באצטדיון, מקום עבודתו הראשון של המבקש, הועסקו קבלנים והמשיב עסק רק בעבודות משלימות, כולל בתחום המסגרות והתחזוקה השוטפת. כמו כן , עסק המבקש בעבודות נוספות בסיוע בתשתיות לאירועים במסגרת המחלקה לספורט וקיט. .5המשיב הרחיב את בית המלאכה באצטדיון עפ"י החלטתו האישית וללא קבלת הוראות בנדון. כן קבע בעצמו את סדרי העדיפויות,, התעלם לטענת הממונים מהוראות, ופעל עפ"י החלטותיו האישיות. .6כבר בשנת 1991נתגלעו חיכוכים בין המשיב לבין מנהל האצטדיון. כן יש לציין, כי לטענת מר זבולון יצחק - ראש מטה מינהל החת"ר חינוך, תרבות ורווחה. המשיב פעל באופן עצמאי בפניות למשטרה ולפיקוח העיריה נגד אורחים, על אף שקיבל הוראה מראש המינהל שלא לעשות כן. .7בתאריך 30.4.95נערכה עם המשיב שיחת בירור אצל מר זבולון, רמ"ט החת"ר, בעניין סירובו של התובע לעבוד עם עובד חדש - מר אמויאל, שהתקבל לעבוד כעוזר חשמלאי. .8מר אמויאל התקבל כעוזר חשמלאי ולאחר מכרז מונה לרמ"ד אחזקה ובין היתר, עסק בביצוע עבודת חשמל קלות כגון החלפת נורות חשמל, תיקון שקעים וכד' ולא להתקנת לוחות חשמל שביצועם נעשה ע"י קבלנים. המבקש אינו חשמלאי במקצועו ועבודתו היתה כאמור בתחום התחזוקה והמסגרות. .9בישיבת הבירור ב- 30.4.95הובהר למשיב, כי הוא אינו מתפקד ואינו מסוגל לעבוד ולשתף פעולה עם עובדים אחרים למרות שצרכי העבודה מחייבים שיתוף פעולה במסגרת מערכתית. בישיבה הנ"ל סירב המשיב לשתף פעולה עם מר אמויאל. .10בתאריך 11.5.95התקיים בירור בפני מנהל המחלקה למנגנון בנושא תפקודו המערכתי של המשיב. בתום הדיון סוכם להמשיך ולהעסיק את המשיב לתקופת נסיון של שלשה חדשים. .11עוד ביום הבירור וכן בתאריך 14.5.95נתגלעו סכסוכים נוספים בין המשיב לבין הממונה הישיר - מר זאבי, ולפיכך פנה מר זבולון למנהל המנגנון והודיע לו כי ההסדר מיום 11.5.95אינו ישים. .12מר זבולון פנה למבקש מספר פעמים ובקש שיוציא את כליו הפרטיים מהמחסן באצטדיון אך המבקש התעלם מכל פניותיו. .13המשיב הוזמן גם לשיחת הבהרה עם ראש מינהל החת"ר בתאריך 22.5.95אשר החליט להעבירו לתפקיד אחר, אחראי בספריות העירוניות. הודעה בנדון ניתנה למשיב והוא חוייב להתחיל בעבודה זו החל מיום .1.6.95 .14המשיב נתבקש פעם נוספת לפנות את ציודו האישי מהאיצטדיון בחיפה, ושוב לא נענה. .15בתאריך 11.7.95פנה מר זאבי, מנהל צוות לוגיסטיקה אל המשיב ודרש ממנו פעם נוספת לפנות את ציודו הפרטי מהמסגריה באצטדיון. המשיב התעלם גם מבקשה זו. .16המשיב שובץ באופן קבוע בתפקיד של אחראי אחזקה בספריות העירוניות, וזאת החל מיום .1.6.95 17א. המשיב היה אחראי בתקופת עבודתו במחלקה לספריות על כ- 18סניפים, כולל הספריה המרכזית ברח' פבזנר בחיפה. ב. במסגרת תפקידו היה על המשיב לבצע עבודות תיקונים ותחזוקה שוטפים, כאשר העבודה היתה כרוכה בנסיעה ברכבו, בין הסניפים השונים במרחב חיפה. ג. לצורך מילוי תפקידו, אושרו למשיב הוצאות בגין אחזקת רכב. ד. המשיב התלונן רבות על גובה ההוצאות, שאושרו לו בעבר, ולכן מנהלת המחלקה - גב' חיה מאירי, פנתה פעמים אחדות בבקשה לאשר לו הוצאות מוגדלות, עד שלבסוף אושרו לו 250ק"מ נוספים בכל חודש. ה. הגדלת מס' הקילומטרים אושרה למשיב בכפוף למתן התחייבות בכתב לפיה הוא יסע לבצע את עבודות התחזוקה השוטפות בסניפים ברכבו. המשיב סירב לחתום על כתב התחייבות. 18א. עד סוף ינואר 1998, נסע המשיב לסניפים עם רכבו למרות תלונותיו אך ביצע את עבודות התחזוקה. ב. במהלך נסיעותיו לסניפים השונים החניה המשיב את רכבו מספר פעמים, בחניה אסורה ולפיכך נרשמו לו דוחות חנה. המשיב פנה וביקש שעיריית חיפה תבטל את הקנסות. ג. יש לציין את העובדות, כי ליד כל הספריות, פרט לספרית מיינץ שבמרכז הכרמל לא קיימת מגבלה של חנייה. גם ליד ספריית מיינץ ניתן היה להחנות את הרכב ולהצמיד כרטיס חניה. .19החל ממחצית חודש פברואר 1998סירב המשיב לצאת לעבודה בסניפים ברכבו, והיו גם ימים שבהם לא הופיע לעבודה עם רכבו. 20א.. המשיב רצה לנסוע בתחבורה ציבורית לסניפים, אך ללא כלי עבודה אלא עם מברג בלבד, או שהעיריה תממן לו נסיעות במונית. ב. לטענת מנהלת המחלקה, במצב הנ"ל לא היתה כל אפשרות לבצע את עבודות התחזוקה בסניפים, ובפועל עבודות התחזוקה אכן לא בוצעו. ג. מנהלת המחלקה ביקשה לקיים בירור בנדון ואף נקבע לכך מועד, אך בתאריך 9.4.98נפצע המשיב בעבודתו ולכן הדיון לא התקיים. .21בתאריך 9.4.98הגיעו העובדים הקבלנים אשר טיפלו בהתקנת המיזוג בספריות. למשיב ניתנה הוראה מפורשת שלא לבצע כל עבודה הקשורה בהתקנת המיזוג ע"י הקבלנים, אך הוא התעלם מההוראה, עלה על הקונזולה שהיתה מיועדת להתקנת המזגנים, הקונזולה התמוטטה והמשיב נפל, ונגרם לו קרע במיניסקוס. .22בעקבות פציעתו הנ"ל נעדר המבקש כשנה ממקום עבודתו. .23כשהתברר במחלקת הספריות כי העדרותו של המשיב מהעבודה תהיה ממושכת ביקשה מנהלת המחלקה לקבל עובד אחר במקומו - ולא להחזיר את המשיב לעבודתו במחלקה הנ"ל, וזאת עקב בעיות בתיפקודו בתקופת עבודתו. בקשתה נענתה בחיוב ועובד אחר מונה לתפקיד אחראי אחזקה בספריות במקומו של המשיב. .24בתאריך 28.2.99אישר רופא תעסוקתי את המשך עבודתו של המשיב בהיקף של חצי יום עם מגבלות לגבי עבודה הדורשת מאמץ גופני, הרמת משאות, עמידה או הליכה ממושכת. .25לטענת המשיב הוא הזר להתייצב במקום עבודתו ביום 8.3.99, פנה למר אילן שדות בבקשה לשבצו בעבודה ואו נענה ע"י מר שדות בתשובה: "חיכית שנה, חכה עוד" . לטענת המשיב, בו ביום לקה באוטם שריר הלב ואושפז, ושהה בחופשת מה - 10.3.99ועד ליום .1.4.99 .26לטענת מר אילן שדות - עפ"י תצהירו לביה"ד - המשיב הזר לעבודה ליום אחד בלבד ב- 14.3.99ונעדר שוב עד .18.4.99 .27יש לציין כי המבקשת שילמה למשיב הוצאות רכב במשך שישה חדשים בהם לא עבד והיה בתאונת עבודה. מעבר לכך הופסקה קצובת הרכב כיון שלא עבד ולא השתמש ברכב לצרכי עבודה. .28עם שובו לעבודה הופנה המשיב לעבודה באגף הנכסים של העיריה בתפקיד איש אחזקה בגני הילדים ברחבי העיר. .29לטענת המשיב, החל מתאריך 1.4.99הוא התייצב מדי יום ביומו בעבודה, הדפיס כרטיס נוכחות - אך איש לא טרח לשבצו בעבודה. .30בתאריך 19.4.99דיווחה גב' רבקה אורן, רע"נ מינהל במינהל החת"ר, למנהל המנגנון דאז - מר אילן שדות על היעדרויותיו והופעותיו לסירוגין של המבקש, וכן על סירובו לקבל את התפקיד של איש אחזקה בגני הילדים בטענה שזו עבודה לפועל מהשטחים. .31יש לציין, כי כבר בתאריך 21.12.98ביקשה העיריה להפסיק בהסכמה את עבודתו של המשיב והוא זומן לפגישה בנדון ב- 27.12.98- אך הוא דחה את ההצעה. .32בתאריך 26.5.99הודיעה רבקה אורן למשיב - כי העיריה לא תתחשב בהדפסות כרטיס הנוכחות שלו בעבודה, וכי החל מחודש 5/99המשכורת שלו תשולם ע"ח ימי חופשתו. .33בתאריך 25.5.99התקיימה פגישה בין מר שדות לבין המשיב ומר מירובסקי ישראל, שבא מטעמו של המשיב, ובה הובהר למשיב שאין אפשרות לשבץ אותו בעיריה בעבודה אחרת המתאימה לכישוריו, לאחר שסירב לעבוד במקום אליו הופנה (ראה מכתב סיכום שצורף לתצהירו של מר שדות מיום 27.5.99(מ/5). בפגישה הנ"ל הוצע למשיב לפרוש לגמלאות בהסכמה בתנאי פרישה של % 40פנסיה, 3חודשי הסתגלות ודרגת פרישה. המשיב דחה את ההצעה הנ"ל. .34ביזמתו של מר לוין, יו"ר הסתדרות הפקידים במרחב חיפה והגב' מרים פרקש, חברת מועצת העיר, התקיימה פגישה אצל המשנה למנכ"ל העיריה בנוכחות מר שדות. בפגישה ביקשו השניים לשפר את תנאי הפרישה של המשיב עקב מצבו האישי. המשיבה נענתה לבקשתם מסיבות הומניטריות ואישרה למשיב: % 43פנסיה, 2דרגות פרישה, 4חודשי הסתגלות, למרות שאלו תנאים המוענקים לעובד הפורש לאחר למעלה מ- 20שנות שרות בעיריה בעוד המשיב עבד רק 13שנה. .35לאחר שהנסיונות לשבץ ולהעסיק את המשיב לא צלחו ובהתחשב בחוסר יכולתו של המשיב לקיים יחסי עבודה נאותים עם העובדים עמו, סירובו לקבל מרות ולהשתלב במערכת עבודה תקינה, ומאחר והעיריה נמצאת בתקופה של צמצום בכח אדם, נשלחה למשיב הודעה בדבר הכוונה לפטרו, ובה והוא זומן לוועדת הפיטורין ביום .7.7.99 .36ההודעה בדבר הכוונה לפטרו נשלחה למשיב בתאריך 17.6.99, הוא זומן לישיבה ביום 28.6.99, אך הישיבה נדחתה ליום .7.7.99 .37ועדת הפיטורין בישיבתה מיום 7.7.99החליטה להמליץ על פיטוריו של מר רוזוליו, לאחר ששמעה את כל טענותיו, כמפורט בפרוטוקול. .38בתאריך 27.7.99קבל המשיב את מכתבו של ראש העיר המודיע לו על פיטוריו מהעבודה בעיריה החל מיום .31.8.99 .39בתאריך 4.8.99הגיש המשיב בקשה לצו מניעה זמני לבטל את פיטוריו בתיק בש"א 7677/99. הדיון נקבע למחרת היום ב .5.8.99משלא התייצבה ב"כ המבקשת לדיון - ניתן הצו האוסר על פיטורי המשיב מעבודתו. 40א. המשיב טוען כדלקמן: אסור היה לעיריה לשבץ עובד אחר במקומו בתקופת היותו בתאונת העבודה; ב. הפנייתו למחלקת הנכסים ביודעין שאין שם תפקיד מתאים עבורו - נעשתה בחוסר תום לב ומתוך רצון לגרום להפסקת יחסי עובד-מעביד בין הצדדים. ג. המשיב מכחיש, כי סרב לעבוד במחלקת הנכסים בנימוק, כי איננו "פועל מהשטחים" - אלא לטענתו לא הוצע לו תפקיד כלשהו. ד. בפגישה ב- 25.4.99הבהיר מר שדות, כי אין אפשרות לשבצו בעבודה אחרת מתאימה לכישוריו ואף הוכנה מראש עבורו הצעת פרישה מהעבודה ה. רישום הפרוטוקול מהישיבה 30.4.95סולף ואיננו אמין . ו. רישום הפרוטוקול של ועדת הפיטורין מיום 7.7.99מגמתי, "עבר שיכתובים, עריכה והשמטות". כך למשל הושמטו דברי מר לוין מהפרוטוקול ביחס לדרישתו להשאיר את המשיב בעבודתו ולחילופין בלבד אם לא יהיה מנוס - אזי לאשר לו תנאי פרישה מועדפים. על כן יש לפסול את פרוטוקול הועדה. כן נרשם, כי מר אופיר - המשנה למנכ"ל העיריה נכח בישיבה, בעוד שבפועל נכנס לישיבה בתחילתה ועזב אותה לאחר מכן. ז. הועדה החליטה מראש על פיטורי המשיב מעבודתו ולכן לא היתה "פתוחה" לשמוע את טענותיו. ח. בקבלת ההחלטה על פיטורי המשיב מעבודתו - לא קיומו כללי הצדק הטבעי ונשללה מהמשיב הזכות האמיתית להשמיע את דבריו. .41המבקשת טוענת כדלקמן : א. יחסי האנוש של המשיב עם העובדים ועם הממונים עליו היו גרועים, המשיב לא השתלב בעבודתו במסגרות העבודה השונות, שבהן עבד, ולכן הופסקה עבודתו באצטדיון ואח"כ במחלקת הספריות - כי אף אחד ממנהלי המחלקות לא רצה אותו כעובד במחלקתו עקב הבעיות הרבות שהתעוררו עמו. ב. המשיב סרב לעבוד עם העובד יהושע אמויאל שמונה לתפקיד עוזר חשמלאי בצוות העבודה של המשיב. המשיב טען, כי רמת ידיעותיו המקצועיות של מר אמויאל שואפות לאפס, אך מתצפיות שנערכו על עבודתו של המשיב התברר, כי הוא נהג להנחית הוראות עבודה על מר אמויאל וצוות העובדים אשר בצעו אותן , בעוד המשיב עצמו רק לעיתים רחוקות היה מבצע את העבודה באופן אישי למרות שזה חלק מתפקידו. ג. כבר לפני תאונת העבודה ב- 9.4.98ביקשה מנהלת הספריות לקיים בירור עם האגף בכל הקשור לעבודתו של המשיב ונקבע מועד לכך, אך הבירור לא התקיים עקב פציעתו הנ"ל. ד. עם שובו של המשיב לעבודה במרץ 1999פונה לו תפקיד במחלקת הנכסים. המשיב סרב לקבל את התפקיד הנ"ל והופיע לעבודה לסירוגין . ה. המבקשת נמצאת בתקופה של צמצומים והבראה ולשם כך היא מחויבת לפטר עובדים ולצמצם את מצבת כח האדם. ו. הליכי הפיטורין, אשר ננקטו ע"י המבקשת, היו בהתאם להוראות החוק. הועדה פעלה לפנים משורת הדין באפשרה למר לוין, נציג ההסתדרות, להשתתף בדיוניה לייצג את המשיב ולהשמיע את דבריו, וכן שמעה את דברי המשיב עצמו . ז. גם במהלך ישיבת ועדת הפיטורין המשיב התפרץ וצעק, אך למרות זאת הועדה איפשרה לו לומר את כל דבריו ושמעה אותו בסבלנות רבה למרות התנהגותו . ח. אין כל ראיה לסילוף או לשינוי מהותי בפרוטוקול ועדת הפיטורין. הפרוטוקול לא צריך לשקף מילה במילה מה שנאמר בועדה אלא את עיקרי הדברים בלבד. ט. מר לוין לא הכחיש בתצהירו לביה"ד, כי אמר במהלך הישיבה את הדברים כדלקמן : "כפי שראיתם העילה לפיטורין היא התנהגותו ואופיו הקשה כלפי עצמו וכלפי אחרים". י. גם מר לוין הציע למשיב את תנאי הפרישה המשופרים, שהצליח להשיג עבורו, אך המשיב דחה אותם. יא. המבקשת נהגה במשיב באורך רוח ובתום לב, ולא חסכה מאמצים לשבצו בעבודת שונות, אך המשיב לא ניצל את ההזדמנויות הרבות, שניתנו לו, ולכן לא היה מנוס אלא לפטרו מהעבודה. יב. המשיבה פעלה כדין עם המשיב והפיטורין היו על רקע חוסר תיפקודו המקצועי והאישי ולא על רקע מגבלותיו הרפואיות. לאחר שקראנו את תצהירי כל הצדדים אנו קובעים כדלקמן : .42אין ראיות לכאורה, כי פרוטוקול ועדת הפיטורין סולף. גם אם קיימת השמטה חלקית של דברי מר לוין , כי ביקש להשאיר את המשיב בעבודתו ורק לחילופין ביקש לתת לו תנאי פרישה מועדפים. .43מפרוטוקול הדיון בועדת הפיטורין עולה לכאורה, כי נבדקו אפשרויות שונות לשיבוצו של המשיב במחלקות שונות של העיריה, כך למשל ניסו להעבירו לעבוד במחלקת החינוך - בבי"ס - אך מחלקת החינוך סרבה לקבלו, כי "שמו הולך לפניו" כעובד בעייתי. .44הן למשיב והן לבא-כוחו מר לוין - נציג ההסתדרות, והן גם למר דניאלי - יו"ר ארגון הפועלים - ניתנה זכות הטיעון בועדת הפיטורין ו- 2האחרונים אף טענו לזכות המשיב וביקשו עבורו המלצה למתן תנאי פרישה מועדפים, כפי שהוצעו למשיב לפני שעניינו הובא בפני ועדת הפיטורין , והועדה נענתה לבקשה זו - לפני משורת הדין . .45נגד המשיב היו תלונות רבות בגין תיפקודו ויחסי אנוש לקויים בתקופת עבודתו. למשיב ניתנו אפשרויות אחדות לתקן את דרכיו - אך הוא לא השכיל לעשות זאת, לכן נוצר מצב שמנהלי המחלקות בהן עבד, לא רצו אותו במחלקותיהם מסיבות הקשורות, לכאורה, בחלקן הגדול למשיב עצמו. גם ביחס לשיבוצו האחרון בעבודה, טען המשיב, כי לא סרב לעבוד, אבל מפרוטוקול ועדת הפיטורין עולה, כי המבקש לא הכחיש שסרב לעבוד במחלקת הנכסים אלא טען , כי המחלקה נמצאת בפירוק ותעבור ליהודה זאבי - שהיה מנהל המחלקה הראשון שעמו לא "הסתדר" המשיב בעבודתו. .46המבקשת נמצאת בשלב של שינויים אירגוניים וקיצוץ בכח אדם. כאשר ישנו עובד בעייתי, מבחינת יחסי האנוש שלו - למרות מקצועיותו בעבודה, ואין למבקשת שיבוץ מתאים עבורו, כשהבעיה למעשה מתעוררת, לכאורה, עקב התנהגות המשיב במקומות עבודתו השונים - אזי מותר למבקשת לשקול כשיקול מקצועי גרידא - את הפסקת עבודתו במסגרת קיצוץ כח האדם העומד לרשותה. .47מדובר כאן , לכאורה, בשיקול דעת שנעשה בצורה מקצועית ובתום לב, תוך מתן הצעות פרישה נדיבות ביותר, לכאורה, למשיב. לא הוכח, לכאורה, בהתנהגות הנ"ל חוסר תום-לב מצד המבקשת. .48לאור האמור לעיל - אנו קובעים, כי לא הובאו בפני ביה"ד ראיות, לכאורה, המצדיקות את פסילת פרוטוקול ועדת הפיטורין , וכן לביטול המלצתה לפטר את המשיב מעבודתו בעיריה. .49כמו-כן לא הובאו בפני ביה"ד ראיות לכאורה, כי ראש העיר מר עמרם מצנע, לא הפעיל שיקול דעת כנדרש בעת שהחליט על פיטורי המבקש מעבודתו ביום .20.7.99 .50לאור האמור לעיל - צו המניעה הזמני שניתן ביום 5.8.99בתיק בשא 7677/99 האוסר על פיטורי המשיב מעבודתו - מבוטל בזאת. .51אנו ממליצים למבקשת לשלם למשיב את תנאי הפרישה שהוצעו למבקש באמצעות מר לוין ושפרטיהן כדלקמן : א) % 43פנסיה. ב) 4חודשי הסתגלות. ג) 2דרגות פרישה. .52בנסיבות הענין - כל צד ישא בהוצאותיו. צו מניעה פיטוריםפיטוריםצוויםצו מניעה