דחיית התביעה נגד אחד הנתבעים - זכות ערעור לשני

קיומה של זכות ערעור על פסק דין אינה משנה את הקביעה לפיה אין יריבות בין שני נתבעים, ודחיית התביעה נגד אחד מהם אינה מעמידה זכות ערעור לשני בכל הנוגע לאי החיוב של הנתבע הראשון, וזכות הערעור העומדת לו, אם עומדת לו, היא ביחס לחיוב שלו בלבד [ראה בהקשר זה גם רע"א 3724/96 כלל חברה לביטוח בע"מ נ' קרנית קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים (תק-על 96(2)99)]. בע"א 7997/08 עיזבון המנוח שלמה קפון ז"ל נ' ענתר (28.01.09) נקבע כדלקמן:  "לכאורה, שני נתבעים כלל אינם יריבים לעומתיים זה כנגד זה... דחיית התביעה נגד אחד מהם אינה מעמידה זכות ערעור לאחר כנגד דחייה זו... משמעות הדבר היא, כי אם הנתבע אינו מגיש בקשת רשות ערעור והניזוק אינו מגיש ערעור, יהפוך פסק הדין בעניינו של הנתבע שהופטר מחבות לפסק דין חלוט... הנתבע שנמצא חייב לא יוכל לתקוף את הקביעה הפוטרת את הנתבע השני במסגרת ערעור על פסק הדין הסופי בינו לבין התובע" ערעור