הודעה על הפרת חוזה תוך זמן סביר

סעיף 8 לחוק החוזים תרופות בשל הפרת חוזה תשל"א-1970, על הנפגע להודיע על ההפרה בתוך זמן סביר מהמועד בו נודע לו עליה. אי ביטול ההסכם תוך זמן סביר נחשב לויתור על זכות הביטול. השופטת בן-פורת ציינה בע"א 252/78 - אליעזר ברון נ' מנדיס . פ"ד לג(2), 437 ,עמ' 440-441, תוך הפניה להלכות קודמות: "... בע"א 649/73 (יצחק קפולסקי נגד גני גולן בע"מ, ואח', פ"ד כח(2) 291), בדק השופט עציוני אם אישור קבלה של סכום כסף על חשבון בית בכתובת פלונית, תוך צייון המחיר הכולל, מהווה התחייבות בכתב מספקת מצד המוכר, היינו אם מכיל האישור את התנאים ההכרחיים לעסקה מעין זו. ללמדך שקבלה המכילה את הפרטים הדרושים יכולה לספק את דרישותיו של סעיף 8 לחוק. ואמנם בע"א 235/75 (חסן ערפאת קאדרי נגד מסדר האחיות צ'רלס הקדוש, פ"ד ל(1) 800), פסק בית-המשפט, מפי השופט ויתקון, כי קבלה שניתנה כנגד סכום כסף ששולם על חשבון חלקת קרקע מסויימת, תוך השלמת הפרטים המהותיים על-ידי הוראות החוק, היא מסמך שעונה על דרישות סעיף 8...". הפרת חוזהחוזה