הסתרת סדקים בדירה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הסתרת סדקים בדירה: רקע עובדתי וטענות הצדדים: 1. ביום 22.12.04 נחתם הסכם מכר (להלן: "הסכם המכר") בין התובעים לנתבעים, על פיו רכשו התובעים מהנתבעים את הדירה שברח' שיזף350/2, טבריה (להלן: "הדירה" או "הנכס"). 2. התובעים טוענים כי עובר לחתימת הסכם המכר היו התובעים או מי מטעמם בדירה, אך לא יצא להם או לא ניתנה להם הזדמנות נאותה לבדוק את כל הדירה, פעם בשל כך שהילדים ישנו, ופעם בשל כך שהנתבעת שטפה את הבית, ופעם בשל כך שאחד הילדים התקלח ולא ניתן אז לראות את המקלחת. 3. לאחר מסירת הדירה לתובעים, נכנסו הם לדירה והופתעו לטענתם לגלות כי הדירה מלאה סדקים שהוסתרו באמצעות הריהוט בדירה, ואז הבינו לטענתם כי הולכו שולל ע"י הנתבעים שהטעו ורימו אותם. 4. נערכה פגישה בין התובעים לנתבעים ביום 13.3.05, מספר שבועות לאחר מסירת הדירה, ובה דרשו התובעים מהנתבעים הסבר למה שקרה, כן ביקשו שהנתבעים ישתתפו בהוצאות תיקון הסדקים, ויפצו את התובעים, אך הנתבעים סירבו. 5. התובעים הגישו חוות דעת הנדסית לפיה הנזק בדירה מוערך בסך 94,723 ₪. 6. התובעים טוענים כי הנתבעים מעולם לא ציינו בפניהם במהלך המו"מ את הליקויים בדירה והסתירו את מצבה הקשה בניגוד להצהרתם בסעיף 3.3 להסכם המכר לפיו "אין בדירה מום או פגמים נסתרים כלשהם עליהם לא מסרו לקונים בכתב". 7. התובעים טוענים כי הנתבעים אף לא מסרו להם כי הם, הנתבעים, קיבלו פיצוי כספי מהקבלן שבנה את הדירה בגין הליקויים בה. 8. הנתבעים טוענים כי הדירה נמכרה לתובעים בסכום של 84,000 דולר אמריקאי. עובר לרכישת הדירה ביקרו התובעים או מי מטעמם מספר פעמים בדירה על מנת להתרשם מהדירה ומהשיפוצים אשר יש לבצע בה לקראת המעבר, לרבות ביקורים עם בעלי מקצוע. 9. הנתבעים טוענים כי התובעים הם שקבעו את מועדי הביקורים, בשעות ערב או לילה לפי נוחותו של התובע, וביקורים בשעות אלו אף הטרידו את מנוחת הנתבעים. התובעים הגיעו לדירה עם בני משפחתם וסיירו בכל החדרים, לרבות בגינת הבית. 10. הנתבעים טענו כי התובע ביקר בדירה יחד עם בעל מקצוע שיפוצניק בשעות היום, ללא נוכחותם של הנתבעים שהיו בעבודתם והשאירו שם את המפתח לתובע. 11. הנתבעים טענו כי התובעים הצהירו בהסכם כי הם ראו ובדקו את הדירה, לרבות מצבה הפיזי והמשפטי. 12. הנתבעים הכחישו כי הסתירו מהתובעים כל מידע אודות מצב הדירה, ואפשרו לתובעים לבצע כל בדיקה. לא רק זאת אלא שהנתבעים דאגו לציין בפני התובעים בצורה מפורשת דבר קיומם של הסדקים אשר ניתן היה לראות בעין בלתי מקצועית גם לפני פינוי המיטלטלין מהדירה. התובעים אף שיתפו את הנתבעים ברצונם לבצע שיפוץ יסודי בדירה אשר יפתור את בעיית הסדקים. 13. הנתבעים טענו כי הפיצוי אותו קיבלו מהקבלן היה בסך 9,500 ₪, והוא נתקבל במסגרת תביעה משפטית של קבוצה גדולה של רוכשי דירות מהחברה הקבלנית, ופסק הדין ניתן בעניינם לפני כ-14 שנה. לאחר שנתקבל אותו פיצוי ביצעו הנתבעים בדירה שיפוץ נרחב. 14. הנתבעים טענו כי בחישוב סכום התמורה של הדירה 84,000 דולר הובאה בחשבון ההפחתה שנבעה ממצבה של הדירה, לרבות הסדקים, והדירה נמכרה בסכום הנמוך משמעותית משוויה במצבה כפי שהוא במועד חתימת ההסכם. הנתבעים הפנו לחוות דעת שמאי הבנק ממנו ביקשו הנתבעים לקבל הלוואה ואשר צורפה לראיות הנתבעים. 15. ב"כ הצדדים הסכימו כי יישמעו העדויות לעניין האחריות תחילה, ורק אם ייקבע כי קיימת אחריות תידון שאלת הנזק. בשאלה זו נשמעו עדויות התובע, אביו מר מאיר סבג, ועדותה של הנתבעת. ב"כ הצדדים סיכמו את טענותיהם בכתב. 16. לאחר ששמעתי את העדויות ועיינתי במסמכים לא שוכנעתי כי היו פגמים בדירה אשר הוסתרו ע"י הנתבעים במודע או במתכוון. 17. התובע ביקר בדירה 4 פעמים עובר לחתימת ההסכם. הוא ביקר בדירה יחד עם אביו, יחד עם חמו, יחד עם בעל מקצוע, השיפוצניק הרוש ז"ל, בשעות היום ובשעות הלילה, כך שאין לקבל את טענות התובעים שלא ניתנה להם הזדמנות נאותה לבדוק את הדירה, ולגלות את כל הפגמים בה. 18. הדירה הייתה פתוחה בפני התובעים וכל מי מטעמם בכל שעות היום והלילה. אין מחלוקת כי הנתבעים השאירו את המפתח מחוץ לדירה כדי שיוכל התובע יחד עם בעל המקצוע, הרוש ז"ל, להיכנס לדירה לפי רצונו של התובע. אין גם מחלוקת כי התובע השתמש במפתח ונכנס לדירה בפועל בשעות היום יחד עם בעל המקצוע. באותו יום יכול היה התובע לערוך כל בדיקה אפשרית בדירה יחד עם השיפוצניק אילו חפץ בכך, ולבדוק את כל הפגמים בדירה. הסברו או טענתו של התובע שלא היה נעים לו לסייר בכל הדירה לא הגיונית ולא מובנת. 19. אדם המבקש או מתכוון להסתיר פגמים בדירתו לא משאיר מפתח לקונה או מעניק לו גישה חופשית לדירה בשעות היום, ולא מקבל את הקונה ובני משפחתו בשעות ערב ולילה אף ללא תיאום מראש כפי שעולה מעדותה של הנתבעת שלא נסתרה. 20. השמאי של בנק מזרחי טפחות אף הוא בדק את הדירה בעין מקצועית תקופה קצרה לפני עסקה זו, והעריך את שוויה. המחיר בו נמכרה הדירה לתובעים בסופו של דבר היה נמוך יותר מהמחיר שהוערך ע"י השמאי. עובדה זו תומכת בטענות הנתבעים כי נעשתה הנחה במחיר הדירה בעקבות אותם פגמים בדירה, הסדקים, ובעקבות מצב הדירה בכללותו. 21. לא שוכנעתי כי היה חוסר תום לב במו"מ לקראת כריתת הסכם המכר מצד הנתבעים, כן לא שוכנעתי כי הוסתרו דברים מהותיים מהתובעים בעת רכישת הדירה. 22. העניין של התביעה הכוללת של כל דיירי הפרויקט כנגד הקבלן שנים רבות לפני ההסכם (במיוחד לאור גובה הפיצוי הזעום אותו קיבלו התובעים) אינו עניין מהותי שהיה על הנתבעים לגלות לתובעים באותו שלב, ואני מאמינה לנתבעים כי הדבר לא נעשה במתכוון, אלא פשוט התובעים לא חשבו עליו ולא נזכרו בו. 23. ההתרשמות היא כי הייתה ככל הנראה טעות מצד התובעים בכדאיות העסקה. התובע לכל היותר לא בדק את הדירה לעומק, לא התייעץ עם חברתו אז, רעייתו היום, לא הראה לה את הדירה עובר לרכישתה, וככל הנראה רעייתו התאכזבה מבחירתו של התובע, לפיכך ניסה התובע לגלגל את האחריות לפתחם של הנתבעים, על לא עוול בכפם. 24. המסקנה מכל האמור לעיל היא שהנתבעים לא הפרו את ההסכם, לא הסתירו עובדות מהותיות בעת ניהול מו"מ עם התובע, ואינם מחויבים כלפי התובע לא בפיצוי מסוכם ולא בפיצוי בגין אותם נזקים. 25. לסיכום, אני דוחה את התביעה ומחייבת את התובעים, ביחד ולחוד, לשלם לנתבעים הוצאות משפט בסך 1,500 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 3,500 ₪. גילוי נאות במכירת דירה