פגיעה נפשית עקב תאונת דרכים

לתובעת נקבעה נכות רפואית של 15 אחוזים לצמיתות בתחום הנפשי, כתוצאה מתאונת דרכים. קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא נכות נפשית עקב תאונת דרכים / פגיעה נפשית עקב תאונת דרכים: 1. התובעת נולדה ביום 30.12.44 נשואה ואם ל3- ילדים, מורה ועובדת מעבדה במקצועה, והיא מתגוררת במושב ברק בחבל תענך. היא נפגעה בתאונת דרכים מיום 30.5.95 והנתבעת חייבת בפיצוייה על נזקי הגוף שנגרמו לה בתאונה. 2. ממקום התאונה, סמוך לצומת הצ'קפוסט, נלקחה התובעת לבית החולים רמב"ם בחיפה שם אושפזה במחלקה הכירורגית עד ליום 2.6.95. בתאונה נגרמו חבלת ראש וזעזוע מוח, היו הקאות, אובדן הכרה קצר, אמנזיה ופצע בקרקפת. בדיקת סי.טי. לא העלתה ממצא. לצורך קביעת מצבה נבדקה התובעת על ידי שני מומחים רפואיים: פרופ' שרף נתן חוות דעת בתחום הנוירולוגי. פרופ' אהוד קליין בדק את מצבה בתחום הנפשי. לפי חוות דעתו של פרופ' שרף מיום 20.8.98, נזקקה התובעת למעקב רפואי בקופ"ח "לין" ובמרפאות החוץ של בית החולים בעפולה, ובעת בדיקתו היא לא נזקקה לטיפול רפואי קבוע. היא התלוננה על קשיים בשינה, חרדות, קושי לנהוג, חשש לחצות כביש וחוסר ריכוז. היא סובלת, לדבריה, מכאבי פרקים, גב, צוואר, ברך ובירך. בניגוד לעבר, היא בוכה בקלות. שוכחת דברים בחיי היומיום, ומדברת בקול רם יתר על המידה. בבדיקתו הוא מצא שהיא "צלולה ומתמצאת היטב... אין קיפוח מוטורי או תחושתית, ההחזרים תקינים סימטרית ואין סימנים צרבלריים". בדיונו התייחס פרופ' שרף למצבה של התובעת קודם לתאונה והגיע למסקנה כי אין לקבוע בעבורה נכות נוירולוגית צמיתה בעקבותיה. הוא המליץ כי תיבדק על ידי פסיכיאטר. הפסיכיאטר פרופ' קליין נתן חוות דעת מיום 4.5.99 לגבי התובעת. הוא מצא כי ניתן לייחס לתוצאות פגיעת הראש בתאונה קשיים בריכוז ובזכרון, איטיות בחשיבה וקושי בקליטה של מידע מרוכז. לעיתים גם קשיים בשינה וביכולת ההנאה. לאחר התאונה סבלה התובעת, לדעתו של פרופ' קליין "מתגובה הסתגלותית עם מאפיינים דיכאוניים וקיבלה לשם כך טיפול פסיכיאטרי". התובעת חזרה לתיפקוד סביר אך התסמונת שלאחר חבלת ראש, פוביית נהיגה וסימנים של נזק קוגניטיבי עדיין נותרו. ישנם קשיים בריכוז ובקשב ואיטיות מחשבתית, וכן ירידה כללית בבטחון העצמי ובאנרגיה הנפשית. אמנם התובעת הצליחה להשתקם ולחזור לרוב תיפקודיה הקודמים, אך נותרו נזקים האופייניים לתסמונת שלאחר חבלה מוחית. הוא העריך את נכותה ב - 15 אחוזי נכות לצמיתות. פרופ' קליין נחקר על חוות דעתו. בסופו של דבר, אף שאני סבור שהיתה הפרזת מה בתלונותיה של התובעת ובאופן שבו הציגה את הדברים בפני, וככל הנראה גם בפני הפסיכיאטר, אשר פרטים שונים בעברה לא היו בידיעתו ולא נמסרו לו על ידה, ניתן לומר שאפשר לקבל את מסקנתו של פרופ' קליין, בדבר נכותה של התובעת. ניתן לקבוע איפוא שלתובעת נכות רפואית של 15 אחוזים לצמיתות בתחום הנפשי, כתוצאה מן התאונה. 3. התובעת נולדה, כאמור, ביום 30.12.44. בעת התאונה היתה בת 50 שנה ו5- חודשים. היא אושפזה משך 4 ימים, ולאחר עוד כ3- חודשים חזרה לעבודתה. היא עבדה בשני מקומות: חצי משרה בבית החולים "העמק" בעפולה במחלקה לפגים ותינוקות, עובדת מעבדה, וכן כמורה לביולוגיה וכימיה בבית ספר תיכון "אורט" בבית שאן. ד"ר דני רייך מנהל המחלקה בבית החולים בעפולה, הממונה הישיר על התובעת העיד כי ניתן לומר שבסה"כ תיפקודה של התובעת בעבודתה בבית החולים תקין והיא עובדת לשביעות רצון. אמנם היא מאחרת להגיע לעבודה בבוקר, "ואת זה היא קשרה לתאונה" (עמ' 21 לפרוטוקול), אך לא ניתן לדבר על "דברים שהם מפריעים למטלותיה בעבודה". באשר למהימנותה של התובעת: ניתן להטיל ספקות בקשר לכך. בעמ' 23 נרשמו תשובות מתחמקות, והתרשמות ביהמ"ש היא, כאמור, שישנה הפרזה מצד התובעת הן באשר למצבה השפיר לפני התאונה, והן באשר להשפעת התאונה עליה. מצד שני, עקב התאונה נזקקה התובעת לביקורים רבים אצל הרופאים השונים שטיפלו בה, כפי שהדבר עולה מהחומר הרפואי שהוגש. 4. אנסה להעריך את הנזקים שנגרמו לתובעת באופן הבא: נזק בלתי ממוני - הנכות היא 15 אחוזים לצמיתות; מתקבל סכום של 19,800 ש"ח. יש להפחית 20 אחוזים בגלל הגיל. הסכום המתקבל הוא 15,840 ש"ח. יש להוסיף 1,056 ש"ח עבור האישפוז. סה"כ 16,896 ש"ח. יש לצרף ריבית מיום התאונה עד היום, וריבית והצמדה מעתה ואילך. הפסד השתכרות מלא בעבר - נראה מתאים להעריך שמשך כחודשיים וחצי לא יכלה התובעת לעבוד, ולאחר מכן יכלה התובעת לחזור לעבודה רגילה. אעריך זאת בסכום של 14,000 ש"ח, לאחר ניכוי מס ההכנסה הנדרש. הפסד השתכרות חלקי בעבר - מיום 30.7.95 עד היום חלפו 4 שנים ו - 7 חודשים, היינו 55 חודשים. הערכתי היא כי השפעת הנכות על כושר העבודה קטנה משיעור הנכות הרפואית. אעריך את הפסד ההשתכרות בתקופה זו לסכום של 40,000 ש"ח. הפסד השתכרות בעתיד - לפני התובעת עוד כמעט 10 שנות עבודה. היא חזרה לעבודתה בשני המקומות בהם עבדה קודם לכן, בהוראה ובבית החולים באותו היקף כמקודם. לתאונה השפעה מסויימת על היקף ההשתכרות; אלמלא התאונה היתה יכולה לעבוד מעט יותר בהשוואה להיקף הנוכחי. אעריך את ההפסד בסכום של 70,000 ש"ח. לא שוכנעתי שנגרמו לתובעת הפסדים בעבודה הקשורה למשק השייך לה ולבעלה במושב "ברק" שבחבל תענך או בעבודות משק הבית. כמו כן לא שוכנעתי שהתובעת נזקקה או נזקקת לעזרת צד שלישי. 5. לאור הנ"ל יהיו הפיצויים כדלקמן: א. נזק בלתי ממוני - 16,896 ש"ח ב. הפסד השתכרות מלא בעבר - 14,000 ש"ח ג. הפסד השתכרות חלקי בעבר - 40,000 ש"ח ד. הפסד השתכרות בעתיד - 70,000 ש"ח סה"כ 140,896 ש"ח יש להוסיף ריבית לגבי הנזק הבלתי ממוני מיום התאונה ואילך; ריבית על ההפסדים בעבר ממחצית כל תקופה, והכל ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום עד לתשלום. 6. הנתבעת תשלם לתובעת את הוצאות המשפט שנגרמו לה, וכן שכר טרחת עורך דין כדרוש, ומע"מ. 7. הואיל והתובעת הסכימה להחלת דרך הפשרה על התובענה, אני פוטר אותה מאגרת המשפט העשויה להידרש ממנה על פי ס' 6(ג) לתקנות בית המשפט (אגרות), תשמ"ח1987-. תאונת דרכים