פריצת דיסק בגלל הרמת חפץ כבד כתאונת עבודה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פריצת דיסק הרמת חפץ כבד בעבודה: 1. לפנינו תביעה להכיר בפגיעה שנפגע התובע, לטענתו, ביום 13/12/07 בתאונת עבודה. 2. בפסק דין חלקי שניתן על ידי מותב זה ביום 01/07/2010 נקבע כי התובע הוכיח שביום 13/12/07 הוא נפגע בעבודתו בעת שהרים תיבת הילוכים לרכב במשקל 40-50 ק"ג וחש ש"נתפס" לו הגב, וסבל כאבים בשל כך. 3. לבחינת השאלה אם יש קשר סיבתי בין התאונה בעבודה לבין מצבו הרפואי של התובע לאחר התאונה, מונה פרופ' ח. צינמן, אורתופד, כמומחה-יועץ רפואי. 4. להלן יפורטו השאלות שנשאל המומחה ע"י בית הדין והתשובות שניתנו על ידו: א. כיצד יש להגדיר את המצב הרפואי בגבו של התובע כפי שאובחן לאחר האירוע התאונתי בעבודה? תשובת המומחה: לאחר האירוע התאונתי בעבודה ביום 13/12/07 הופיעו כאבי גב תחתון שהתפתחו לפריצת דיסק עם חסר נוירולוגי שהביא לטיפול ניתוחי שבוצע ביום 27/01/08 וכריתת הדיסק. ב.        האם יש קשר סיבתי בין האירוע התאונתי בעבודה לבין מצבו הרפואי של התובע לעניין הגב, כאמור בתשובת המומחה לשאלה א'? תשובת המומחה: קיים קשר סיבתי בין האירוע התאונתי בעבודה לבין מצבו הרפואי של התובע לעניין הגב. ג. האם יש יסוד להסיק כי עובר למועד האירוע התאונתי בעבודה היה בגבו של התובע מצב רפואי קונסטיטוציונלי ? אם כן- האם יש לומר שהאירוע בעבודה גרם להחמרתו? תשובת המומחה: על פי החומר הרפואי שעמד לרשותי עובר למועד האירוע התאונתי בעבודה, סבל התובע מכאבי גב תחתון עם רישומים שהחלו כבר ב- 1995. בתחילת 2007 התלונן על כאבי גב תחתון לאחר תאונת עבודה שהחליק בעבודה ואף בוצע CT ע"ש מותני שהדגים בלט דיסק L4-L5. ז"א שהיתה פגיעה חלקית ב- Anulus Fibrosus שזו המעטפת החיצונית של הדיסק הבין חולייתי, כתוצאה מהתאונה הנידונה מיום 13/12/07 אירע קרע של האנולוס ופריצת דיסק בגובה L4-L5 שלחץ על השורש העיצבי והצריך טיפול ניתוחי.   ד. האם השפעת האירוע התאונתי בעבודה על גרימת מצבו הרפואי של התובע (לעניין הגב) או החמרתו, היתה פחותה בהרבה מהשפעת גורמים אחרים, כגון מצב בריאותו הקונסטיטוציונלי ? תשובת המומחה: השפעת האירוע התאונתי בעבודה על גרימת מצבו הרפואי של התובע לעניין הגב, היתה רבה וגרמה להחמרת פריצת הדיסק וסימנים נוירולוגיים חיוביים שהצריכו טיפול ניתוחי. השפעת האירוע היתה שווה ואולי רבה ממצב בריאותו הקונסטיטוציונלי . 5. לאחר שעיינו בחוו"ד המומחה ותשובותיו לשאלות שנשאל, כמו גם בסיכומי הטענות של הצדדים, אנו פוסקים כדלקמן: א. אנו דוחים טיעוני ב"כ הנתבע בסיכומיו ככל שהם באים כנגד פסק הדין החלקי: מותב זה אינו דן כערכאת-ערעור על החלטות ופסקי-דין חלקיים שניתנו על ידו. ב. אנו דוחים טיעוני ב"כ הנתבע לעניין מצבו הרפואי הקונסטיטוציונלי של התובע: המומחה התייחס לעניין זה באופן ברור ומפורט (ולא ב"אופן לקוני" כטענת ב"כ הנתבע). ג. חוות הדעת והתשובות שניתנו על ידי המומחה היו מפורטות ומנומקות כדבעי, וקוהרנטיות. המומחה הסביר במפורש כיצד גרם האירוע התאונתי בעבודה להחמרת מצב פריצת הדיסק באופן שחייב התערבות ניתוחית. ד. המומחה הרפואי ציין בתשובתו כי השפעת האירוע התאונתי על גרימת מצבו הרפואי של התובע לעניין הגב היתה רבה, "שווה ואולי רבה ממצב בריאותו הקונסטיטוציוני". בכך יש לראות מענה ברור וחד-משמעי לעניין האמור בסעיף 83 סיפא לחוק. ה. לאור כל האמור לעיל, התביעה מתקבלת ואנו קובעים כי התובע נפגע בתאונת עבודה ביום 13/12/07. 6. הנתבע ישלם לתובע הוצאות שכ"ט עו"ד בסכום כולל של 4,000 ₪ וסכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל. הרמת משקלעמוד השדרההכרה בתאונת עבודהתאונת עבודהפריצת דיסק