ראיות לכאורה להוכחת האשמה

השופטת דורנר ציינה בבש"פ 8087/95, שלמה זאדה נ' מדינת ישראל, תקדין עליון, כרך 96 (2) 1996 עמ' 559: וו "המבחן הינו אם בחומר החקירה שבידי התביעה מצוי פוטנציאל ראייתי אשר בסיום המשפט יהא בכוחו להוכיח את אשמת הנאשם כנדרש במשפט פלילי. אכן, לעיתים קרובות חומר החקירה הקיים אינו כליל השלמות... לא פעם תתעוררנה שאלות שהעדויות אינן משיבות עליהן. אין בכל אלה בלבד כדי לשלול את ערכן כראיות לכאורה להוכחת האשמה. אמת, בשל אותן סתירות ושאלות, ייתכן וקיים עתה ספק סביר באשמת הנאשם. אך קיומו של ספק סביר עכשווי באשמת הנאשם אינו שולל מהראיות את אופיין הליכאורי. השאלה הינה אם אותן סתירות ושאלות - לאחר שיעברו את כור ההיתוך של המשפט עצמו - יוכלו לשמש בסיס להרשעת הנאשם אם יש בהן פוטנציאל ראייתי זה כי אז הן מהוות "ראיות לכאורה להוכחת האשמה". ראיות לכאורהראיות