תאונת דרכים פגיעה בפנים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת דרכים פגיעה בפנים: 1. התובעת, ילידת 1942, נפגעה בתאונת דרכים ביום 30/1/96 (להלן: "התאונה"). אין מחלוקת בדבר חבות הנתבעים לפצותה על נזקיה, בהתאם להוראות חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה1975- (להלן: "הפלת"ד"). 2. התובעת טוענת שכתוצאה מהתאונה נפגעה בחלקי גוף שונים, ובמיוחד בחלק הימני של פניה. חוות הדעת הרפואית 3. בהיסוס רב מיניתי ביום 8/7/97 את ד"ר אברהם נוימן כמומחה מטעם בית המשפט בתחום הכירורגיה הפלסטית (להלן: "המומחה"). בסיכום חוות דעתו מעריך המומחה את נכותה של התובעת בגין היפר פיגמנטציה ב2%- לצמיתות, לפי תקנה 75(2) מותאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז1956-. 4. המומחה השיב לשאלות הבהרה של ב"כ הנתבעת, ואני מקבל את מסקנותיו וקובע שנגרמה לתובעת נכות צמיתה של 2% בתחום הכירורגיה הפלסטית. הנזק 5. פרטי הנזק הנתבעים כוללים נזק שאינו נזק ממון (כאב וסבל), הפסד כושר השתכרות בעבר ובעתיד, הוצאות מיוחדות - בעיקר הוצאות מונית, וכמובן את שכ"ט המומחה בסך 2,250 ש"ח. 6. א. נזק לא ממוני: בגין נזק לא ממוני, הוראת תקנה 2(ב) לתקנות הפלת"ד (חישוב פיצויים בשל נזק שאינו נזק ממון), התשל"ו1976-, מאפשרת לבית המשפט לפסוק סכום שלא יעלה על 10% מהסכום המקסימלי. בנסיבות הענין הסובייקטיביות ואופי הפגיעה, שהוא בפניה של התובעת, אני קובע שעל הנתבעת לשלם לתובעת 3,000 ש"ח. ב. הפסד כושר השתכרות בעבר ובעתיד: התובעת הוכיחה כי נעדרה יומיים מעבודתה, ולכן אניח לטובתה שאיבדה שני ימי חופשת מחלה, ומשום כך היא זכאית לפיצוי. עפ"י תחשיבי הנזק שהגישה ביום 1/12/97, בהם ביקשה התובעת 1,500 ש"ח עבור 14 ימי העדרות, דהיינו 107 ש"ח ליום. עבור יומיים יש אפוא לשלם לתובעת את הסכום של 214 ש"ח. מעבר לכך, לא שוכנעתי כי יכולת ההשתכרות של התובעת נפגעה בשל התאונה, ועל כן אינני פוסק לה כל סכום מעבר לאמור לעיל. ג. אני מקבל את תביעתה של התובעת להחזר הוצאות בהתאם לאמור בתחשיבי הנזק מטעמה, דהיינו הסכום של 195.10 ש"ח. ד. משקבע המומחה שלתובעת 2% נכות לצמיתות, ישולם שכרו בסך 2,250 ש"ח ע"י הנתבעת. לסיכום 7. לאור כל האמור לעיל, אני מקבל חלקית את התביעה וקובע שעל הנתבעת לשלם לתובעת פיצוי כדלקמן: א. בגין נזק לא ממוני -. 3,000 ש"ח. ב. בגין הוצאות בעבר כל ההוצאות המגובות בקבלות שצורפו לתצהיר התובעת. ג. בגין הפסד השתכרות בעבר 214.- ש"ח. ד. שכר המומחה בסך 2,250.- ש"ח מיום התשלום בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום התשלום. הסכום בס"ק א' ישא ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום המלא בפועל. הסכום בס"ק ב' ו-ד' ישא ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום התשלום, ועד לתשלום המלא בפועל. הסכום בס"ק ג' ישא ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום הגשת התביעה ועד לתשלום המלא בפועל. נוכח התוצאה אליה הגעתי המלמדת שלא היתה הצדקה לניהול הדיון עד תומו אני פוסק שהנתבעת תשלם לתובעת שכ"ט עו"ד בגובה 11% מהסכום לתשלום בתוספת מע"מ. תאונת דרכים