תשלום תכוף שנתיים לאחר התאונה

באשר לשאלה אם רשאים להגיש בקשה לתשלום תכוף כעבור שנתיים מיום התאונה, נפסק על ידי ביהמ"ש העליון מפי כב' השופטת שטרסברג-כהן ברע"א 3132/98 מגדל חברה לביטוח בע"מ ואח' נ' סימון (תקדין עליון, כרך 98(2) תשנ"ח-תשנ"ט, עמ' 285), כי: "אין פגם בפסיקת תשלום תכוף גם כעבור חלוף שנתיים מיום התאונה, ובלבד שהתקופה תהיה מוגבלת והתשלום התכוף לא יחליף את תביעת הפיצויים עצמה". ואכן עוד בע"א 358/89 אן-בר זאב ואח' נ' מוחמד והסנה חברה לבטוח בע"מ, פ"ד מד(2) 612,615 פסק בית המשפט לנפגעת פיצויים לתקופה העולה על הקבוע בסעיף 5ה(ב) לחוק, מקום בו התביעה לתשלום פיצויים טרם הגיעה לבירור וזאת מן הטעמים שצויינו שם. וראה לענין זה את המובא בספרו של כב' השופט פרופ' אנגלרד בספרו "פיצויים לנפגעי תאונות דרכים" מהדורה שניה) 267 וכן בספרו של כב' השופט א. ריבלין "תאונות דרכים" (מהדורה שניה), סעיף 461 , כי החוק אינו דורש שהטעמים לענין זה יהיו מיוחדים, ובתי המשפט נוטים לגלות גמישות בתחום זה. תשלום תכוף