החובה לידע את היולדת בדרכים השונות לביצוע הלידה

החובה לידע את היולדת בדרכים השונות לביצוע הלידה: בתביעות נזיקין ברשלנות רפואית במהלך לידה מתעוררת לעיתים קרובות השאלה האם מוטלת הייתה על הרופאים חובה ליידע את היולדת אודות הדרכים השונות לביצוע הלידה. בפסיקת בתי המשפט בארץ נקבע סטנדרט גילוי המצוי גם בפסיקה אמריקנית והמקובל בקנדה ובאוסטרליה, המבוסס על צרכיו של המטופל הנדרש לגבש הסכמה לטיפול רפואי. בית המשפט פסק כי יש ליידע את התובעת אודות דרכי היילוד האפשריות, ולהסביר לה את הסיכויים והסיכונים הכרוכים בכל אחת מדרכי הלידה האפשריות, כדי לאפשר לה לבחור בעצמה את דרך היילוד המועדפת עליה, תוך לגיבוש החלטה אישית מושכלת בשאלה, אם לבחור במסלול הרפואי המסוים . חשוב לציין כי, גם כאשר יש קונצנזוס לגבי הטיפול המועדף חובה להציג אלטרנטיבות טיפוליות. חובה זו נגזרת מסעיף 13 לחוק זכויות החולה, שעניינו מניעת טיפול רפואי בחולה שלא מדעת. עם זאת, מהאמור לעיל לא עולה, שעל הרופא למסור לחולה מידע על כל סיכון מרוחק או נידח כך, למשל, אין טעם למסור למטופל מידע על אודות סיכון נידח הטמון בקבלת חיסון הניתן לכל ושלגבי חיוניותו הרבה אין כל מחלוקת, אך מקום שהבחירה במסלול רפואי כרוכים בסיכונים מהותיים, חלה על הרופאים חובה, לספק למטופל מידע שבאופן סביר דרוש לגיבוש החלטה. לידהרשלנות רפואית (בלידה)תביעות רשלנות רפואית