חישוב הפסד השתכרות של קטינים - רשלנות רפואית

##חישוב הפסד השתכרות של קטינים:## במקרה של תביעות קטינים ברשלנות רפואית, כושר השתכרותם אינו ידוע ובמקרים בהם בית המשפט קובע הפסד השתכרות עתידי של קטינים, נעשה שימוש נפוץ בשכר הממוצע במשק. העיקרון שנקבע בפסיקת בתי המשפט הוא, כי בחישוב אובדן כושר השתכרותו של קטין בתביעות רשלנות רפואית, מהווה השכר הממוצע במשק את בסיס החישוב. קביעת בסיס זה מתבססת על אי הידיעה, באיזה מקצוע היה בוחר הקטין אלמלא התאונה, וכמה היה משתכר. ## קביעת בסיס השכר של קטינים:## בית המשפט קבע כי עקרון האוטונומיה של הפרט מחייב להניח כי בהיעדר נסיבות אינדיבידואליות ספציפיות המלמדות אחרת, לכל קטין האפשרות להתקדם, להתפתח ולהשתלב במערך התעסוקתי הישראלי לפחות כדי ההשתכרות הממוצעת במשק. נתון זה מקפל בתוכו את ממוצע דפוסי ההשתכרות של בני אדם בישראל. מתוך שמדובר בפיצוי אחיד על פי נתון המשקף את הממוצע, מטבע הדברים חישוב הפסדי שכר על פי בסיס השכר הממוצע במשק מיטיב עם חלק מהתובעים הקטינים ומרע עם אחרים מאחר שמטבע הדברים ישנם תובעים בעלי פוטנציאל השתכרות גבוהה מהממוצע. רפואהתביעות רשלנות רפואיתקטיניםרשלנותהפסדי השתכרות