פיצויים להורים של נפגעי רשלנות רפואית

##זכותם של בני המשפחה לפיצוי - בתביעת רשלנות רפואית:## בית המשפט הכיר בזכותם של בני משפחה לפיצוי בגין העזרה והסיוע שהגישו לנפגע רשלנות רפואית, בדומה לפיצוי המגיע לעובד בשכר גם במקרים שבני המשפחה לא שכרו שירותיו של מטפל בשכר ונקבע כי כאשר בן משפחה מטפל בנפגע ומשקיע "מאמץ יוצא דופן וחריג" מעבר למקובל בין בני משפחה, יהיה זכאי הנפגע לפיצוי בגין אותה עזרה גם אם אין הוא משלם עבורה, שכן יש להניח כי בני משפחה המתגוררים עם אדם הסובל מנכות יסייעו לו בכל מקרה, בין אם זכאי הוא לפיצויים ובין אם לאו, ולוּ בשל תחושת החובה המוסרית המוטלת עליהם. יחד עם זאת, בתי המשפט נוהגים לפסוק בגין העזרה לזולת בעבר, לרבות הוצאות אחרות שנגרמו בעבר, על דרך האומדנה ובלבד שהונחו בפני בית המשפט ראיות לביסוס העזרה שניתנה וההוצאות שהוצאו בפועל. ## פיצוי עבור עזרת ההורים - בתביעת רשלנת רפואית:## חובת ההשגחה וההשגחה בפועל של הורים על ילדיהם, קיימות כשאלה קטינים וככל שגילם רך יותר, השמירה וההשגחה עליהם רבות יותר. אך אין דומה השגחה כללית על קטין אשר מתפקד כהלכה ככל ילד בן גילו להשגחה על קטין הסובל מנכות אשר נדרשת השגחה תמידית וצמודה עליו. רשלנותתביעות רשלנות רפואיתרפואהפיצויים