פיצויים ברשלנות רפואית על כאב וסבל

##פיצוי עבור "כאב וסבל" בתביעות רשלנות רפואית:## בתביעות לפי פקודת הנזיקין בתי המשפט בארץ קובעים את שיעור הפיצויים על נזק לא ממוני בגין כאב וסבל ועגמת נפש, בהתחשב בכל נסיבות המקרה האינדיבידואלי הנידון בפני בית המשפט, כשבית המשפט נדרש להעריך את הכאב והסבל בנסיבות המקרה המיוחדות, בהתחשב במהות הפגיעה, שיעור הנכות, הטיפול והסבל שסבל התובע בעבר ואלה הצפויים לו בעתיד, וכלל הנסיבות הרלוונטיות האחרות. המדובר בפיצויים בדרך אמדן בהתחשב בנסיבות המיוחדות של המקרה, הבאים לענות על הנזק הלא ממוני שנגרם בפועל. המגמה המסתמנת בפסיקותיו של בית המשפט העליון בשנים האחרונות הינה העלאת תקרת הפיצוי הלא ממוני עבור כאב וסבל באותם המקרים והנסיבות שבהם נגרמים כאב וסבל של ממש, כך שהפיצוי יהלום את חומרת הפגיעה והפיצויים בתביעות רשלנות רפואית נחשבים לגבוהים ביותר. כאב וסבלתביעות רשלנות רפואיתרפואהפיצויים