קביעת בסיס השכר על ידי בית המשפט

הפסדי השתכרות - קביעת בסיס השכר על ידי בית המשפט : בית המשפט הביע את עמדתו לעניין הפיצוי בגין הפסד השתכרות לעתיד תוך שימוש בנתוני השתכרות של עמיתים למקצוע, בכדי להוכיח פוטנציאל השתכרות של תובעים, לולא נכותם וקבע כי פרקטיקה זו מקובלת בפסיקה. אולם נקבע כי השוואה שכזו אינה חפה מבעיות, שכן הישגיו של אדם תלויים בגורמים אינדיבידואליים רבים. על כן, נקבע כי טוב יעשה בית המשפט אם ייתן להשוואה זו משקל מוגבל. כשיקול נוסף לקביעת השכר הפוטנציאלי של תובע בתביעת נזיקין יש לבחון את הנסיבות של התובע במועד האירוע הנזיקי, האם היה נשוי או רווק, האם היו לו ילדים, מה גילו, האם הוא בתחילת הקריירה המקצועית שלו או שמא מדובר באדם שיש לו מקצוע במועד התאונה וכדומא. במקרים של העדר נתונים חד משמעיים להעריך את פוטנציאל השתכרותו של התובע יפסוק בית המשפט על בסיס השכר הממוצע במשק. הפסדי השתכרות