סטנדרט הזהירות בניתוח לייזר להסרת משקפיים

סטנדרט הזהירות הנדרש בביצוע ניתוחי לייזר להסרת משקפיים.: בית המשפט פסק כי ישנה חשיבות רבה בעריכת בדיקות למטופל טרם ניתוח בעיניים לתיקון הראיה. בתוצאות הבדיקות יש כדי לקבוע מהם הסיכונים לעומת התועלת בבצוע הניתוח, במה צריך לטפל ומהי הדרך הראויה ביותר לטפל באותו חולה. על כל רופא, תהיה אשר תהיה סביבת עבודתו, מוטלת חובה לשקול באופן זהיר את טיב הטיפול הניתן על-ידיו בהתאם לנסיבות שלפניו על סמך מכלול האינפורמציה המקצועית המצויה בהישג ידו הסביר. יחד עם זאת, קבע בית המשפט כי, העדרן של תוצאות בדיקה אחת, נחוצה ככל שתהיה, אין בהן לבדן כדי להעביר את נטל הראייה בתביעת רשלנות רפואית. על בית המשפט להשתכנע כי המחסור בבדיקות אלו יצר עמימות ראייתית השוללת מהתובע ידיעה עובדתית הפוגעת באפשרותו להוכיח את תביעתו. ניתוחעינייםרשלנות רפואית (עיניים)תביעות רשלנות רפואיתמשקפיים