חובת תיאום בין רופאים - רשלנות רפואית

חובת תיאום בין רופאים: בית המשפט קבע בפסיקתו כי בתחום הרשלנות הרפואית ראוי לקבוע מנגנון מסודר שיבטיח כי רופא שמפנה את החולה לרופא מקצועי אחר, יביא בהפנייתו את כל המידע הרפואי הרלבנטי לידיעת הרופא האחר ואף ינחה את החולה אם עליו לשוב אליו לאחר הביקור אצל הרופא הנוסף. כמו כן ראוי כי המוסד הרפואי שלו האחריות הכוללת לטיפול בחולה, יקבע מנגנון שיבטיח את שיתוף הפעולה הנדרש בין הרופאים המטפלים השונים באופן שהחולה יזכה לטיפול המיומן כמו גם המעקב הרפואי הנדרש והראוי, זאת על מנת למנוע מקרים של "נפילת" החולה "בין הכיסאות" באופן שהעברת האינפורמציה הרפואית אודותיו לוקה בחסר ואין אף גורם רפואי המרכז בידיו את מלוא המידע והנתונים הרפואיים על החולה הנדרשים ורלבנטיים להערכה ואבחון מצבו הרפואי והטיפול המיומן הנדרש לו. על אף שאין להטיל על כל רופא, את החובה להמשיך לעקוב אחרי חולה שהופנה לרופא אחר אולם, על הרופא להעביר את האינפורמציה הרפואית הדרושה לרופא המטפל הבא אחריו, אם על ידי רישום בכרטיס רפואי ואם בדרך אחרת. רופאיםרפואהרשלנות רפואית (רופאים)תביעות רשלנות רפואיתרשלנות