היעדר רשומות רפואיות

היעדר רשומות רפואיות : ביחסים שבין רופא לבין מטופל קיימת מערכת יחסים המאופיינת באי שוויון בנוגע ליכולת לדעת את טיבו ואת פרטיו של הטיפול הרפואי שהעניק הרופא למטופל. חוסר שוויון זה קיים גם כשנעדרים רישומים רפואיים. היעדר רשומות רפואיות עלול ליצור נזק ראייתי לתובע במקרה שבו נבצר ממנו לברר ולהוכיח את העובדות הנוגעות לטיפול שקיבל ולמצב בריאותו במהלך הטיפול הרפואי. בנסיבות אלה בתביעה המוגשת בבית המשפט בעילת רשלנות רפואית, עובר נטל השכנוע לגבי אותן עובדות, אשר לו היו רשומות כנדרש, היה קל לבררן, אל הרופא או אל המוסד הרפואי, שבאחריותם לערוך רשומות רפואיות אלו. רפואהרשומה רפואית