חובת זהירות קונקרטית בין רופא לחולה

חובת זהירות קונקרטית בין רופא למטופל : הכללים בדבר הפרת חובת זהירות קונקרטית בין רופא למטופל מתפתחים ממקרה למקרה והשאלה מתי ובאילו נסיבות קיימת התרשלות מקצועית של רופא, נתונה להכרעה של בתי המשפט ולא מדובר בשאלה מדעית הנתונה להכרעה של רופאים. יסוד ההתרשלות מבוסס על עקרון הסבירות, אשר שואלת באלו אמצעים צריך לנקוט כדי להבטיח את שלומו של הניזוק, בהתאם לאמצעים שהיה רופא סביר נוקט בנסיבות העניין. השיקולים בקביעת החובה הינם רבים ומגוונים ובתי המשפט נוטים להיזהר מקביעת התרשלות, מקום בו נעשתה טעות בשיקול דעת וזאת, על מנת להימנע מהרתעת יתר. מאידך, הגישה הרווחת בבתי המשפט היא כי החולה מפקיד את גופו בידי הרופא ויש לו ציפייה מוצדקת שזה יעשה כל שביכולתו כדי למנוע פגיעה כתוצאה מהטיפול. רפואהחובת זהירות קונקרטיתחובת הזהירות