רשלנות רפואית הפניית חולה לייעוץ עם מומחה אחר

באילו מקרה חלה חובה להיבדק על ידי רופא מומחה או בכיר: בתי המשפט בארץ דנו בשאלה באילו נסיבות קמה חובה, מכוח עוולת הרשלנות הקבועה בפקודת הנזיקין, לבצע פרוצדורה רפואית באמצעות או בפיקוח של רופא מומחה, רופא מתמחה או רופא אחר ומתי נדרשת לכל הפחות התייעצות עם רופא בכיר או מומחה. הגישה הרווחת היא כי כל מקרה ומקרה נבחן לפי נסיבותיו, בין יתר שיקולים הנבחנים בהקשר זה, מביאים בחשבון מצד אחד את זכותו של החולה לקבל טיפול מידי אדם מיומן, מנוסה ומקצועי, מורכבות הטיפול, החשש מפני סיבוכים מצד אחד, ואת מגבלות התקציב, המשאבים והעומס במוסדות הרפואיים בארץ, אשר מכתיבים סדרי עבודה וזמינות רופאים, שאינם תמיד לרוחם של החולים, מצד שני. גישת בית המשפט: ככלל, נקבע כי זכותו של החולה היא לקבל טיפול מידי איש צוות רפואי המחזיק בכישורים הנדרשים למתן הטיפול באופן נאות, ולא ניתן לגרוע מזכות בסיסית זו בהסתמך על נימוקים הנוגעים לעומס עבודה ולהיעדר משאבים, עם זאת בית המשפט הכיר בכך שרצונו הלגיטימי והטבעי של החולה, להיות מטופל על ידי רופא מומחה דווקא, אינו ניתן תמיד לסיפוק, ואינו מתחייב תמיד ממהות הטיפול. מומחהרפואהתביעות רשלנות רפואיתרשלנות