תביעה על הזמנת כורסא בגין איחור משלוח - פיצויים

פסק דין התובע, חבר קיבוץ יפעת, הזמין אצל הנתבעת כורסא לטלוויזיה דגם "GAP" עם בסיס מסתובב ומתנדנד. ההזמנה בוצעה בתאריך 06/05/2007 ועל פי המוסכם, מועד האספקה המשוער היה של שבועיים ימים ממועד ההזמנה. תמורת הכורסא שילם התובע סך של 3,600 ₪. על פי דברי התובע, הכורסא סופקה לו כשלושה חודשים לאחר ההזמנה, בתאריך 09/08/2007, בניגוד למוסכם בין הצדדים בהזמנה, כי משך פרק הזמן הנ"ל הוא סבל ממיחושים בגבו, ונגרמה לו עוגמת נפש לא מבוטלת. בכתב ההגנה, טוענת הנתבעת כי הכורסא הייתה במלאי וניתן היה לספקה לתובע במועד וכי מה שהיה חסר הוא אותו מנגנון המתחבר לכורסא, לשם הפיכתה לכורסא מתנדנדת ומסתובבת. לטענת נציג הנתבעת, הוצע לתובע לספק לו את הכורסא בזמן ושבשלב מאוחר יותר לכשיגיע אותו מנגנון הוא יחובר לכורסא אך התובע סירב לכך. התובע אישר בעדותו כי אכן הכורסא הייתה זמינה במלאי, אך לדבריו, עקב, תנאי הדוחק בדירתו, אין בכורסא לבדה ללא אותו מנגנון כדי לשמש אותו כיאות. השאלה העומדת לדיון היא האם בנסיבות שתוארו לעיל הפרה הנתבעת את התחייבותה כלפי התובע ? המוצר שהוזמן הוא הכורסא הכוללת את אותו מנגנון נוסף. ההתחייבות היתה לספק את המוצר תוך שבועיים מביצוע ההזמנה. אין בהזמנה החתומה כל הסתייגות באשר לאספקה מאוחרת יותר אפשרית של המנגנון המחובר לכורסא. גם אם הכורסא היתה מסופקת ללא המנגנון, במועד המוסכם, אין בכך כדי למלא אחר חובתה של הנתבעת לאספקת המוצר במלואו במועד לגביו היא התחייבה. מכאן, שניתן לקבוע כי הנתבעת לא מילאה אחר התחייבותה לאספקת המוצר במועד המוסכם ובכך היא הפרה את ההסכם עם הנתבע. אמנם ניתן היה לצפות מהתובע שיקבל את הכורסא ללא המנגנון במועד המוסכם באם אכן הוא היה זקוק לכורסא עקב בעיותיו הרפואיות, ובכך יצמצם את נזקיו, אך אין בכך כדי לפטור את הנתבעת מחובתה לאספקת המוצר המושלם במלואו במועד המוסכם. לאור האמור לעיל, ובהתחשב בנסיבות שפורטו לעיל, אני מחייבת את הנתבעת בפיצוי התובע בגין הפרת החוזה בסכום של 300 ₪ אשר ישולמו תוך 21 יום מהיום שאם לא כן, הם יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה, 17/10/2007 ועד לתשלום המלא בפועל. מעבר לאמור לעיל, אינני רואה לנכון לעשות צו להוצאות. פיצוייםרהיטים (תביעות)משלוח