קניית שואב אבק - ביטול עסקה

פסק דין 1. בפני תביעה כספית להשבת סכום של 12,840 ₪, בעקבות ביטול עסקה לרכישת שואב אבק מסוג "קירבי" שרכש מהנתבעת. על פי המתואר בכתב התביעה, ביום 28.1.07 הגיע נציג הנתבעת לביתו של התובע והדגים לו את פעולת המכשיר. בעקבות ההדגמה רכש התובע את המכשיר, לאחר שהובטח לו שהוא רשאי להתחרט תוך מספר ימים . עוד נטען בכתב התביעה, שלמרות מכתבה של הנתבעת, לפיו אם ברצונו לבטל את העסקה הוא מוזמן לתאם מועד להחזרת המוצר ולקבלת כספו בחזרה, עד כה לא השיבה לו הנתבעת את כספו. 3. במהלך, הדיון שהתקיים בפני פירט התובע את פרטי ההתקשרות. התובע ציין שבאותו מועד ההתקשרות השאיר לו נציג הנתבעת את מכשיר ההדגמה, בטענה שכל המכשירים החדשים נגמרו, והתחייב בפניו להביא לו מכשיר חדש ביום שלמחרת. כעבור מספר ימים, לאחר שהמכשיר החדש לא הגיע, התקשר התובע לנתבעת, ונאמר לו שעליו להמתין עוד מספר ימים. בעקבות זאת התקשר לנתבעת והודיע על רצונו לבטל את העסקה. 4. לאחר דין ודברים הודיעוהו שנציג הנתבעת יבוא לביתו כדי לקחת את המכשיר ולהחזיר לו את כספו. ואולם משהגיעו הנציגים לביתו, ניסו לשכנעו לקיים את העסקה, תוך כדי הדגמת ביצועי המכשיר פעם נוספת, ולאחר שביקש בכל זאת לבטל את העסקה, הבטיחו לו לעשות כן בעוד מספר ימים בטענה שהם ממהרים לצפות במשחק כדורסל. התובע חזר והדגיש שבעקבות בקשתו לביטול העסקה עשו נציגי הנתבעת מאמצים כבירים להניעו מביטולה, וגם לאחר אותו מפגש, ניסו לדחות את המועד, כדי להתרחק מתקופת 14 הימים שבהם הוא רשאי לבטל את העסקה. התובע ציין שהוא התבקש לסור לסניף הנתבעת ברחובות ואולם התמהמה בכך כיון שפתח עסק חדש ולא היה לו פנאי לכך. 5. הנתבעת טענה בכתב הגנתה שלאחר שביקש התובע לבטל את העסקה, שלחה לו מכתב לפיו הוא רשאי לבטל את העסקה והוא התבקש לפנות לנתבעת כדי לתאם מועד להחזרת המוצר. עוד נטען שמשלא עשה כן, התקשר אליו נציג הנתבעת, מר לאון דואק, במהלך מרץ 2007, ושאלו מדוע אינו מתאם את החזרת המוצר. לגירסת הנתבעת, אותו נציג שכנע אותו במהלך השיחה הטלפונית שלא לבטל את העסקה, וסוכם שהוא יפנה לתאום הדרכה נוספת ולהחלפת המוצר. בעקבות שיחה זו, טענה הנתבעת בכתב הגנתה, שילמה את עמלתו של הסוכן. עוד פורט בכתב ההגנה שלאחר מספר שבועות התקשר התובע, הכחיש את הטענה שחזר בו מביטול העסקה, ועמד על כך שהיא תבוטל. בשל כך, נטען, התובע לא עמד במסגרת המועדים הקבועים לביטול העסקה. 6. במהלך הדיון הודיע נציג הנתבעת כי אותו סוכן שעמו נעשתה ההתקשרות, לא התייצב לדיון מחמת שלקה בלבו. 7. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים מצאתי שיש מקום לקבל את התביעה, וזאת בשל מספר טעמים: ראשית, התרשמתי שהתובע אכן לא חזר בו מבקשתו לביטול העסקה. התובע הכחיש שבשיחה טלפונית עם מר לאון דואק הוא הסכים לחזור בו מביטול העיסקה, כפי שטענה הנתבעת. הנתבעת לא הוכיחה את טענתה בדרך כלשהי, כאמור נציג הנתבעת שהיה מעורב בעסקה לא התייצב מחמת מחלתו. לא זו אף זו. ההסכם הראשוני בין הצדדים היה בכתב. הנתבעת כאמור שלחה לתובע מכתב מסודר על הסכמתה לביטול העסקה. בנסיבות העניין ניתן היה לצפות שאילו הייתה ניתנה הודעה על חידוש ההתקשרות, כפי שנטען, הייתה הנתבעת מתעדת זאת בכתובים ושולחת לתובע מכתב מסודר המחדש את החוזה ביניהם. 8. 8. קשה לראות בתרשומת השיחה שצוטטה בפני במהלך הדיון כאסמכתא לחידוש העסקה. תרשומת זאת לא הוצגה לבית המשפט, ויתכן שלא צוטטה במלואה. כפי שעולה מכתב התביעה בעקבות תרשומת זאת שולמה העמלה, וכיון שהיה לגביה עניין אישי יתכן שנציג הנתבעת לא הבין נכונה את דברי התובע בשיחה הטלפונית. הנסיבות מחזקות את החשיבות בקיומו של מכתב המודיע לתובע על חידוש החוזה, ואת השלכות העדרו. עוד ראוי לציין כי הנתבעת לא שלחה לתובע מכתב המעיד על סירובה לקבל את הודעת הביטול בשל הזמן הרב שחלף או בשל עמדתה שהוא חזר בו מהודעת הביטול. 9. שנית, עולה מטענותיו של התובע שהמוצר שנמסר לו כלל לא היה מוצר חדש אלא מכשיר ההדגמה, וכי הובטח לו שיקבל מכשיר חדש. נציג הנתבעת לא הכחיש את הדברים האמורים, אף לא סיפק הסבר לכך שלא הועבר לתובע מכשיר חדש. במקרה זה אינני רואה הצדקה להתעקשותה של הנתבעת על קיום העסקה. העסקה כלל לא הושלמה שכן התובע לא קיבל את המוצר שהובטח לו. 10. התרשמתי שיש ממש בטענותיו של התובע לפיהן הופעל עליו לחץ אגרסיבי לקיים את העסקה וכן שנעשו ניסיונות לדחות את המועדים כדי להיבנות מהטענה של איחור בביטול העסקה. ראוי לציין בהקשר זה כי בנסיבות שבהן הגיעה הנתבעת לביתו של התובע כדי לשווק לו את המוצר, והבטיחה לו שאם ירצה בכך יהיה רשאי לבטל את העסקה, אין זה סביר לדרוש ממנו לנסוע עד לרחובות לשם החזרת המוצר, במיוחד כאשר לא ניתן לתובע המוצר החדש, אלא מכשיר הדגמה, ובמיוחד כאשר לא הובהר לו בעת ההתקשרות שביטול העסקה יחייבו להגיע לרחובות. 11. לאור האמור אני מקבלת את התביעה ומחייבת את הנתבעת להשיב לתובע את הסכומים ששילם, הכל בתוך 30 ימים. כמו כן תשלם הנתבעת לתובע במועד האמור הוצאות משפט בסך 300 ₪. ביטול עסקה (הגנת הצרכן)מוצרי חשמל (הגנת הצרכן)