מצלמה דיגיטלית לא תקינה - פיצויים

פסק דין 1. עניינה של התובענה שלפנינו, מצלמת וידאו דיגיטלית דגם סוני (להלן: "המצלמה") שרכש התובע מאת הנתבעת. לטענת התובע בכתב התביעה, כאשר רצה להעביר את הסרטים הדיגיטליים למחשב, על פי ספר הוראות היצרן ועל פי הוראות בעברית שהיו מצורפות למצלמה, ופעל בדיוק לפי ההוראות - הסרט לא עבר למחשב. טכנאי מטעמו קבע שהמצלמה אינה תקינה ויש להחליף בה כרטיס שנקרא “FIRE WIRE”. לטענתו, נציג הנתבעת הסכים שהמצלמה אינה תקינה ולקח אותה לתיקון במסגרת האחריות, אך אז התברר שהתיקון יעלה 1,000 ₪ כאשר כל המצלמה עלתה 1,590 ₪, על פי חשבונית שצורפה לכתב התביעה. 2. התובע טוען שאין להעלות על הדעת שיצרן מכובד כמו סוני לא יפרסם בספר ההוראות המקורי שלו הנחיה שתמנע קלקול המצלמה, כביכול, כתוצאה מחיבור ל- FIRE WIRE או לא יתקין מפסק בטחון או מנגנון הגנה אחר במצלמה, אם אכן סבר שקיימת בעיה. 3. התובע דורש סכום של 2,500 ₪ הכולל 1,000 ₪ עלות תיקון הנזק של כרטיס המצלמה, 200 ₪ עבור התמשכות התיקון כמעט חודש, 1,000 ₪ עבור השקעת זמן, הפסד שעות עבודה וכו' וכן 300 ₪ בשל עוגמת נפש. 4. לטענת הנתבעת בכתב ההגנה, התקלה שהתגלתה אחרי שימוש במצלמה במשך כחצי שנה אינה קשורה למצלמה אלא למחשבו האישי של התובע אליו ניסה לחבר את המצלמה. מדובר בתקלה נגרמת ואינה כלולה באחריות, והתובע קיבל הסבר מקיף בעניין זה. התקלה מוגדרת באופן מובלט ונפרד בסעיף 7 בתעודת האחריות שמצורפת לכתב התביעה (להלן: תעודת האחריות"). 5. בדיון שהתקיים בפני טען התובע כי לא קיבל במעמד רכישת המצלמה שום הסבר מילולי מעבר לשני הקטלוגים שהיו בקופסת המוצר (פרוטוקול עמ' 1 שורות 11-16), ובקטלוגים לא רשום דבר בעניין טענות הנתבעת (פרוטוקול עמ' 2 שורות 1-2). מאידך, עיון בתעודת האחריות מעלה כי אכן רשום שם סייג לעניין FIRE WIRE , באופן מפורש בסעיף 7. 6. בנסיבות אלה, היה על התובע לבחון היטב את תעודת האחריות ולברר את פשר הסייג לפני ביצוע החיבור של המצלמה למחשבו. משלא עשה התובע כן, הרי שמוטל עליו אשם תורם בשיעור של 50% לנזקיו. 7. לאור האמור, ולאחר שטענת התובע לפיה לא קיבל הסבר מילולי בעת הרכישה לא נסתרה על ידי נציג הנתבעת, שהסתמך על נוהג בלבד (פרוטוקול עמ' 1 שורות 16-18) - מן הראוי לפצות את התובע על חלק מנזקו. הואיל והתובע לא הרים את הנטל המוטל עליו להוכחת הוצאותיו העקיפות, ולאור שיעור האשם התורם שנקבע לעיל, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע תוך 14 ימים סכום של 500 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (28.8.07) ועד לתשלום בפועל וכן 350 ₪ הוצאות משפט. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים. מוצרי חשמל (הגנת הצרכן)פיצויים