תביעה נגד פוג'יקום - קניית טלוויזיה

פסק דין נשאלת השאלה: האם אדם אשר רכש במיטב כספו טלוויזיה חדשה ומשוכללת, נדרש בפרק זמן קצר יחסית לפנות מספר פעמים לשירות התיקונים, לקבל מוצר שלמעשה הוא מוצר פגום, להיות מספר חודשים ללא הטלוויזיה, אשר כאמור הייתה נתונה שוב ושוב בתיקון ולהיות נתון לחסדיהם של נותני השירות? טענות הצדדים: תביעה: במקרה שלפנינו, רכש התובע טלוויזיה מסוג FUJICOM אצל מפיץ של הנתבעת. הנתבעת עצמה היא היבואנית והמשווקת של טלוויזיות אלה בישראל. עבור הרכישה הנ"ל, התובע שילם סך של 12,500 ₪. לא עברו מספר חודשים והטלוויזיה האמורה התקלקלה, הוכנסה לתיקון בשירות התיקונים של הנתבעת, ואולם לאחר שהוחזרה לבעליה, התקלקלה שוב ושוב. הנתבעת עצמה מאשרת כי הטלוויזיה תוקנה מספר פעמים. הנתבעת לא סיפקה לתובע מכשיר חלופי, ובמשך חודשים ארוכים שבהם הטלוויזיה האמורה הייתה בתיקון, התובע מצא עצמו ללא טלוויזיה, בעוד כאמור שילם בעבור אחת כזו ממיטב כספו. הגנה: הנתבעת טוענת לחוסר יריבות, הואיל והתובע לא רכש את הטלוויזיה האמורה ממנה, אלא מאחד ממפיציה. טענה זו אין בה ממש, הואיל ובכתב ההגנה, סעיף 1, הנתבעת מודה כי היא היבואנית והמפיצה של הטלוויזיות הנ"ל בישראל וכי המפיץ האמור הוא מטעמה ושלוחה. עוד טוענת הנתבעת, כי התקלות תוקנו ואולם בסופו של דבר, לאחר התיקון האחרון, התובע מסרב לקבל בחזרה את הטלוויזיה המתוקנת. בנוסף טוענת הנתבעת, כי התובע מסרב לקבל את הטלוויזיה בחזרה מהתיקון האמור ודורש את כספו בחזרה, קרי, דורש את המחיר אותו שילם ממועד הדרישה ואשר הינו גבוה יותר ממחירה של הטלויזיה כיום בעוד שמחיר הטלויזיה ירד פלאים ועומד כיום על סך של 5,000 ₪. דיון: לאחר שקראתי את כתבי טענות הצדדים על נספחיהם ושמעתי טיעוניהם בדיון שנערך בפניי ביום 27.1.08, נראה כי דין התביעה להתקבל בחלקה. לא יתכן מצב שבו רוכש מוצר חדש, יאלץ לתקנו מספר פעמים בפרק זמן קצר וכתוצאה להישאר בלעדיו לפרקי זמן ממושכים. מוצר אשר בפרק זמן קצר נזקק לתיקונים כה רבים, אחת מן השתיים: או שהוא נמכר כמוצר משומש ו/או מחודש, או שהוא פגום ויש להחליפו במוצר זהה, חדש ותקין. הנתבעת, היה עליה, לאחר כל מסכת התיקונים שפורטה בכתבי הטענות, להחליף את המוצר, קרי, ליתן לתובע טלוויזיה חדשה. משהנתבעת לא נהגה כאמור לעיל, אין לה להלין אלא על עצמה. אין שייכות לכך שמחיר המוצר כיום נמוך בהרבה ממה שנקנה אז, והיה על הנתבעת לספק מוצר איכותי וטוב בהתאם לתמורה ששולמה לה. יחד עם זאת, אני ער לעובדה כי המוצר היה בידיו של התובע לפרק זמן ממושך של כשנה וחצי ונעשה שימוש במוצר ע"י התובע, בקיזוז החודשים שבהם המוצר היה נתון בתיקון, ועל כן, אינני סבור שהוא זכאי לקבל מלוא סכום התביעה. אשר על כן ובמקובץ, הריני קובע כי על הנתבעת להשיב לתובע את הסכום של 9,500 ₪. סיכומו של דבר: על הנתבעת לשלם לתובע את הסך של 9,500 ₪ בתוספת החזר אגרות והוצאות משפט בסך 450 ₪, תוך 30 יום מהיום, אחרת ישא הפרשי ריבית והצמדה כחוק מהיום ועד מועד התשלום המלא בפועל. טלויזיה