תביעה על הזמנת שירותי קייטרינג - פיצויים

פסק דין העובדות 1. בתאריך 27/11/06 , נפגשו סנדרה ויהודה שילו ( להלן: "התובעים" ) , עם נציגה מטעם סזאן - שירותי קייטרינג (להלן: "הנתבעת") שמנהלה (להלן: "הנתבע" ). מטרתת הפגישה הייתה הזמנת שירותי קייטרינג עבור חתונתם במזל טוב. התובעים הזמינו מקום לאירוע חתונתם לתאריך 26/6/07 באולם האירועים VIEW . ובגין כך נתקבל אישור מגן האירועים שאכן התאריך האמור פנוי . 2. התובעים חתמו על הסכם מול הנתבעת ובמעמד החתימה העבירו לידי הנתבעת מקדמה על סך 3000 ₪ כמוסכם בהזמנה. בחלוף מספר חודשים חזר בו גן האירועים ממועד האירוע נתברר כי המועד שוריין למזמינים אחרים שאינם התובעים . 3. במצב הדברים האמור , פנו התובעים לנתבעת בבקשה לסייע בעדם מול גן האירועים להשבת המועד ששוריין , דבר שלא צלח . ועל כן , החליטו לפנות ישירות לגן האירועים, ובלית ברירה לאחר דין ודברים , נאלצו לדחות מועד האירוע ליום שאחרי היום שנקבע , קרי לתאריך 27/6/07 . 4. מסיבות שיפורטו בהמשך , התובעים החליטו לוותר על שירותי הקייטרינג שהוזמנו מהנתבע ופנייתם לצורך כך נעשתה 4 חודשים טרם האירוע . גדר המחלוקת וטענות הצדדים 5. התובעים טוענים כי הדגישו בפני נציגת הנתבע כי כתנאי מקדים לביצוע ההזמנה , הוא קיום מועד החתונה ב- 26/6/07 והנתבעת לאחר שערכה בדיקה מצאה כי המועד האמור פנוי ודאגה לשריינו. כמו כן , התובעים טוענים כי נציגת הנתבע התחייבה להסדיר את כל העניינים הנלווים מול האולם הכרוכים בתיאום ההזמנה . רק לאחר התחייבויות אלו התובעים הסכימו לחתום על ההזמנה מול נציגת הנתבעת . ולהפקיד בידה את המקדמה של 3000 ₪ . 6. משנתברר לתובעים כי גן האירועים לא פנוי בתאריך המיועד פנו לנתבעת שתסדיר את העניין ולדבריהם נענו ביחס מזלזל תוך ניסיון מצד הנתבעת לגלגל את האחריות על אחר . או אז החליטו התובעים שחוסר אחריות הנתבעת בשלב זה יכול ויתבטא באירוע החתונה , ובשל חששם החליטו לוותר על שירותי הנתבעת ודרשו את המקדמה ששילמו בחזרה ועל כך , נענו בשלילה . 7. לנתבע כמובן תיאור אחר. ראשית טוען הנתבע כי , יש לדחות את התביעה כלפיו כי כל טענות התובעים צריכות להיות מופנות לחברת הקייטרינג "סזאן - שירותי קייטרינג" ולא אישית אליו כמנכ"ל החברה . שנית , טוען הנתבע כי לא הובטח כחלק מההתקשרות עם התובעים שתנאי לביצוע ההזמנה הוא כי הנתבע ישריין את מועד תאריך החתונה . כמו כן , טוען הנתבע שכל פנייה שנעשתה לגן האירועים היא מעשה של רצון טוב בלבד ונעשתה בנוכחות התובעים . הנתבע מוסיף וטוען כי הסכים לספק שירותים אף במועד אחר בו יחפצו התובעים ושהתובעים נענו על ידו בכבוד וסבלנות ולא כפי שטענו. הנתבע מציין כי בשל חוסר תום הלב וחוסר ההגינות שהפגינו התובעים אין הם זכאים לקבל את כספי המקדמה בחזרה ושכל שיקולם בביטול הוא של כדאיות עיסקית ו/או שיקולים לא ענייניים. 8. בעיקר קובל הנתבע לא על התובעים אלא על בעלי אולם VIEW. לטענתו, בעלי האולם משיקוליהם הם, העדיפו לדחות את מועד החתונה של התובעים. כדי להסיר כעס על עצמם, האשימו בעלי האולם אותו במחדל. והוא שידיו נקיות, נפל קורבן לבעלי האולם. אינני יכול לקבוע אם גרסה זו נכונה אם לאוו, אך אין היא רלוונטית לענייננו. החוזה בין הצדדים 9. בין התובעים לנתבע נערך הסכם חתום מיום 27/11/06 , הסכם זה קובע מפורשות , כחלק בלתי נפרד מתנאיו , בסעיף 6 שלו , כי המזמין , רשאי לבטל את ההזמנה תוך 90 ימים . במידה ועשה כן המזמין , המקדמה תוחזר אליו בניכוי הוצאות החברה , סכום מינימאלי של 200 ₪ , דמי טיפול בהזמנה. סוף דבר 10. בבסיס ההתקשרות בין הצדדים עומד חוזה פשוט ובהיר, המאפשר ביטולו , תוך מתן המקדמה בחזרה למזמין , בניכוי הוצאות . כמו כן , לא התרשמתי מחוסר תום לב ו/או מחוסר הגינות מצד התובעים בנקיטתם השתלשלות העניינים האמורה לעיל . אוסיף כי הצדדים הגיעו לכלל הסכמה כי בית המשפט יפסוק על פי סעיף 79א . אשר לכן, מן הראוי שיקבלו התובעים בחזרה את כספי המקדמה בניכוי 200 ₪ עבור הוצאות, ובתוספת אגרת בית משפט מדובר על סכום של 2853 ₪. הנתבעים ביחד ולחוד, ישלמו לתובעים סכום של 2853 ₪ תוך 30 יום מהיום. לא ישולם ישא ריבית והצמדה עד לתשלום בפועל . זכות בקשת רשות ערעור תוך 15 יום מיום קבלת פסק הדין לבית משפט המחוזי . פיצוייםקייטרינג