פיצויים מחברת איסתא על שינוי טיסה

פסק דין בחודש אפריל 2007 רכשו התובעים שבפניי ושלשה זוגות נוספים, שהם התובעים בתיקים ת.ק. 2249/07, 2251/07, 2252/07, מהנתבעת 1, שהינה סוכנות נסיעות, חבילת נופש בטורקיה, שכללה טיסות הלוך ושוב מנתב"ג לאנטליה, שהייה במלון טיטאניק באנטליה מיום 3/6/07 עד יום 7/6/07 על בסיס "הכל כלול" והסעות משדה התעופה באנטליה למלון, ביום ההגעה ומהמלון לשדה התעופה, ביום החזרה. ראוי לציין שהתובעים שבפניי הם שטיפלו ברכישת חבילות הנופש מנתבעת 1 גם עבור שלושת הזוגות הנוספים. בהיות התובעים ושלשת הזוגות הנוספים על האוטובוס שאמור היה להסיעם משדה התעופה באנטליה למלון טיטניק, נאמר להם ע"י הנציג המקומי של נתבעת 2, שהינה סיטונאית תיירות אשר סיפקה את חבילות הנופש, כי בשל תפוסת יתר במלון טיטאניק עליהם לבחור במלון חילופי. לאחר דין ודברים ועיכובים הם הועברו למלון ונציה פלאס, הנמצא אף הוא באנטליה. אם לא די בכך, ביום החזרה הודע לתובעים כי לצורך הטיסה חזרה הם הועברו לטיסה אחרת, היוצאת מוקדם יותר באותו יום (ב- 10:30 במקום ב- 17:30, שהיתה השעה המיועדת לטיסה חזרה בטיסה המקורית). לטענת התובעים, כעולה מכתב התביעה, כתוצאה מכך שהם שוכנו במלון שונה מהמלון שהזמינו וכתוצאה מכך שהטיסה שונתה, נגרמו להם נזקים, אותם הם מפרטים בכתב התביעה. לכן הם הגישו את התביעה שבפניי, בה הם עותרים לחייב את הנתבעות לשלם להם סך של 6,000 ₪. סכום זה כולל את הסך של 4,546 ₪, שהוא הסכום ששילמו התובעים לנתבעת 1 עבור חבילת הנופש והיתרה הינה פיצוי בגין עוגמת הנפש שנגרמה להם, לטענתם. מכתבי ההגנה שהגישו הנתבעות עולה כי החלפת המלון נבעה מתפוסת יתר במלון טיטאניק, דבר שלטענתן אינו בשליטתן. עוד עולה מכתבי ההגנה כי בדף התנאים הכלליים, אשר צורף לתכנית הנסיעה שנמסרה לתובעים, צויין מפורשות ש"סיטונאי התיירות שומרים לעצמם את הזכות במקרה של תפוסת יתר במלון להעביר אורחים למלון חלופי ברמה דומה". זאת ועוד, לטענתן רמתו של המלון החילופי שנבחר, מלון ונציה פלאס, אינה נופלת מזו של מלון טיטאניק והוא אף יקר יותר ממלון טיטאניק. ככל שהדבר נוגע לשינוי הטיסה, טענו הנתבעות כי מאחר ומדובר בטיסת שכר ידוע לכל, וגם לתובעים - והדבר אף מצויין על כרטיסי הטיסה - ששעת הטיסה עלולה להשתנות. כאן המקום לציין שכל אחת מהנתבעות טוענת שאם תימצא אחריות כלשהיא, יש להטילה על הנתבעת השניה, זאת מהטעמים שכל אחת מהנתבעות פירטה בכתב ההגנה שהגישה. אתייחס להלן לכל אחת מהטענות העיקריות של התובעים - היינו שיכונם במלון חילופי ושינוי הטיסה - בנפרד, תוך התייחסות לטענות הנתבעות ולראיות שהובאו בפניי. א. אשר לשיכונם של התובעים במלון ונציה פלאס, במקום במלון טיטאניק - אמת הדבר שאין לנתבעות שליטה על כך שבתי מלון מקבלים ומאשרים הזמנות ליותר חדרים ממה שיש במלון. לכן, במידה ויש תפוסת יתר, האחריות לכך מוטלת על המלון. יחד עם זאת, מאחר וקיומה של תופעה זו ידועה לסוכנויות הנסיעות ולסיטונאי התיירות, עליהם להביא עובדה זו לידיעת הלקוחות. היינו, חובה על מי שמוכר חבילות נופש להביא לידיעת הרוכש, כי במקרה של תפוסת יתר במלון הוא עלול להיות מועבר למלון חילופי ועליו גם להבטיח שבמקרה כזה המלון החילופי לא יפול ברמתו מרמת המלון המוזמן. אשר למקרה שבפניי - אין חולקין שנתבעת 2 הביאה לידיעת נתבעת 1 שקיימת אפשרות להחלפת מלון במקרה של תפוסת יתר. לכן אין היא נושאת באחריות בעניין זה. שונה המצב בכל הקשור לנתבעת 1. גב' דקלה עוז , עובדת הנתבעת 1 שטיפלה בהזמנה של התובעים, הודתה כי לא אמרה לתובע שום דבר על כך שקיימת אפשרות שהמלון יוחלף. אמנם לטענתה היא שלחה לתובע את תכנית הנסיעה, מוצג נ/1, ובה צויין הדבר, אולם התובע הכחיש כי קיבל מהגב' דיקלה את המסמך הנ"ל. נראה לי שאין צורך להכריע בשאלה אם התובע קיבל או לא קיבל את תוכנית הנסיעה שכן, לטעמי, לא מוטלת עליו חובה לקרוא את כל מה שכתוב בתכנית הנסיעה (מדובר במסמך בן 3 דפים) והאמור בו אינו מחייבו. על הגב' דקלה היה להביא באופן מפורש לידיעתו של התובע כי קיימת האפשרות של העברה למלון אחר במקרה של תפוסת יתר, ואין חולקין שהדבר לא נעשה. אני גם מאמין לתובעים שהם לא היו מודעים לקיומה של האפשרות הזו. אמנם בהחלט יתכן שגם אם נתבעת 1 היתה מביאה לידיעת התובעים את קיומה של האפשרות הנ"ל, הם היו מזמינים את חבילת הנופש, אולם אין בכך כדי לשנות. על סוכן הנסיעות ליידע את מי שרוכש חבילת נופש כי אפשרות כזו קיימת ולתת לו את הזכות להחליט אם לרכוש את חבילת הנופש בתנאים אלה, אם לאו. סיכומו של דבר, אני קובע כי נתבעת 1 נושאת באחריות לנזקים שנגרמו לתובעים, במידה ונגרמו, כתוצאה משיכונם במלון ונציה פלאס במקום במלון טיטאניק. ב. אשר לשינוי הטיסה - אמת הדבר שטיסות שכר מועדות לשינויים בלוח הזמנים והדבר הוא בידיעתם של מי שבוחרים לטוס בטיסות שכר, אולם שינוי הטיסה, להבדיל משינוי בשעת הטיסה, אינו תופעה שכיחה. זהו דבר חריג ועל קיומה של אפשרות שהטיסה תוחלף יש ליידע את הנוסעים מראש. אין חולקין שבמקרה זה הדבר לא נעשה. האחריות לנזק שנגרם לתובעים כתוצאה מכך, במידה ונגרם, מוטלת על נתבעת 2, שלא טרחה ליידע בעניין זה את נתבעת 1, אשר מצידה לא יידעה את התובעים. הנה כי כן, על הנתבעת 1 לפצות את התובעים בגין הנזקים שנגרמו להם כתוצאה מהחלפת המלון ועל נתבעת 2 לפצותם בגין הנזקים שנגרמו להם כתוצאה מהחלפת הטיסה. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים בכל הקשור לנזקים שנגרמו - וכאן המקום לציין שלטעמי הגזימו התובעים בתיאור הנזקים, שכן מהראיות שהובאו בפני עולה כי מלון ונציה פלאס אינו נופל ברמתו ממלון טיטאניק, הגם שבהחלט ייתכן שיש הבדלים בפעילויות שמספק כל מלון ובמגוון המסעדות שיש בכל מלון - אני מעריך את הנזקים שנגרמו לתובעים, לרבות עוגמת הנפש הקלה שנגרמה להם, בסכום של 750 ₪ בגין החלפת המלון ובסכום של 500 ₪ בגין החלפת הטיסה. סיכומו של דבר, אני מחייב את הנתבעות לשלם לתובעים את הסכומים כדלקמן: את נתבעת 1 אני מחייב לשלם סך של 750 ₪ + הוצאות משפט בסך 150 ₪ (סה"כ 900 ₪). את נתבעת 2 אני מחייב לשלם סך של 500 ₪ + הוצאות משפט בסך 150 ₪ (סה"כ 650 ₪). הסכומים הנ"ל ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. פיצוייםסוכני נסיעות (תביעות)נופשתעופהתביעות נגד חברות תעופה