התקנת מקרר - תביעת פיצויים על תקלות במקרר

פסק דין בשנת 2002 ייבאה התובעת מקרר מתוצרת ג'נרל אלקטריק, ביבוא אישי. התובעת הזמינה את נציגי הנתבעת להתקין את המקרר בביתה, את פילטר המים ואת הצנרת. לטענתה מאז בקורו של הטכנאי המתקין, סובל המקרר מתקלות רבות, קירור יתר במקפיא וחוסר מעבר של קוביות קרח בחלק הרלוונטי לכך. מאז מועד ההתקנה ועד מאי 2006 שבו הטכנאים ופקדו את בית התובעת מעת לעת בשל התקלות החוזרות, שלמעשה מעולם לא תוקנו. בפניתה האחרונה לנתבעת - בשנת 2006 הוצע לתובעת לרכוש ביטוח של הנתבעת שיבטיח תיקון כל התקלות ללא תמורה למעט תשלום דמי הביטוח. התובעת הסכימה להצעה ושילמה סך של 2,160 ש"ח עבור 4 שנות ביטוח ושנה אחת היתה זכאית לביטוח ללא תמורה. לאחר שרכשה את הביטוח פנתה שוב לנתבעת לתיקון התקלות החוזרות ונשנות, ונאמר לה כי כדי לתקן את המקרר יש צורך להביא חלק מחו"ל. הזמן נקף אך החלק לא הגיע. לאחר זמן כשהגיע ה'חלק' נמצא כי אין הוא מתאים. במהלך התקופה הארוכה הציעה הנתבעת לתובעת לבטל את העיסקה, אך התובעת לא היתה מעונינת לעשות כן אלא בקשה לקיים את התחיבויות הנתבעת. בפניתה לבית המשפט מלינה התובעת על יחס מזלזל, על אי העתרות לפניותיה הרבות, ובעיקר על אי קיום התחייבויות הנתבעת כאמור בתנאים שבנספח ג' לכתב התביעה. מנגד טוענת הנתבעת כי האחריות רובצת לפתחה של התובעת, כי רכשה מקרר בחו"ל ועל כן אין אחריות להתאמת המקרר לארץ היעד. אומר כי טענה זו מקוממת, מאחר שהנתבעת היא שהציעה לתובעת לרכוש שירותי ביטוח, לאחר שכבר 'הכירה' את המקרר ואת התקלות שהוזמנה לתקן, עובר לתקופת הביטוח. בתעודת הביטוח שצורפה לכתב התביעה לא מצאתי כל הגבלה או תנאי מקדמי לקיום הביטוח ועל כן היה על הנתבעת לספק את כל השירותים המבוטחים, קרי "2. האחריות היא לעשות שירותי החזקה הנדרשים לפעולתו התקינה של המקרר בתקופת ההחזקה והיא גם בעד כל חלקי החילוף שיהיו דרושים לתיקון המקרר או להחלפת חלקים בו והובלת המק'' לתחנת שירות וממנה בתקופת ההחזקה" [נספח ג' 2 לתביעה]. אחריות כללית זו לא צומצמה ולא הותנתה וגם לא מצאתי כל החרגות מאחריות כללית זו. בדיון בבית המשפט ציין המנהל הטכני כי "אנחנו עושים ביטוח ומסייגים תמיד את הביטוח בכפוף לבדיקה" [עמ' 2 ש' 22, 23]. אלא שבעניננו לא היה צורך בבדיקה שהרי "אנחנו הכרנו את המקרר לפני שבטחנו אותו" [עמ' 3 ש' 2]. חרף זאת ראתה הנתבעת לבטח את המקרר. יאמר כי בבית המשפט הציע נציג הנתבעת לבטל את הביטוח. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות הארוכים והמפורטים, וכן עיינתי בצירופים לכתבי הטענות במכתבים שהוחלפו בין הצדדים, בתעודת הביטוח על תנאיה, באתי לכלל מסקנה כי הנתבעת לא עמדה בהתחייבויותיה ועל כן יש לבטל את העיסקה. הנתבעת גם הודתה בבית המשפט כי ביטחה את המקרר בטעות וכי נכון היה שלא לבטחו בגלל שאין אחריות למקררים שאינם נמכרים בארץ מחמת אי ודאות לגבי התאמתם לארץ, ועוד יתכן כי במקרר עצמו היתה תקלה למן הרגע הראשון אבל מאחר שהתובעת לא רכשה אותו בארץ לא ניתן היה לבטל את העיסקה המקורית. סופו של דבר, אומר כי גם הנתבעת ניסתה במהלך הזמן לא אחת לתקן את המקרר ואף הציעה לבטל את העיסקה אך להצעה זו סרבה התובעת. לאחר ששקלתי את הדברים ולאור האמור, אני מבטלת את העיסקה מאחר שהנתבעת לא מילאה אחר התחיבויותיה החוזיות ומורה לנתבעת להחזיר לתובעת סך של 2,160 ש"ח ששילמה בגין הביטוח. כן אני מחייבת את הנתבעת לפצות את התובעת בסך של 1,000 ש"ח בגין בזבוז זמן על התנהלות שנאלצה לטרוח בגלל הנתבעת לרבות העובדה שמכרה לתובעת ביטוח שלמעשה לא הועיל ובסופו של דבר בזבזה זמו רב על נסיונות להביא לתיקונו של המקרר שלא תוקן. אני גם מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת הוצאות משפט בסך 300 ש"ח. הסכומים כאמור ישולמו תוך 30 יום שאם לא כן ישאו הפרשי ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל. מוצרי חשמל (הגנת הצרכן)פיצויים