תביעה על ביטול חיובים של סלקום על אינטרנט

פסק דין לתובע ולמשפחתו מנוי הכולל שלושה קווים אצל הנתבעת. לטענת התובע, ביקש מהנתבעת מספר פעמים לבטל את שירותי האינטרנט, ואולם הדבר לא בוצע, והוא המשיך להיות מחוייב על כך. עוד טען התובע, כי פעמיים בהם נסע עם משפחתו לחוץ לארץ, ולמרות שקיבל הנחיות לשימוש המכשיר בחוץ לארץ, שירות השיחות לא עבד, והיה עליו לבצע שיחות מהמלון בעלויות גבוהות, ולבצע פעולות מחוץ לארץ לצורך הפעלת השירות. זאת ועוד, לטענת התובע, בנסיעה הראשונה לחוץ לארץ, לאחר שהצליח להפעיל את השירות, חוייב בעלות גבוהה בגין השיחות, למרות שפעל לפי הנחיות הנתבעת לצורך קבלת שיחות מוזלות. התובע בעדותו, חזר על האמור בכתב התביעה, והדגיש, כי למרות שביקש לבטל את שירות הגלישה באינטרנט המשיך להיות מחוייב בגינו. התובע הגיש לתיק בית המשפט חשבוניות בהן חוייב בגן גלישה. אשר לשיחות מחו"ל - טען התובע, כי הנתבעת הטעתה אותו בהנחיותיה לשימוש. עוד טען התובע, כי הנתבעת אפילו לא התנצלה בפניו על טעותה, וכי הוא נשאר לקוח שלה, משום שהוא מחוייב לשלוש שנים, ומשום שרוצה לשמור על מספר הטלפון. זאת ועוד, לטענת התובע, הנזקים שנגרמו לו לא נכנסים לסייגים לאחריות שבחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982 (להלן: "חוק התקשורת"), שכן מדובר בנזקים ישירים, שנגרמו עקב רשלנות. הנתבעת טענה בכתב ההגנה, כי משביקש התובע לבטל את חבילת הגלישה באינטרנט, כך נעשה, והתובע לא חוייב בגין השירות, אלא ביצע גלישה מזדמנת, ובגינה חויב. באשר לנסיעתו הראשונה של התובע לחו"ל, הנתבעת מודה, כי עקב טעות הוא לא חובר מלכתחילה לשירות השיחות בחו"ל, והדבר בוצע מיד עם פנייתו, ואף הוצע לתובע פיצוי בגין כך, הוא סרב לקבלו. זאת ועוד, לטענת הנתבעת, העובדה כי התובע לא קיבל שיחות מוזלות, נעוצה בעובדה שלא פעל לפי הנחיות הנתבעת מראש, וביקש החזר כספי רק בדיעבד. באשר לנזקים הנטענים על ידי התובע, לטענת הנתבעת אלו לא הוכחו. הנתבעת מפנה לסעיף 40 לחוק התקשורת, לפיו היא ועובדיה נושאים באחריות אך ורק לנזקים ישירים, או לנזקים שבוצעו בכוונה או ברשלנות חמורה. בעניין זה הנתבעת מפנה גם לתנאים הכללים להתחברות, אשר לפיהם הנתבעת אחראית רק לנזקים ישירים. לטענת הנתבעת, טעות האנוש אליה מתייחס התובע, לא נכללת במסגרת אחריותה. נציגת הנתבעת, הגב' מאיה בראל (להלן:"בראל"), העידה וחזרה על האמור בכתב ההגנה. בראל הוסיפה והדגישה, כי מהחשבוניות שהגיש התובע עולה, כי לא חוייב בגין חבילת גלישה, אלא בגין גלישה מזדמנת המתאפשרת במכשירים של הדור השלישי.עוד טענה בראל, כי התובע לא פנה אל הנתבעת, לאחר שלא הצליח להשתמש בשירות השיחות המוזל, לגביו קיבל הנחיות גם דרך המוקד הטלפוני וגם בדואר אלקטרוני שנשלח אליו. זאת ועוד, לטענת הנתבעת עוגמת הנפש לה טוען התובע איננה נזק ישיר, והיא נכללת במסגרת החסינות שקמה לנתבעת מכוח חוק התקשורת. לאחר שעיינתי בכתבי טענות הצדדים ושמעתי עדויותיהם, אני מעדיפה את גרסת הנתבעת על פני גרסת התובע. שכן, התובע לא הוכיח את הנזקים שנגרמו לו. אשר לחיובי הגלישה הסלולרית - ראשית, לא ברור הכיצד זה עותר התובע להחזר כספי בסך של 1,000 ₪, כאשר, כעולה מהחשבוניות שהגיש לתיק בית המשפט, מדובר בסכום הנמוך בהרבה. לא זו אף זו, התובע חוייב בגין גלישה, ולא בגין חבילת גלישה. אשר לשירות השיחות מחוץ לארץ - הנתבעת, בהגינותה, מודה, כי בנסיעתו הראשונה של התובע לחו"ל אכן לא חובר לשירות בעקבות טעות. לאור זאת, יש לחייב את הנתבעת בגין טעות זו, ואולם התובע לא הוכיח כי נגרמו לו נזקים ישירים, עליהם חלה אחריות לפי חוק התקשורת, ובנסיבות העניין אין המדובר בפעולה מכוונת או ברשלנות חמורה של הנתבעת. באשר לשיחות המוזלות לחו"ל, ובאשר לנסיעתו השנייה של הנתבע, הוא קיבל הנחיות שעליו לבצע לצורך קבלת השירותים ולא הוכיח כי ההנחיות שגויות. לא זו אף זו, באשר לקבלת השירות בנסיעתו השנייה לחו"ל, התובע אישר בכתב תביעתו, כי לבסוף הצליח להפעיל את המכשיר, ואין אלא להניח, כי אם מלכתחילה היה פועל לפי ההנחיות שניתנו לו, היה מקבל את השירות. אשר על כן, ומשהתובע לא הרים את נטל ההוכחה החל עליו, דן התביעה להדחות - וכך אני מורה. משדחיתי את התביעה, אני מורה לתובע לשלם לנתבעת את הוצאות המשפט בסך של 500 ₪, כשלסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית צמודה כחוק מהיום ועד מועד התשלום בפועל. מחשבים ואינטרנטספקי אינטרנט (תביעות)סלקוםסלולר (תביעות)