קניית ארון פגום - תביעת פיצויים

פסק דין בפנינו תביעה על סך 5,200 ₪, בגין רכישת ארון חדש מאת הנתבעת, ואשר לטענת התובעת התקבל פגום לחלוטין. התובעת שילמה עבור הארון את הסכום של 1,820 ₪, בתוספת 180 ₪ בגין הובלה והרכבה. התובעת טוענת, כי למרות שניסתה מספר פעמים, כולל בגישור, לאפשר לנתבעת לתקן את הליקויים, היא לא עשתה כן וזאת למרות שהתחייבה לכך מפורשות פעם אחר פעם. אשר על כן, התובעת דורשת לבטל את העסקה תוך השבת כספה והוצאותיה, ולחילופין, דורשת היא פיצוי כספי נאות, כפי שנאמר על ידי התובעת לפרוטוקול: "אנו מעדיפים להחזיר את הארון ושהנתבעת תחזיר לנו את הכסף. לחילופין, אנו מבקשים פיצוי" (ראו פרוטוקול עמ' 2). הנתבעת אינה מכחישה כי היו ליקויים בארון האמור, אולם לטענתה המדובר בליקויים של מה בכך, ועל כן אין לקבל את התביעה ויש לאפשר לנתבעת לתקן את הליקויים ובכך להביא את הסכסוך בין הצדדים לכדי סיום. דיון: האפשרות לתקן את הליקויים ניתנה לנתבעת מספר פעמים, לרבות על ידי התובעת ובהליך גישור, ואולם הנתבעת לא עמדה בהם. יחד עם זאת, התיקונים הם ברי ביצוע, גם לדברי התובעת, ובכל התקופה האמורה אכן הארון היה בשימושה, נראה כי התרופה המתאימה במקרה זה היא פיצוי מתאים כדי לאפשר לתובעת לתקן את הארון באמצעות בעל מקצוע אחר, ולהביאו למצב טוב כפי שקיוותה לקבלו בעת רכישתו. יש לציין, כי בעניין זה נגרמו לתובעת גם הוצאות וטרדה הכרוכים בניסיון להניע את הנתבעת לתקן את הליקויים האמורים. מהאמור לעיל, הריני סבור כי אין מקום לביטול העסקה לחלוטין, ולפיכך הארון יישאר בידי התובעת, ואולם הנתבעת תשלם לתובעת סך של 700 ₪ עבור תיקון הליקויים על ידי בעל מקצוע אחר. כמו כן, הריני סבור כי בנסיבות דנן ולאור הוצאותיה וטרחתה של התובעת, ראוי לפסוק לזכותה פיצוי בסך של 500 ₪. סיכומו של דבר, הנתבעת תשלם לתובעת את הסך של 1,200 ₪ כולל אגרה והוצאות משפט, תוך 30 יום מהיום, אחרת ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק, החל מהיום ועד התשלום בפועל. פיצוייםרהיטים (תביעות)