הזמנת סורגים למרפסת - פיצויים על נזק

פסק דין הנתבעת הינה חברה המייצרת סורגים ומתקינה אותם בבתי לקוחותיה. התובע הזמין מהנתבעת סורגים לביתו. בחודש ינואר 2007 התקינה הנתבעת את הסורגים בביתו של התובע. המתקן התקין 4 סורגים ולאחר מכן בסורג החמישי בחלון הפונה למרפסת השמש בביתו של התובע. יש לציין שמדובר בבניין חדש בן שנה בלבד. בעת התקנת הסורג החמישי נגרם נזק לקיר ביתו של התובע, קיר הסמוך למרפסת השמש. לאחר שנגרם הנזק לקיר החיצוני פנה התובע אל הנתבעת בבקשה לתיקון הנזק אך הנתבעת לא עשתה כן. לאור זאת ביצע התובע את התיקון בעלות של 1,155 ש"ח והגיש את תביעתו כנגד הנתבעת בסך 6,216 ש"ח לפי הפירוט כדלקמן: 1. 1. 1,155 ש"ח בגין התיקון של הנזק. 2. 2. 1,500 ₪ פיצוי עבור אובדן 3 ימי עבודה. 3. 3. 1,500 ₪ בגין עוגמת נפש. 4. 4. 2,000 ₪ בגין הנזק הבלתי הפיך שנגרם לצבע שבקיר החיצוני היות ולא ניתן היה לשחזר את הצבע המדויק של הקיר החיצוני. 5. 5. 61 ₪ הוצאות משפט. הנתבעת טענה שהיא הטילה על התובע לתקן את הנזק שנגרם לקיר בכפוף לאישור מראש. לעומתה טען התובע שבכל פעם שפנה לנציגת תלונות הלקוחות אזי היו מסננים את שיחתו, אם היו יודעים שהוא זה שהתקשר. סבור אני שמאחר והנתבעת היא זו שגרמה את הנזק, היא היתה חייבת לתקן את הנזק ולא להטילו על התובע. משבחרה הנתבעת להטיל על התובע את תיקון הנזק, אינה יכולה לבוא בטענות לענין גובה עלות התיקון ועל אובדן ימי העבודה. סבור אני שהנתבעת הטילה על התובע לבצע את התיקון מאחר ולפי התמונות שהוגשו לבית המשפט עולה שמדובר בקיר שהטיח החיצוני שלו הינו טיח צבעוני ולא ניתן להשיג זהות מוחלטת בתיקון בין הטיח הצבעוני שיש על פני קירות החוץ לטיח הצבעוני שיטייחו את מקום הפגיעה. בכך ביקשה הנתבעת למעשה להטיל על התובע את האחריות להתאמת הגוונים של הטיח החיצוני. התובע המציא קבלה בסך 1,155 ₪ בגין ביצוע התיקון ועל הנתבעת להחזיר לו סכום זה. לגבי פיצוי בגין אובדן ימי עבודה, התובע לא הוכיח את גובה השתכרותו ועל דרך האובדן אני פוסק לו את הסך 500 ₪. לענין עוגמת נפש הרי שאכן נגרמה לתובע עוגמת נפש ואני פוסק לו פיצוי בסך 750 ₪. ובאשר להפרשים בגוונים של הטיח החיצוני בין מקום התיקון לשאר הקיר החיצוני, כפי שאכן עולה מהתמונות שצירף התובע אני פוסק לתובע פיצוי בסך 1,000 ₪. לאור האמור לעיל, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע כדלקמן: את הסך 3,405 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (18.9.07) ועד ליום התשלום בפועל. את הוצאות המשפט בסך 500 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום בפועל. פיצוייםמרפסתסורגים