פיצויים על אי הגעת מזוודות - תביעה נגד אל על

פסק דין 1. עניינה של התובענה שלפנינו, פיצוי התובע בשל אי הגעת מזוודות לקייב. לטענת התובע בכתב התביעה, כשבוע לפני ראש השנה ( אוקטובר 2006) טס באמצעות הנתבעת לקייב אך מזוודותיו לא הגיעו לשם. רק כשלושה-ארבעה ימים לאחר שחזר לישראל נשלחו המזוודות לביתו. הואיל והתובע לקח עמו לחו"ל אוכל כשר לראש השנה בתוך צידנית - הכל הגיע מקולקל והוא נאלץ לזרוק. התובע טוען כי במשך שהותו בחו"ל נותר ללא בגדים וללא אוכל כשר. 2. התובע דורש סכום של 3,500 ש"ח בשל עוגמת הנפש שנגרמה לו. 3. לטענת הנתבעת, כבודתו של התובע הגיעה לקייב, אך התובע לא טרח לדרוש אותה במשך כל תקופת שהותו בחו"ל, ולכן נפתח לגביה דו"ח "כבודה ללא דורש". הנתבעת לא ידעה ולא היה עליה לדעת שהכבודה לא הגיעה לידי התובע. ביום 26.9.06, יום לאחר חזרתו של התובע ארצה, קיבל התובע חזרה את כבודתו. הנתבעת טוענת כי התובע פנה אליה רק לאחר 3 חודשים מיום חזרתו לישראל. 4. לאחר ששמעתי את הצדדים, הגעתי למסקנה שהתובע לא הרים את הנטל המוטל עליו להוכחת תביעתו. התובע לא נהג כנוסע סביר כאשר בראותו שהכבודה לא הגיעה לקייב ביום שבו נחת שם, ביום 22.9.06 (כפי שעולה מדו"ח המחווה שהוגש על ידי התובע במהלך הדיון וסומן ת/1), לא פנה מיד לרשויות שדה התעופה בקייב בתלונה בענין זה. אילו היה עושה כן, לא היה נפתח דו"ח "כבודה ללא דורש" והמזוודות היו נמסרות לו בקייב ולא מוחזרות לישראל. משלא עשה התובע כן - אין לו להלין אלא על עצמו, ודין התביעה להידחות. 5. הואיל והתובע חוייב בהוצאות הנתבעת בסך 350 ש"ח, עקב אי הגעתו לדיון שהתקיים ביום 4.11.07 - לפנים משורת הדין, אין צו להוצאות נוספות. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום. תביעות נגד חברות תעופהתעופהפיצוייםאובדן מזוודה / כבודה