תביעה נגד אייס / נירלט על קניית מסיר כתמי צבע

פסק דין 1. על פי כתב התביעה, ביום 23.4.07 רכש התובע אצל הנתבעת מסיר צבע. כוונתו היתה להסיר כתמי צבע מאריחים מסוג "טרקוטה", והוא אף אמר זאת לנציג הנתבעת ששירת אותו. לטענתו, הוסבר לו כי הכתמים יוסרו "ללא כל בעיה" ואם לא יוסרו הכתמים - יוחזר כספו. לאחר קריאת הוראות היצרן, השתמש התובע במסיר הצבע. הכתמים אכן הוסרו אך נפגעו אריחי הקרמיקה באופן קשה, המחייב החלפתם. 2. התובע דורש סכום של 3,000 ש"ח, בהתאם להצעת מחיר של רצף שצורפה לכתב התביעה. 3. לטענת הנתבעת, המוצר הינו מתוצרת צד ג' ולכן האחריות, אם קיימת, מוטלת על צד ג'. 4. נציג צד ג' טען בדיון שנערך בפני ביום 16.3.08, כי החברה משתדלת לתת אינפורמציה בזמן מכירת המוצר. עוד טען צד ג', כי היה על התובע לפני השימוש במוצר לעשות ניסיון קטן על מנת לבדוק אם לא נגרם נזק לאריחים, ומשלא עשה כן אין לו להלין אלא על עצמו (פרוטוקול עמ' 2 שורות 1-5). 5. עם כל הכבוד, אין בידי לקבל את טענת צד ג'. התובע איננו בעל מקצוע בתחום האריחים ובתחום מסירי הצבע, ואין לצפות ממנו שיידע שמסיר הצבע עלול לגרום נזק לאריחים מסוג "טרקוטה". עיון בצילום הוראות השימוש שצורפו לכתב התביעה מעלה כי נאמר בהן, בין היתר: "כל הנתונים וההמלצות מבוססים על בדיקות וידע שהצטברו במעבדה ובשטח והינם אמינים ביותר, אולם אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא לטיב המוצר בלבד. על המשתמש לבדוק את ההתאמה לצרכיו". אכן לתובע לא היתה טענה לגבי טיב המוצר - הוא הסיר את הכתמים. דא עקא, שיחד עם הכתמים הסיר גם את הצבע של האריחים ופגע בהם. כלום יעלה על הדעת שהמשפט "על המשתמש לבדוק את ההתאמה לצרכיו" יהיה מובן לקונה סביר, שאינו בעל מקצוע? למצער, היה על נציג הנתבעת בעת מכירת המוצר לברר עם התובע היכן הוא מתכוון להשתמש במוצר, והיה עליו להזהירו כי המוצר עלול לגרום לנזק. כמו כן היה עליו להציע לתובע, באופן מפורש, לעשות נסיון קטן על אריח אחד בלבד ולבחון את השפעת המוצר, ולא ל"הסתתר" מאחורי ההוראת שעל גבי הקופסה. 6. בנסיבות אלה, דין התביעה להתקבל. יחד עם זאת, הואיל והתובע לא הוכיח כי בפועל החליף את האריחים ומה הסכום ששולם בשל כך - אני מחייבת את הנתבעת ואת צד ג', ביחד ולחוד, לשלם לתובע תוך 30 ימים, סכום של 1,500 ש"ח וכן הוצאות משפט בסך 250 ש"ח. אם לא ישולם הסכום במועד האמור, יתווספו עליו הוצאות משפט נוספות בסך 300 ש"ח. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים. צביעה