תביעה נגד ישרוטל - על מזגן לא תקין

פסק דין 1. לפני תביעת אורח כנגד בית מלון בגין אי פעולת מיזוג אוויר. בתאריכים 08/09/2007-02/09/2007 התארח התובע בבית המלון של הנתבעת בשם "ריביירה" באילת [להלן: "בית המלון"]. בלילה הראשון לשהותו בבית המלון חדל המזגן שבחדרו מלפעול. כאשר הודיע על התקלה הגיע טכנאי לחדרו. לטענתו, הסביר לו הטכנאי ששיטת הפעלת המזגנים בבית המלון הינה שכל אימת שאין תנועה בחדר, פעולת המזגן מפסיקה, והדבר אינו ניתן לתיקון. לטענתו רק בלילה השלישי, כאשר חזר והתלונן בפני עובדי בית המלון, חזר הטכנאי ואז ביצע פעולה פשוטה שבעקבותיה החל המזגן לפעול ברציפות. התובע מלין על כך שהמזגן לא תוקן כבר בלילה הראשון ועל החום הכבד ששרר בחדרו. בגין אלו הגיש תביעה זו בסכום של 4,856 ש"ח, המורכב מהחזר כספי מלא עבור שלושת הלילות, הוצאות משפט ופיצוי נוסף עבור עוגמת נפש. 2. אין מחלוקת של ממש בין הצדדים באשר לטענות התובע בקשר לפעולת המזגן בחדרו, מלבד שלטענת הנתבעת, המזגן תוקן כך שיוכל לעבוד ברציפות כבר בלילה השני ולא בלילה השלישי, כטענת התובע. 3. כעולה מטענות הצדדים, הנתבעת הציעה לתובע הצעות שונות לסילוק תביעתו. בהצעתה האחרונה, הציעה לו פיצוי עבור שלושה לילות (ראה פרוטוקול ע"מ 3 שורות 14-13). התובע סרב להצעה זו בטענה כי עבר סיוט מתמשך של שלושה לילות ומבקש את הכרעתו של בית המשפט. 4. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ושמעתי את הצדדים באתי למסקנה כי יש לקבל את התביעה בחלקה בלבד. 5. אכן נגרמה לתובע אי נוחות בשל אי פעולת המזגן בשעות הלילה במזג האוויר השרבי של העיר אילת בתחילת חודש ספטמבר, אשר הוא זכאי לפיצוי בגינה, אולם אין הנזק עולה לכדי גובה סכום התביעה. 6. התובעת הציעה כאמור כפיצוי החזר כספי של שלושה לילות, כתואם את גרסת התובע שהמזגן תוקן רק בלילה השלישי, אף שאין היא מודה בכך. אנו מוצא כי פיצוי זה סביר בנסיבות הענין והולם את נזקו של התובע. זאת מאחר ותשלום כאמור מגלם גם פיצוי מעבר לאי הנוחות שבאי הפעלת המזגן. התובע נהנה בשלושת הימים מהשימוש במתקניו של בית המלון ומפעולת המזגן בחדרו במשך שעות היום. מכאן שהחזר מלא של הלינה בשלושת הלילות מגלם בתוכו אף פיצוי נאות של עוגמת הנפש כמתואר בתביעה. התובע העריך את הפיצוי עבור שלושת הלילות בסכום של 716 ₪ (ראה בפרוטוקול ע"מ 1 שורות 17-16). בנסיבות הענין אין הכרח להכריע בשאלה האם המזגן תוקן במהלכו של הלילה השני או השלישי. 7. אשר על כן, אניח מקבל את התביעה, בחלקה, ואני מורה כי הנתבעת תשלם לתובע סכום של 716 ש"ח. כן תשא הנתבעת בהוצאות התובע בסכום של 250 ש"ח. בקביעת סכום ההוצאות התחשבתי בכך שאילו היה התובע מקבל את הצעת הנתבעת, היו נחסכות מהצדדים הוצאות הדיון. הסכומים האמורים ישולמו בתוך 30 יום מהיום. ככל שלא ישולמו במועדם, ישאו הפרשי הצמדה וריבית חוקית מהיום ועד לתשלום המלא בפועל. בתי מלון (תביעות)מזגן