קניה תנור פגום - תביעת פיצויים

פסק דין התובעת קנתה תנור אפיה מבית עסק של הנתבעת 1. לטענתה תנור האפייה שקנתה פגום משום שאינו אופה כפי המצופה ממנו. לטענת התובעת, המאפים אותם היא אופה אינם נאפים כפי הצורך בעיקר עוגות, שתוכן העוגה האפויה רך ואינו אפוי לעומת השכבה העוטפת אותה. כמו כן, העוגות אינן נאפות בחלקן התחתון. אין חולק כי האחראי מבחינת מתן השירות והאחריות למוצרים היא הנתבעת 2 (להלן - "הנתבעת") בהיותה גם נציגת היבואן בארץ. (ראה הצהרת נציג הנתבעת 2 בעמ' 2 שורה 9 לפר'). טוען נציג הנתבעת כי התנור תקין לחלוטין וכי הפגם הוא בתובעת אשר אינה יודעת לאפות עוגות. הפגם לדעתו הוא בבצק אותו מכינה התובעת ולא בתנור. הפתרון במחלוקת זו, כך סברתי לתומי פשוט בתכלית. יפגשו טכנאי הנתבעת בבית התובעת יאפו עוגה יחדיו, ויבחנו יחדיו תוצאות האפייה. לשם כך דחיתי הדיון על מנת לבחון מקור התקלה אם בכלל. כך, כאמור, סברתי לתומי. אלא שהמציאות שונה. אכן, השניים נפגשו בביתה של התובעת, אלא שכפי שסיפר לנו הטכנאי שהגיע לבית התובעת, הכינה זו בצק שאינו מתאים לאפיה, משמע בכוונת מכוון הכשילה את בחינת התנור. למעשה מודה הטכנאי שהבצק שהכינה התובעת לא נאפה כפי הצורך. לטענתו משום שהתובעת הכינה הבצק בהעדרו, וזאת בהסכמתו, והכינה הבצק באופן שמלכתחילה לא ייאפה כפי הצורך. לטכנאי למעשה לא היה מענה מדוע בראותו הבצק שהכינה התובעת לבדה שלא בנוכחותו, ובראותו שהבצק נועד להכשיל הבדיקה לא עזב המקום או חייב את התובעת להכין בצק אחר בנוכחותו. בנסיבות המקרה, אני מאמין לתובעת ומקבל גרסתה שהתנור אשר סופק לתובעת הוא פגום. אני קובע כי הנתבעת הפרה התחייבותה כלפי התובעת, לספק תנור תקין בתמורה לכספה, ולפיכך אני מקבל את התביעה. אני מחייב את הנתבעת - מיני ליין בע"מ. לשלם לתובעת סך של 3,000 ₪ סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום 8.12.06 ועד לתשלום בפועל. בלי קשר לתשלום, תהא הנתבעת רשאית לקבל התנור מידי התובעת. לצורך כך, יגיע נציג הנתבעת אל בית התובעת עד ליום 1.5.08, בתיאום מראש. אם לא ייעשה כן, אזי תהה התובעת לעשות בתנור כרצונה. למען הסר ספק, התשלום בסך 3,000 ₪ מחירו של התנור, אינו מותנה בשום דרך שהיא בהחזרת התנור לרשות הנתבעת. כמו כן, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 1,500 ₪ הוצאות משפט. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה, 16.10.07 ועד לתשלום בפועל. מוצרי חשמל (הגנת הצרכן)פיצויים