תביעה נגד סלקום על הבטחה של סוכן מכירות

פסק דין התובע הינו הלקוח של הנתבעת, שהיא חברה למתן שירותי טלפונים סלולריים במדינת ישראל. בכתב התביעה טוען התובע כי פנה אליו סוכן מכירות של התובעת ואמר לו שמאחר והתובע ומשפחתו הינם משתמשים "כבדים" של הנתבעת, וברצונה של הנתבעת לתגמל אותם ע"מ שלא יעברו לחברה סלולארית אחרת, ולכן החליטה הנתבעת לתת להם במתנה 8 מכשירי טלפון סלולאריים, כאשר על המכשירים עצמם לא ישלם התובע מאומה, אך ישלם עבור שאר השירותים הניתנים במסגרת החבילה המשפחתית. לטענת התובע בניגוד להבטחה המפורשת של סוכן המכירות הנתבעת גבתה ממנו תשלומים עבור המכשירים הסלולאריים, כאשר התשלום הכולל עבור כל המכשירים הסלולאריים אמור להיות ע"ס 6,811.20 ש"ח מחולק ל- 36 חודשים. לטענת התובע, עד למועד הגשת התביעה גבתה הנתבעת מהתובע את הסך 2,270.40 ש"ח. בכתב התביעה עתר התובע להשבת הסך 2,270.40 ש"ח, למתן צו כנגד הנתבעת שלא תגבה את יתרת התשלומים ולפסיקת פיצוי בגין עגמת נפש בסך 3,000 ש"ח. בכתב ההגנה טענה הנתבעת שהתובע חתם על מסמכים לפיהם הוא מסכים לרכוש את המכשירים הסלולאריים החדשים, ואף הציגה העתקי מסמכים שהוצאו ממערכת הסריקה הממוחשבת של החברה. התובע טען שעל חלק מהמסמכים חתימתו זויפה, ובכל אופן החתימה על המסמכים, גם אם היתה נכונה, הרי שנעשתה בניגוד להבטחה מפורשת של סוכן המכירות, ואם היה יודע שסוכן המכירות מחתים אותו על מסמכים לרכישת הטלפונים הסלולאריים ותשלום עבורם, לא היה מבצע את העסקה. את בקשת הנתבעת להכיר במסמכים כמסמכים קבילים ואותנטיים דחיתי, לאור טענת התובע שחלק מהמסמכים מזויפים, וללא קבלת המסמכים המקוריים לא ניתן לבדוק האם החתימות מזויפות או לא. ביום 26.3.08 התקיימה ישיבת ההוכחות. התובע חזר על טענותיו העובדתיות ועל ההבטחה המפורשת של סוכן המכירות מטעם הנתבעת. הנתבעת לא הביאה כל ראיה לסתור את עדותו של התובע, ועדותו גם לא נסתרה בחקירה הנגדית. לאור זאת, אני קובע שאכן סוכן המכירות מטעם הנתבעת הבטיח לתובע שיקבל את 8 המכשירים ללא תשלום, אך מצד שני החתים אותו על מסמכים שהוא רוכש את המכשירים בתשלום, וזאת בניגוד להבטחתו וללא ידיעת התובע. ובאשר לעגמת הנפש, מהתנהגותו של התובע עולה שאכן נגרמה לו עגמת נפש בעקבות כל הפרשה, והוא זכאי לפיצויים בגין עגמת נפש בסך 1,500 ש"ח. אשר על כן, תוצאת פסק הדין הינה כדלקמן: 1) 1) אני מחייב את הנתבעת להחזיר לתובע את כל התשלומים שגבתה ממנו בגין 8 מכשירי הטלפון, וזאת עד לסך 6,811.2 ש"ח, וזאת בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מגביית כל תשלום ותשלום ועד ליום ההחזר בפועל; 2) 2) נאסר על הנתבעת להמשיך ולגבות את התשלומים עבור אותם 8 המכשירים אשר קיבל התובע מאת סוכן המכירות בחודש 10/2006; 3) 3) על הנתבעת לשלם לתובע פיצוי בגין עגמת נפש בסך 1,500 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום בפועל; 4) 4) על הנתבעת לשלם לתובע את הוצאות המשפט בסך 750 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום בפועל. המזכירות תשלח לצדדים את פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה. סלקוםסלולר (תביעות)סוכן מכירות