תביעה נגד חברת אל על מזוודות הגיעו באיחור - פיצויים

פסק דין התובעים רכשו כרטיס טיסה בחברת אל על לצורך טיסה לטורונטו לארוע החתונה של אחיו של התובע מס' 1. בעת שהגיעו התובעים לטורונטו התברר להם כי שש מזוודות מ-9 המזוודות שלהם לא הגיעו ליעדן במועד, אלא הגיעו רק בשעה 21:00, מספר שעות לאחר נחיתתם בטורונטו, ואילו מזוודה אחרת השביעית הגיעה ליעדה אך ורק יום לפני חזרתם ארצה. התובעים תובעים את הסך 17,800 ש"ח בגין עגמת נפש שנגרמה להם כתוצאה מאיחור בהגעת המזוודות. את עגמת הנפש הם תיארו בכתבי הטענות ובעדותם בבית המשפט. יש לציין שהנתבעת לא כפרה בעובדות המפורטות בכתב התביעה ובתוספת לו, אותה הגישו התובעים, אך שכפרה באחריותה לענין האיחור בהגעת המזוודות ובגובה הנזק. בהתאם לחוק התובלה האוירית, אשר מחילה את אמנת ורשה לתוך הדין הקיים בארץ, קיימת הגבלת אחריות לגבי אבדן מטען או איחור בהגעתו, כאשר הפיצוי המירבי הינו כ- 20 דולר לכל קילוגרם מטען. מהמסמכים אותם צירפו התובעים לביהמ"ש עולה שבסה"כ היו להם 9 מזוודות במשקל כולל של 203 ק"ג, דהיינו משקל ממוצע לכל מזוודה הינו 22.55 ק"ג. מאחר ושבע מזוודות לא הגיעו ליעדן במועד הרי שהמשקל הכולל של המזוודות שלא הגיעו הינו 157.5 ק"ג. לפי חישוב זה הפיצוי המירבי 3,150 דולר ארה"ב. לאור זאת, ולאור העובדה שרוב הציוד בסופו של יום הגיע לידי התובעים והציוד שרכשו נשאר ברשותם, סבור אני שהפיצוי הנאות בנסיבות הענין הינו 4,000 ש"ח. אשר על כן, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעים ביחד ולחוד, כדלקמן: את הסך 4,000 ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום בפועל; את הוצאות המשפט בסך 500 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום בפועל. תביעות נגד חברות תעופהתעופהפיצוייםאובדן מזוודה / כבודה