תביעת פיצויים נגד אל על בגלל סירוב לעלות על טיסה

פסק דין בענייננו, טוענים התובעים, כי על הנתבעת לפצותם בגלל סירובה לאפשר להם להעלות למטוס, ביחד איתם, תיקי טרולי, כי אם לאפסנם בבטן המטוס. התובעים טוענים כי בתאריכים שונים טסו עם חב' אל על לבריסל ובכל הטיסות האלה, אסרה עליהם הנתבעת לקחת תיקי טרולי קטנים, ככבודת יד, לתא הנוסעים במטוס למרות שהנתבעת מצהירה שהיא מאפשרת זאת ולמרות שעמדו בדרישות הנתבעת. כאשר הגיעו לדלפק וסורבו, נאלצו להכניס את תכולת התיקים לעיני כל הנוסעים ולהעביר את כל תכולתם לשקיות ניילון שקופות שהנתבעת נתנה להם. הנתבעת טוענת, כי אכן סירבה בטיסות מבריסל לאפשר לנוסעים לקחת את תיקי הטרולי, הואיל וטיסות אלה הן של אנשי עסקים רבים, ללקוחות העסקיים יש תנאים והטבות שהם זכאים להם, לכן, בטיסות אלה אינם מאפשרים כבודת יד החורגת מהמותר. הנתבעת טוענת כי פעלה ללא דופי, הואיל וההוראות והתנאים הכלליים, אשר פורסמה על ידה על סעיפיהם השונים, מאפשרים להם לסרב להעלות כל אדם ו/או כל מטען לתא הנוסעים. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם ושמעתי את הצדדים, נראה כי דין התביעה להדחות. הנתבעת נהגה ע"פ התנאים הכלליים אותם פירסמה, ובהם נאמר מפורשות שבכל טיסה הם רשאים לסרב להעלות כל נוסע ו/או מטען לתא הנוסעים. אשר על כן וכאמור לעיל, התביעה נדחית. אין צו להוצאות, על מנת לא להכביד עם התובעים מעבר לנדרש. תביעות נגד חברות תעופהתעופהפיצויים