תקלות בבית מלון - האם אפשר לקבל פיצויים ?

פסק דין בפניי תביעה כספית על רקע תקלות שאירעו בבית מלון במהלך חופשה, אותה הזמינו התובעות באמצעות הנתבעת. טענות הצדדים: תביעה: טוענות התובעות, כי כאשר הגיעו למלון בשעה 11:00 בבוקר, לא קיבלו ישר חדר אלא המתינו למעלה משעה ולבסוף קיבלו חדר מרוחק מהקבלה ומהמבנה הראשי. מיקום החדר לא מצא חן בעיניהן ולאחר שביקשו חדר אחר מאוורר יותר, קיבלו חדר אחר ולדבריהן "חדר מתקבל על הדעת". זאת ועוד, בחדר אותו קיבלו, לא היו מים חמים. משהודיעו לקבלה על התקלה, נשלחו מס' טכנאים בזה אחר זה, אך ללא הואיל. לדברי התובעות, ביום השלישי לטיול, קיבלו התובעות חדר אחר (החדר הרביעי במניין) ואשר היו בו מים חמים, אלא שלאחר חזרתם מטיול שערכו, שוב נוכחו לדעת כי אין מים חמים, אלא שלאחר שליחת טכנאי חזרו לזרום המים חמים. מוסיפות התובעות וטוענות, כי ביום הרביעי לטיול, נודע לתובעות בפתאומיות כי הטיסה הוקדמה בשעתיים. התובעות נאלצו להשכים קום מוקדם בלילה ובשל כך פספסו את ארוחת הבוקר. הגנה: לעניין קבלת החדר בבית המלון, טוענת הנתבעת, כי הכניסה לחדרים הינה, בדרך כלל, החל מהשעה 14:00, זאת ללא כל קשר למועדי הטיסות. לעניין מרחק החדר מהקבלה ומהמבנה הראשי, טוענת הנתבעת, כי עפ"י התנאים הכלליים בטופס ההזמנה עליו חתומות התובעות, "קבלת החדרים במלון הינה ע"פ היצע קיים. אין באפשרות המארגנים להבטיח מראש חדר בבית המלון, הממוקם ע"פ דרישת הלקוח, כגון בקומה מסויימת ו/או באגף מסויים... והדבר מסור לשיקול דעתו הבלעדי של המלון". לעניין התקלה והבעיה בהפעלת ו/או הספקת מים חמים, טוענת הנתבעת, כי המדובר בתקלה פתאומית ובלתי צפויה שנתגלתה בזמן שהות התובעות בבית המלון. מוסיפה הנתבעת וטוענת, כי אין למארגן טיול, כדוגמת הנתבע, כל אחריות לתקלות תפעוליות בלתי צפויות במלון ואחריותו מוגבלת לכך שתיאור השירותים שמסר תואם למציאות בפועל. לעניין הקדמת הטיסה בשעתיים, טוענת הנתבעת, כי המדובר בטיסות שכר, אשר מחירן מוזל משמעותית ממחירי הטיסות הסדירות וזאת בשל הסיכון הגלום במחיר המוזל, שמא מועדי הטיסות ישתנו. הטיסה הוקדמה בשעתיים בלבד, זמן סביר לכל דעה. לעניין ארוחת הבוקר, ארוחת הבוקר הוגשה, כך שהנתבעת דאגה לספק לתובעות כל אשר התחייבה לו. עוד טוענת הנתבעת, כי הסכום ו/או הפיצוי לו עתרו התובעות בכתב התביעה הינו כפול מהסכום אותו שילמו התובעות עבור חבילת הנופש, ממנה נהנו. דיון ומסקנות: גם אם אין מקום לקבל את טענת הנתבעת כי שימשה כ"מתווכת" בלבד ועל כן אחריותה מוגבלת לתחום אירגון הטיול גרידא, הרי שבנסיבותיה הספציפיות של תביעה זו, לא עלה בידי התובעות להצביע על כשל כלשהו בהתנהגות הנתבעת, אשר יש בו כדי להצדיק הטלת אחריות כלשהי עליה, ויפורט. כאמור לעיל, לדברי התובעות, כעולה מכתב התביעה ומנספחיו, הגיעו לבית המלון בשעה 11:00 וכעבור למעלה משעה, קרי בסמוך לשעה 12:00, קיבלו את החדר. אמנם ביום הגעתן, אמנם נאלצו התובעות להמתין בלובי המלון למעלה משעה עד אשר קיבלו חדר, אלא שעפ"י טופס ההזמנה והתנאים הכלליים עליהם חתמו התובעות, עולה כי ויצוטט: "הכניסה לחדרים הינה, בדרך כלל, החל מהשעה 14:00...". יוצא איפא, כי הנתבעת עמדה בהתחייבותה וסיפקה לתובעות את חדרן במועד. הנתבעת מבקשת להסתמך על טופס ההזמנה והתנאים הכלליים הכפופים אליו, לפיהן אין היא אחראית להפעלתו היומיומית של בית המלון ו/או לשירותים הניתנים בו ו/או לתקינותו. כאמור, טענו התובעות לתקלות בהפעלת המים החמים, במקרה דנן, אין המדובר בתקלה צפויה וידועה מראש אשר היה על הנתבעת להתריע בפני התובעות, המדובר בתקלה נקודתית ובלתי צפויה ואשר אין הנתבעת אחראית בגינה. התובעות עותרות לפיצוי לאחר תום החופשה, מבלי שהתריעו על מצבן בזמן אמת לנתבעת. התובעות הודיעו על התקלה לבית המלון, אשר שלח טכנאים מס' רב של פעמים על מנת לפתור את התקלה ו/או הליקוי ואף החליף חדרים לתובעות (כארבעה במספר). התובעות לא התריעו בפני הנתבעת ו/או הודיעו לה במהלך הטיול על התקלה ולפיכך ובהיעדר ידיעת הנתבעת אודות התקלה, לא ניתן לחייבה בפיצוי כלפי התובעות. ייתכן, כי אילו נטען ו/או הוכח בפניי כי התובעות הודיעו לנתבעת על התקלה, היה בסיס לחיובה של הנתבעת בפיצוי התובעות בגין ראש נזק זה. אמנם הליקוי במקרה דנן חמור ונגע לתנאי מחיה בסיסיים - אספקת מים חמים. אכן, במקרה כזה, מחובתה של ספקית השירות ו/או סוכנות נסיעות לדאוג ללקוח ולהעבירו לבית מלון אחר אך חובה זו קמה מקום בו ידעה על הליקויים. לא הוכח כי הנתבעת ידעה, לרבות באמצעות נציג מטעמה על הליקויים. הריני סבור כי הנתבעת ידעה על הליקויים אך לאחר שהסתיימה החופשה ולפיכך אין מקום להטיל אחריות כלשהי על הנתבעת, לאחר שובן של התובעות לארץ. לעניין טענת התובעות, כי הטיסה הוקדמה בשעתיים, התובעים ידעו היטב, כי הם רוכשים חבילת נופש הכוללת טיסת שכר וכי מועדי הטיסה אינם סופיים ועשויים להשתנות. יתרה מזאת, המדובר בהקדמת טיסה בפרק זמן של שעתיים, אשר הינו שינוי המצוי בגדר הסביר ואף ניתנה לתובעות הודעה על כך. הקדמת החזרה בשעתיים ו"פספוס" ארוחת הבוקר, בהשוואה לכלל החופשה וכאשר הקדמת הטיסה נבחנת למול העובדה כי התובעים קיבלו את כל שהובטח להם, מובילה למסקנה כי אין לראות בכך הפרת הסכם ע"י הנתבעת. הריני סבור, כי לתובעות אכן נגרמה עוגמת נפש בשל התקלה במלון ובהספקת מים חמים, אלא שהדבר לא נבע מרשלנותה של נתבעת, אלא, שכאמור לעיל, המדובר בתקלה בלתי צפויה ונקודתית, שהנתבעת לא ידעה עליה. לפיכך, הריני סבור כי דין התביעה להידחות. בית מלוןפיצוייםבתי מלון (תביעות)שאלות משפטיות