תביעה על קניה של דלתות

פסק דין 1. על פי כתב התביעה רכשו התובעים בשנת 2004 תשע דלתות פנים מאת הנתבעת מס' 1 (להלן - הנתבעת) באמצעות הנתבעת מס' 2. לטענת התובעים, בשנת 2006 שתיים מן הדלתות התנפחו והנתבעות החליפו אותן. בשנת 2007 גילו התובעים כי במספר דלתות נוספות אירעה אותה תופעה של התנפחות. 2. התובעים דורשים סכום של 16,650 ש"ח וטוענים כי הנתבעת לא עמדה בהבטחה המצויינת במפרט הטכני שנכלל בפרוספקט אשר נמסר לתובעים בעת הרכישה שבו נאמר כי: "דלתות הפנים החדשות של שריונית חוסם (בניגוד לדלתות עץ) אינן מושפעות מתנאי הסביבה (לחות/יובש) ומצטיינות באריכות ימים". 3. לטענת הנתבעת בכתב ההגנה, בתעודת האחריות נקבע כי תקופת האחריות היא למשך שנה אחת בלבד מיום ההתקנה של הדלתות. על אף שהתופעה לגבי שתי הדלתות הראשונות נתגלתה לאחר תום תקופת האחריות, היתה הנתבעת מוכנה ללכת לקראת הלקוחות ולהחליף את הדלתות אך זאת מבלי להכיר באחריותה לפגמים, ומבלי להודות כי האחריות ממשיכה לחול על המוצרים. עוד נטען שהנתבעת מס' 2 איננה סוכנות של הנתבעת אלא צד שלישי הרוכש מוצרים מהנתבעת ומוכור אותם לצרכנים. 4. בדיון שהתקיים בפני ביום 6.11.07 טענו התובעים כי איש השיווק בשם ציון אמר להם בעת הרכישה כי יש אחריות לתקופה של 5 שנים ולא לתקופה של שנה, וכי מעולם לא קיבלו לידיהם תעודת אחריות (פרוטוקול עמ' 1 שורות 9-11). נציג הנתבעת מס' 2 טען כי האחריות נמסרה לידי התובעים על ידי נציג מטעמה בשם אורי פחימה. לגבי אותו ציון שהוזכר על ידי התובעים נטען כי הוא עבד בנתבעת מס' 2 אך עזב לפני שנתיים (פרוטוקול עמ' 1 שורות 13-14, ועמ' 2 שורות 17-19). 5. באותו דיון טען נציג הנתבעת מס' 2 כי גם בטופס ההזמנה, בחלקו האחורי, נאמר שהאחריות לדלתות פנים היא לשנה אחת בלבד: "הכתוב הוא לאורך הטופס בגבו. מדובר בטופס ורוד שמצורף להזמנה" (פרוטוקול עמ' 2 שורות 1-2). התובעת מס' 2 הכחישה שהיה טופס ורוד כלשהו שצורף להזמנה המקורית שהוגשה על ידה (ת/2). 6. לאור המחלוקת העובדתית, נקבע מועד נוסף לדיון ביום 1.4.08. לדיון זה לא הגיע העד ציון דוידי מטעם התובעים על אף שהוזמן כדין. העד אורי פחימה מטעם הנתבעת מס' 2 טען שהוא זה שהתקין את הדלתות ומסר תעודת אחריות, אם העד לא זכר אם מסר אותה לתובעת או לקבלן מטעמה (פרוטוקול עמ' 4 שורות 10-11). 7. לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי במסמכים, ראיתי להעדיף את גירסת התובעים לפיה תעודת האחריות לא הגיעה לידיהם, ובעת ההזמנה לא נמסר להם טופס ורוד בנוסף להזמנה המקורית (ת/2). בפרוספקט שהוצג בפני בית המשפט לא נאמר דבר לגבי תקופת האחריות ומאידך, הודגש בכיתוב בולט, בין היתר: "עמידות מקסימלית בפני תנאי הסביבה: לא סופגות לחות ולא מתייבשות בחום". בתמונה (ת/1) שהוגשה על ידי התובעים נראית התנפחות בולטת באמצע הדלת והתמונה מעידה כאלף עדים שהדלת איננה עומדת בהבטחות שהובטחו בפרוספקט. זאת ועוד, אי הגעתו של העד ציון דוידי פועלת דווקא לטובת התובעים הואיל וטענתם לפיה אותו ציון הבטיח להם אחריות לחמש שנים לא נסתרה. 8. בנסיבות אלה, אני קובעת כי דין התביעה להתקבל. על פי החשבונית שצורפה על ידי הנתבעות (נ/3), הסכום הכולל של ההזמנה עבור 9 דלתות היה 10,450 ₪ דהיינו בממוצע כ-1000 ₪ לדלת. הואיל ושתי דלתות הוחלפו ולגביהן לא נטען דבר על ידי התובעים, והואיל ובתביעה נאמר כי "במספר דלתות נוספות מהדלתות המקוריות קרתה אותה תופעה" מבלי לציין את מספרן של הדלתות - אני מעמידה את סכום הפיצוי על סך של 5,000 ₪. 9. הנתבעות, ביחד ולחוד, ישלמו לתובעים תוך 30 ימים סכום של 5000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (14.5.07) ועד לתשלום בפועל, וכן הוצאות משפט בסך 500 ₪. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום. דלתות (תביעות)