תביעה על קניית פאה - פיצויים

פסק דין 1. עניינה של התביעה שלפנינו, זיכוי בשל החזרת פאה שנרכשה על ידי התובעת בסלון של הנתבעת ביום 19.1.06 והוחזרה ביום 22.1.06 , ועם ההחזרה ניתן לתובעת זיכוי בסך 600 ש"ח (להלן - הזיכוי). לטענת התובעת, בשל מצבה הרפואי נבצר ממנה לממש את הזיכוי בסמוך לקבלתו, והיא פנתה לנתבעת רק כעבור יותר משנה אך הנתבעת סירבה לאפשר לה לממש את הזיכוי. התובעת טוענת כי הזיכוי לא היה מוגבל בזמן וקובלת על היחס המזלזל והמשפיל מצד הנתבעת. התובעת דורשת סכום של 2,000 ש"ח. 2. לטענת הנתבעת, הזיכוי ניתן לפני למעלה משנה, והוא ניתן למעשה לפנים משורת הדין הואיל ופאה לא ניתנת להחזרה בהיותה מוצר המצריך היגיינה אישית. עוד טוענת הנתבעת בכתב ההגנה, כי הפאה אשר הוחזרה נמכרה כמשומשת. 4. לאחר ששמעתי את הצדדים, הגעתי למסקנה כי אכן אין זה סביר לממש זיכוי לאחר תקופה כה ארוכה כמו במקרה שלפנינו. על אף זאת, הואיל והזיכוי לא היה מוגבל בזמן - אין הנתבעת יכולה לחזור בה מעצם קיומו. מדברי התובעת בדיון (פרוטוקול עמ' 1 שורה 13) התרשמתי שהתובעת לא תוכל לממש בפועל את הזיכוי הואיל ואין לנתבעת במלאי פאה שמתאימה לה. מאידך, הנתבעת הודתה בכתב ההגנה כי הפאה נשוא התביעה נמכרה כמשומשת. מכאן שבפועל הוקטן הנזק של הנתבעת. 5. לאור האמור, אני קובעת כי הנתבעת תחזיר לתובעת, תוך 14 ימים, סכום של 300 ש"ח. אין צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו. היה והסכום האמור לא ישולם במועד שנקבע - יתווספו עליו הוצאות בסך 200 ש"ח. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום. נזקים לשיער / תביעה נגד מספרהפיצויים