תביעה נגד אופטיקנה על קניית משקפי ראיה - פיצויים

פסק דין בתאריך 28/10/2007 הזמין התובע אצל הנתבעת משקפי ראייה "מולטיפוקל" לשם החלפת זוג משקפיים דומה שהיו בשימושו משך 3 שנים. לאחר בדיקה אצל הנתבעת, הוכנו עבורו זוג משקפיים שלאחר קבלתם התגלו כלא מתאימים לתובע, גם הנסיון לעבור "תקופת הסתגלות" לא הועיל והמשקפיים לא התאימו לתובע, המשקפיים הוחזרו לנתבעת, בוצעה בדיקה נוספת, הוכן זוג נוסף של משקפיים שנמסרו לתובע בחלוף שבוע ואף הם לא התאימו לו. התובע פנה לנתבעת וביקש לבטל את ההסכם ולקבל את כספו חזרה משלא הצליחה הנתבעת להכין עבורו משקפיים שיתאימו למצבו. לבקשת מנהל הנתבעת, הסכים התובע לביצוע בדיקה שלישית, הבדיקה בוצעה, הוכנו משקפיים בפעם השלישית שאף הם לא התאימו לתובע. לטענת התובע, הובטח לו ע"י הנתבעת כי אם הנסיון השלישי לא יצלח, הוא יקבל את כספו חזרה. למרות העובדה שגם הניסיון השלישי להכנת משקפיים לא צלח, התובע לא קיבל את כספו חזרה . התובע רכש משקפי מולטיפוקל בחנות אופטיקה אחרת ושילם תמורתם 2,600 ₪. משקפיים שהתאימו למצבו ושנכון להיום עדיין בשימושו. לטענת התובע, הנתבעת לא הכינה את העדשות בצורה מקצועית ועל אף נכונותו ליתן לה הזדמנות לתקן את המצב פעם אחר פעם, הדבר לא צלח. משלא הצליחה הנתבעת לספק את המוצר הדרוש, כך טוען התובע, הרי שהוא זכאי לבטל את החוזה בין הצדדים ולקבל את כספו חזרה. לפניי העידו התובע ומנהל החנות הנתבעת שאף הוא נתבע בתביעה דנן. מהתרשמותי מהתובע, לא ניתן להתרשם כי המדובר במי שהתחרט וביקש להתחמק מהתחייבותו כלפי הנתבעת, התובע נתן לנתבעת מספר הזדמנויות לתיקון העדשות אך הדבר לא צלח ועל כן זכאי הוא לבקש את ביטול החוזה. על כן, אני נעתרת לתביעה לביטול החוזה בין הצדדים ומורה לנתבעים להשיב לתובע את כלות העיסקה שבוטלה בסך 1,908 ₪ כשסכום זה נושא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה 11/12/2007 ועד לתשלום המלא בפועל. בנוסף, אני מחייבת את הנתבעים בהוצאות התובע בגין הליך זה בסך 300 ₪ להיום. הסכומים הנ"ל ישולמו תוך 30 יום שאם לא כן, ניתן יהיה לנקוט הליכי הוצל"פ לגבייתם. בהעדר תימוכין לטענות התובע באשר לנזקים להם הוא טען, אינני פוסקת פיצוי בגין אותו רכיב בתביעה. רשות ערעור על פסה"ד ניתן להגיש תוך 15 ימים מהיום. עינייםאופטיקהפיצוייםביטול עסקה (הגנת הצרכן)