תביעה נגד אופיר טורס - ביטול חופשה

פסק דין 1. עניינה של התביעה שלפנינו, פיצוי התובע בסכום של 17,800 ₪ על ביטול חופשה בטורקיה שלו ושל בני משפחתו, ביוני 2007. לטענת התובע, לאחר שבוצעה הזמנה כדין ביום 21.6.07 אצל הנתבעת ושולם הסכום שנדרש - הודיעה לו הנתבעת ביום 24.6.07 , כ-13 שעות לפני הטיסה שאין מקום במלון המוזמן. לטענתו, ההזמנה בוצעה בטלפון, נשלח לביתם טופס ההזמנה באמצעות הפקס והוא הוחזר חתום לנתבעת (להלן - טופס ההזמנה). בטופס ההזמנה נמסרו מועדי הטיסות ושם המלון (SEA LIFE RESORTׂ). 2. לטענת הנתבעת בכתב ההגנה, ההזמנה לגבי המלון הספציפי היתה על בסיס של "בקשה בלבד" עד לקבלת אישור מהספק ובטופס ההזמנה, החתום על ידי התובע או מי מטעמו, רשום לצד המלון סטטוס של בקשה (RQ). המדובר היה בהזמנה לטווח קצר לפני מועד הנסיעה המבוקש, בעונת תיירות, ולמחרת התקבל מידע מהספק שניתן להציע מלון חלופי (ADONIS) על בסיס חצי פנסיון. התובע לא הסכים להצעה וביקש לקבל את החלופה רק בתנאי המלון הקודם, דהיינו "הכל כלול" והשיחה הסתיימה בטונים צורמים. 3. עיון בטופס ההזמנה, שכאמור, הגיע לידי התובע ביום 21.6.07 ונחתם על ידי רעייתו, מעלה כי אכן ההזמנה של המלון היא בסטטוס של בקשה (RQ). בפרק "תנאים והגבלות" נאמר במפורש: "אנו מבקשים להפנות את תשומת לבכם למידע המובא להלן כחלק בלתי נפרד מהזמנתכם. בכל מקרה של חילוקי דעות יחייבו תנאים אלה ולא תישמע טענה שהנוסע לא קרא ו/או לא הופנה לתנאים אלו... מלונות - חברתנו אינה מחוייבת בפרטי המלון המוזמן כל עוד לא נתקבל עליהם אישורו הסופי של הספק שעשוי להציע אלטרנטיבות שונות במקרים בהם לא אושר המלון המוזמן...". בדיון שהתקיים בפני אמר נציג הנתבעת כי התנאים האמורים אף הובהרו ללקוח (פרוטוקול עמ' 1 שורה 12). התובע מודה במכתב התלונה שלו לנתבעת, שצורף כנספח לכתב התביעה, שההזמנה בוצעה בטלפון על ידי רעייתו, אך לא מצא לנכון להביאה לעדות על מנת שניתן יהא לברר עמה האם אכן הובהרו לה בטלפון התנאים שמופיעים בטופס ההזמנה או שמא נאמר לה כי ההזמנה היא סופית, בניגוד לאמור בטופס ההזמנה. על פי הפסיקה, הימנעות מהבאת עד על ידי בעל דין פועלת לרעתו. 4. כך או כך, כפי שנאמר בטופס ההזמנה, לא תישמע טענה מצד הנוסע שלא קרא ו/או לא הופנה לתנאי ההזמנה. אם התובע או רעייתו הבינו בטעות שההזמנה מאושרת ולא טרחו לעיין בטופס ההזמנה ותנאיו ביום 21.6.07 - אין להם להלין אלא על עצמם. לפיכך, דין התביעה להידחות. על אף שמן הראוי היה להטיל על התובע הוצאות משפט - לפנים משורת הדין, אין צו להוצאות. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום. נופשסוכני נסיעות (תביעות)ביטול חופשה / טיול