תביעה על הזמנת מקלחון בבית משפט לתביעות קטנות

פסק דין 1. על פי כתב התביעה, הזמינה התובעת מאת הנתבעת ביום 7.5.07 מקלחון פרופיל מט זכוכית "פפיטה" (להלן - המקלחון המקורי), במחיר של 2,760 ₪. הואיל והסתבר שלא ניתן לספק את המקלחון המקורי, הודיע נציג הנתבעת לתובעת כי היא תקבל מקלחון בדוגמת זכוכית "פפיטה" מחברת מטרני המתקינה מקלחונים לפי מידה (להלן - המקלחון החלופי). ביום 19.7.07 הגיע נציג חברת מטרני להתקין את המקלחון החלופי ואז הסתבר לתובעת כי דגם הזכוכית שונה ממה שהוזמן על ידה בהזמנה המקורית. לשאלתה אמר לה נציג חברת מטרני, לטענתה, שזה דוגמת "פפיטה" כפי שכתוב בהזמנה. הואיל והתובעת לא רצתה את דגם הזכוכית שהוצע לה, פנתה בענין זה לנתבעת אך, לטענתה, נאמר לה "שהזמינה פפיטה וקיבלה פפיטה". 2. התובעת טוענת כי בבירור שערכה הסתבר כי דוגמת הזכוכית בקטלוג חברת מטרני, שאמנם קרויה "פפיטה", שונה מה"פפיטה" שבמקלחון המקורי. לטענתה, היה על הנתבעת ליידע אותה על ההבדל בזכוכית ולאפשר לה לבחור דוגמא מקטלוג חברת מטרני. 3. התובעת דורשת לספק לה מקלחון מחברת מטרני לפי הדוגמא אותה הזמינה בעת ביקור נציג החברה בביתה (פסים בשליש האמצעי לרוחב המקלחון), ולחלופין - לשלם לה סכום של 2860 ₪ וכן 1000 ₪ פיצוי בשל עוגמת נפש. 4. לטענת הנתבעת, הועברה לחברת מטרני הזמנה שבה נרשם שהזכוכית המבוקשת היא "פסיפיק", זכוכית הזהה לזכוכית "פפיטה" של חברת איינסטליין שנבחרה על ידי התובעת בהזמנה המקורית. לטענתה, מסיבה לא ברורה, כאשר הגיע מודד מטעם חברת מטרני לבית התובעת ביקשה התובעת לשנות את זכוכית ה"פסיפיק" לדגם "פפיטה" של חברת מטרני, שכאמור, שונה בצורתה מדוגמת "פפיטה" המקורית, וזאת מבלי לבקש לראות את הקטלוג של חברת מטרני. עוד טוענת הנתבעת, כי לא דובר עם התובעת מעולם על דגם פסים כפי שנטען על ידה בכתב התביעה. הנתבעת מציינת כי הוצע לתובעת לייצר עבורה את המקלחון שנית בדוגמת זכוכית "פסיפיק" לפי הזמנתה המקורית בתמורה ל-2485 ₪. 5. בדיון שהתקיים בפני אמרה התובעת שעל זכוכית "פסיפיק" שמעה לראשונה רק בכתב ההגנה, והדבר לא מתאים לה בהיות הזכוכית מדגם זה מחוספסת. עוד אמרה התובעת: "ראיתי את זכוכית ה"פפיטה" בחנות כשבאתי לעשות את ההזמנה ובחרתי אותה. לא עלה בדעתי ש"פפיטה" של חברה אחרת היא משהו אחר לחלוטין. לא אמרו לי בחנות שמשנים את ההזמנה". (פרוטוקול עמ' 2 שורות 1-2). עוד אמרה התובעת, שזכוכית "פפיטה" של חברת מטרני גם כן אינה מתאימה לצרכיה כי היא עושה לה "סיבובים בעיניים", לעומת ה"פפיטה" המקורית שהוזמנה על ידה "שזה משהו עדין ויפה". (פרוטוקול עמ' 2 שורות 8-9). 6. נציגת הנתבעת אמרה בדיון שהתובעת היתה צריכה לברר עם המודד של חברת מטרני האם הקטלוג שבידו שונה ממה שהוזמן על ידה בעת ביצוע ההזמנה המקורית (פרוטוקול עמ' 1 שורות 10-11). 7. עם כל הכבוד, אין בידי לקבל את עמדת הנתבעת. בהזמנה המקורית כתוב באופן מפורש שהוזמנה זכוכית "פפיטה". אין זה סביר לדרוש מן התובעת התמצאות מקצועית בסוגי זכוכית למקלחונים ושמותיהם השונים, ובוודאי שאין זה סביר לדרוש ממנה כי תדע שקיימים סוגים שונים של זכוכית עם שם זהה או שמות שונים לאותו סוג זכוכית בקטלוגים של החברות השונות. היה זה מתפקידה של הנתבעת, כאשר נוכחה לדעת שההזמנה המקורית לא תבוצע, ליידע את התובעת שההזמנה תובצע על ידי חברת מטרני ולהפנות את התובעת באופן מפורש לקטלוג של חברת מטרני על מנת שתאשר מחדש את סוג הזכוכית שרצוי לה, תחת השם שמופיע בקטלוג חברת מטרני. משלא עשתה הנתבעת כן - אין לה להלין אלא על עצמה כי המוצר שסופק לתובעת אינו מתאים לה. 8. לאור האמור, אני מחייבת את הנתבעת להחזיר לתובעת, תוך 30 ימים, את הסכום ששולם על ידה עבור המקלחון המקורי, 2,760 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (15.10.07) ועד לתשלום בפועל, וכן הוצאות משפט בסך 400 ₪. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום. תביעות קטנות