האם אפשר לקבל החזר כסף על מלון בחו"ל ?

פסק דין תביעה לפיצוי בגין עוגמת נפש שנגרמה לתובעים בעת ששהו במלון באנגליה, וכן תביעה להשבת הכסף ששולם בגין אותה נסיעה. 1. התובעים רכשו (בתחילת חודש 8/06) חבילה שכללה טיסה ושהות במלון בלונדון למשך 4 לילות. מטרת הנסיעה היתה צפיה במשחק כדורגל בליוורפול, וביקור בלונדון. 2. החבילה נרכשה מאת הנתבעת 1 (להלן: "צוקי יעלים"), ואילו הנתבעת 2 (להלן: "השטיח המעופף") ספקה את החבילה. עלות החבילה לשני התובעים הסתכמה בכ-7,000 ₪. 3. התובעים מעלים שלל טענות באשר למלון שסופק להם במסגרת החבילה, ולהלן עיקרן: בהגיעם למלון לא הותר להם להכנס לחדר לפני השעה 14:00. המלון לא נענה לדרישתם להשאיר מזוודות בעת שנסעו לליוורפול. ניתן להם חדר בקומה השלישית על אף שביקשו, בטרם הנסיעה, חדר בקומת הקרקע לאור העובדה כי התובע נכה. החדר שניתן להם היה ללא מפתח ועל כן הם נאלצו לארוז מזודותיהם בכל יציאה מהמלון ולהפקידן בקבלה. כן נטען ללכלוך, עובש, ורטיבות בחדר, וכן ללכלוך בחדר האוכל במלון. 4. צוקי יעלים טענה מנגד כי התובע ביקש במפורש מלון זול ופשוט שממוקם במרכז לונדון, זאת מאחר ומטרת הנסיעה היתה לראות משחק כדורגל ולא נסיעת נופש. כן נטען כי התובע כלל לא ביקש חדר בקומת קרקע ולא אמר כי הוא נכה (ההזמנה בוצעה בטלפון כך שהתובע מעולם לא נפגש עם סוכנת הנסיעות, ולא ניתן היה לראות כי הוא סובל מנכות כלשהי). 5. השטיח המעופף טענה כי אין להטיל עליה כל אחריות לתקלות בלתי צפויות הקשורות במלון (כגון: נקיון, העובדה שניתן חדר ללא מנעול וכו'). כן היא טוענת כי לא נתבקשה ע"י צוקי יעלים להזמין חדר בקומה ראשונה, ומכל מקום לא ניתן להבטיח, מראש, קבלת חדר במיקום כזה או אחר מאחר והדבר מתבצע ע"י המלון, ע"פ היצע החדרים הקיים במועד ההגעה למלון. כן היא חוזרת על טענות צוקי יעלים לפיהם מדובר היה במלון פשוט וזול בן שני כוכבים בלבד - דבר שהיה ידוע לתובע ונתבקש על ידו. 6. על אף הכחשת חבות כלשהי מצידה, הציעה הנתבעת 2 לתובע, טרם הגשת התביעה, פיצוי שכלל 10% הנחה בגין כל נסיעה עתידית, וכן שובר בסך 200 ₪ המקנה ארוחה במסעדה, ואולם התובע סירב לקבל הצעה זו והגיש תביעתו. 7. יצויין כי בתיק ניתן פסק דין בהעדר התייצבות התובע, ואולם פסק הדין בוטל בדיון שהתקיים בפני ביום 24/3/08. לאחר שבוטל נשמעו הראיות. 8. התובע העיד באשר לכל הפגמים והתקלות שנלוו, לטענתו, לנסיעה, וכן הציג בפני תמונות וסרט די.וי.די. 9. מטעם צוקי יעלים העידה בפני סוכנות הנסיעות עימה התקשר התובע, ומטעם השטיח המעופף, העיד נציגה באשר לחלקה ותפקידה בהזמנת חבילות. 10. לאחר ששמעתי את העדויות, אני סבורה כי דין התביעה להדחות, ואתייחס, בקצרה, לטענות העיקריות אותן העלה התובע: מיקום החדר במלון: בענין זה הנני מעדיפה את גרסת סוכנת הנסיעות שהותירה בעדותה רושם מהיימן ביותר ומסרה בעדותה כי התובע לא אמר לה כלל כי הוא נכה ועל כן מבקש חדר בקומה ראשונה ללא מדרגות. אין חולק כי הזמנת הנסיעה נעשתה בטלפון וכי התובע לא נפגש כלל עם סוכנת הנסיעות, כך שהדבר היה צריך להאמר על ידו במפורש. מכל מקום יצויין כי התובע העיד, שלאחר שביקש להחליף חדר, נעתר המלון לבקשתו וניתן לו חדר בקומה ראשונה (ראה עדותו בעמ' 4 שורה 15). סירוב המלון לתת לתובעים חדר לפני השעה 14:00 וסירובו לאחסן את המזוודות: אין להטיל חבות על הנתבעים באשר לסירוב המלון לאפשר לתובע לקבל את החדר לפני השעה 14:00 (דבר מקובל לחלוטין) וכן באשר לסירובו לאחסן את המזוודות. בכתב התביעה כלל לא נטען כי התובע ביקש מראש (בטרם הנסיעה) לאפשר לו להיכנס לחדר לפני השעה 14:00 (דבר שממילא לא ניתן להבטיח) ו/או ביקש מראש כי יאפשרו לו להשאיר מזוודות במלון. כל עדות התובע בענין זה מהווה הרחבת חזית, ומכל מקום, דבר זה הינו כפוף למדיניות המלון ואין להטיל בגין כך אחריות על סוכנת הנסיעות ו/או הספק כאשר לא הוכח כי הדברים נדרשו ע"י הלקוח בטרם הנסיעה ובוודאי כאשר לא הוכח כי דבר זה הובטח לו על ידם. מכל מקום יודגש כי לבקשת התובע, נעתר המלון והסכים להשאיר בהשגחתו מזוודה אחת בעת נסיעת התובע למשחק הכדורגל, כך שלא ברור על מה ולמה מלין התובע. לכלוך בחדר ובחדר האוכל: מהתמונות שהציג התובע ומסרט הדי.וי.די (בו צפיתי מספר פעמים) לא התרשמתי שמדובר בטינופת וזוהמה חמורים, כנטען על ידו. בתמונות כן נראה חדר לא מסודר עם בקבוקים, ואולם מדובר בחדר אליו הועבר התובע, לאחר שביקש להחליף חדרים, ורק בשעות הערב הושלם ניקיונו. בפסיקה כבר נקבע כי אין להטיל אחריות על סוכן נסיעות בגין תקלות נקודתיות שלא ניתן היה לצפותן (כגון: לכלוך, סדין לא נקי בחדר וכו'). ודוק-לא הוכח בפני כי הנתבעות ידעו כי מדובר במלון, שהשירותים הניתנים על ידיו ירודים ביותר, כנטען על ידי התובע. נהפוך הוא מעדות הסוכנת עלה כי מדובר במלון שהכירה וששלחה אליו אנשים גם קודם לכן: "זה מלון פשוט וגם לפניו שלחנו אליו אנשים. לא קיבלתי תלונות על המלון הזה ולכן המשכנו לשלוח אליו אנשים" ראה עדותה בעמ' 5 שורה 4. כך גם בקשר לטענת התובע כי קיבל חדר ללא מפתח-מדובר בתקלה נקודתית שסוכן הנסיעות לא יכול היה לצפות מראש, מה גם שלאחר שהתובע התלונן, הוחלף חדרו והוא קיבל חדר אחר. 11. מעבר לכל האמור לעיל יש לזכור כי התובע לא נסע לנופש, שהשהות במלון היא חלק חשוב וניכר ממרכיב החופשה, אלא מדובר בנסיעה בת 5 ימים, שעיקרה צפיה במשחק כדורגל, וטיול בלונדון, כאשר נתבקש מלון פשוט ברמת 2 כוכבים (ראה עדותו בעמ' 4 שר' 6), ואין חולק כי התובע ידע היטב מה דרגת המלון. 12. לסיכום: עיקר טענותיו של התובע מתייחסות, כאמור, לתפעולו של המלון, ניקיונו, איכות השירות הניתן בו וכיו"ב. ביחס לטענות אלה, אין לייחס לנתבעת אחריות. הנתבעת אינה אחראית לכך שבכל רגע נתון, המלון יהיה נקי ומתוחזק כראוי, ומאחר שלא הוכח בפני כי התקבלו תלונות דומות אצל הנתבעות, בקשר לאותו מלון וכי הן ידעו ו/או היה עליהן לדעת כי מדובר במלון מלוכלך ובמלון שיש בו תקלות (כדוגמת חדרים ללא מנעולים וכו') - אין להטיל בנסיבות כל אחריות. לעניין זה יפים דברי כב' הש' זילר בענין אאידה נ' רפאל: "משדאג הנתבע לשכן את התובעים במלונות כאלו, הממלאים את תנאי היותם בעלי שלושה כוכבים, יצא ידי חובה, זאת אפילו אם היה בחדר אחד לכלוך, או אפילו היתה קומה אחת או שתיים במלון במצב של שיפוץ. אני מוכן להניח לטובת התובעים שאילו ידע הנתבע או צריך היה לדעת שמלון מסויים כולו מלוכלך ואינו מתפקד כהלכה, או שכולו נתון בשיפוץ שאינו מאפשר מגורים תקינים, היה מפר את ההסכם אילו שילח את התובעים לשם". ת.א. (י"ם) 165/88 דהן אאידה נ' זאב רפאל (לא פורסם). 11. סוף דבר- התביעה נדחית. בנסיבות הענין אין צו להוצאות. על אף דחיית התביעה ראוי בעיני כי הנתבעת 2 תעמוד מאחורי הצעתה המקורית לתובע כמפורט בסעיף 6 לעיל. ניתן היום י' בניסן, תשס"ח (15 באפריל 2008) בהעדר הצדדים הזכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 ימים. בית מלוןבתי מלון (תביעות)שאלות משפטיות