החזר כסף על הזמנת טיול מאורגן

פסק דין התובע הזמין במשרדי הנתבעת 2 טיול מאורגן עבור אשתו בתו ובנו בחודש יוני 2007 להולנד ובלגיה. לאחר כחודש ימים הודע לתובע כי הטיול המאורגן לבלגיה והולנד לא יצא לפועל בשל מיעוט נרשמים כי אז הוא ביקש לרשום את בני משפחתו הנ"ל לטיול מאורגן לשוויץ וגרמניה. הטיול המאורגן היה מתוכנן לחודש אוגוסט 2007. זמן קצר לפני הטיול נפגע בנו של התובע ונמנע ממנו להשתתף בטיול, התובע ביקש לבטל את השתתפות בנו ולקבל החזר יחסי של הכספים שהוא שילם. עד למועד הגשת התביעה בחודש דצמבר 2007 לא קיבל התובע החזר כלשהוא ועל כן הוגשה התביעה דנן. סכום התביעה הועמד על סך 5,000 ₪. לאחר הגשת התביעה שולם לתובע ע"י הנתבעת 1 החזר בסך 2,388 ₪ תוך קיזוז הסך של 397 דולר ארה"ב לפי שווים בשקלים חדשים שהם דמי הביטול כפי התנאים הכלליים המופיעים בחוברת הטיולים של הנתבעת. הנתבעת 2 טענה להיעדר יריבות והיעדר עילת תביעה לאור היותה משרד הנסיעות המשמש כמתווך בלבד בין התובע לבין הנתבעת 1. התובע לא ידע להסביר מהי עילת התביעה שהוא טוען לה כלפי הנתבעת 2. אכן מדובר בסוכנות נסיעות המשמשת כמתווך בין התובע לבין הנתבעת 2 ואין בטענות התובע משום טענות הנוגעות לתפקודה של הנתבעת 2 במסגרת השירותים שהיא סיפקה לו ועל כן דין התביעה נגד נתבעת זו להידחות כבר בשלב זה. באשר לנתבעת 1, התובע איננו חתום על חוזה בכתב אך הטיול שנבחר על ידו מופיע באותה חוברת המפרטת את הטיולים המוצעים, המסלולים של כל טיול וטיול, ותנאי ההתקשרות. הטיול נבחר מתוך אותה חוברת, באותו דף מופנים הלקוחות הפוטנציאליים לתנאים של ההתקשרות והתנאים למקרה שחוזה יבוטל כאשר התוצאה משתנה בהתאם למועד ההודעה על ביטול החוזה. הנתבעת פעלה בהתאם לתנאי החוזה בין הצדדים וניכתה כדין את דמי הביטול כפי שזכותה לעשות בהתאם להתקשרות בין הצדדים. בפני התובע הייתה קיימת האפשרות לבטח את הנסיעה לחו"ל בביטוח הכולל את אפשרות ביטול ההשתתפות מסיבה כזאת או אחרת, ביטוח שדי נפוץ לערוך אותו כי אז יתכן והיה נחסך ממנו חלק מדמי הביטול בהם הוא חויב. לאור כל האמור, דין תביעת התובע גם נגד הנתבעת 1 להידחות וכך אני מורה. בנסיבות,לא ראיתי מקום למתן צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו. בקשת רשות ערעור תוך 15 יום. נופשטיול מאורגן (תביעות)